J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118
Apie mus

Asociacija LATGA yra ne pelno siekianti nevalstybinė kolektyvinio autorių teisių organizacija, kolektyviai administruojanti įvairių sričių autorių (muzikos, literatūros, audiovizualinių, vizualiųjų ir dramos) teisių turėtojų teises, renkanti ir paskirstanti autorinį atlyginimą už kūrinių panaudojimą. Taip pat ši organizacija koordinuoja asociacijos narių veiklą, užtikrina kuo platesnį Lietuvos ir užsienio autorių kūrinių panaudojimą, užkerta kelią autorių teisių pažeidimams, finansuoja meno ir kultūros projektus, aktyviai edukuoja visuomenę autorių teisių srityje.  Skaityti daugiau…

0
metus dirbame autoriams
0
nariai
0
kasmet surenkame autoriams
0
kasmet skiriame kūrybiniams projektams

dažniausiai
užduodami klausimai

Asociacijos LATGA nariais gali tapti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie yra vieno ar kelių viešai naudojamų kūrinių turtinių teisių turėtojai. Prašymus gali pateikti fiziniai asmenys – autoriai ar jų teisių paveldėtojai, kurių narystė atitinka Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (ATGTĮ numatytas kolektyvinio administravimo taikymo sritis; autorių teisių subjektų susivienijimai, turintys meno kūrėjų organizacijų statusą, jei šių susivienijimų narių autorių teisės kolektyviai administruojamos pagal ATGTĮ; kiti fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie ATGTĮ nustatytais atvejais turi turtines muzikos kūrinių autorių teises, pavyzdžiui, muzikos kūrinių leidėjai (jie turi vykdyti pastovią muzikos kūrinių leidybinę veiklą, siekdami meniniu ir ekonominiu požiūriu optimaliai realizuoti jiems patikėtus muzikos kūrinius). Taip pat mūsų nariais gali tapti audiovizualinių kūrinių gamintojai (prodiuseriai).

Ne. Asociacija LATGA yra nevalstybinė ne pelno siekianti organizacija, kolektyviai administruojanti savo narių – įvairių sričių autorių – teises. Asociaciją valdo Taryba, kurią kas ketverius metus išrenka nariai Visuotinių susirinkimų metu. Asociacija LATGA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Europos sąjungos teisės aktais bei tarptautinėmis sutartimis, taip pat kitais teisės aktais bei asociacijos įstatais.

Ne, naujos sutarties sudaryti nereikės, kaip ir mokėti nario mokesčio. Tereikės užpildyti priedą prie narystės sutarties, kuriame nurodysite, kokias turtines teises perduodate administruoti Asociacijai LATGA.

Taip. Bendradarbiavimo sutarčių pagrindu atstovaujame daugybę įvairių sričių autorių visame pasaulyje, todėl rinkdami atlygį savo nariams surenkame atlyginimą ir užsienio autoriams, kurį išsiunčiame užsienio autorių bendrijoms ir jos jį paskirsto savo nariams. Šiuo metu Asociacija LATGA bendradarbiauja su 155 užsienio kolektyvinio administravimo bendrijomis iš 70 užsienio šalių.

Asociacija LATGA neregistruoja pačių kūrinių vaizdo, jų garso ar vaizdo įrašų. Asociacija LATGA vykdoma kūrinių registracija apima tik pačių kūrinių pavadinimų bei jų teisių turėtojų registraciją. Pažymėtina, jog Asociacija LATGA registruoja tik Asociacija LATGA narių kūrinius ir atsakomybė dėl Asociacija LATGA nario atliktos kūrinių registracijos tenka pačiam nariui. Svarbu tai, jog pats autorių teisių į atitinkamą kūrinį atsiradimas nėra priklausomas nuo kūrinio registracijos. Autorių teisės į kūrinį atsiranda nuo kūrinio sukūrimo momento.