J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

Apie mus

Veikla
Asociacija LATGA yra ne pelno siekianti nevalstybinė kolektyvinio autorių teisių organizacija, kolektyviai administruojanti įvairių sričių autorių (muzikos, literatūros, audiovizualinių, vizualiųjų ir dramos) teisių turėtojų teises, renkanti ir paskirstanti autorinį atlyginimą už kūrinių panaudojimą. Taip pat ši organizacija koordinuoja asociacijos narių veiklą, užtikrina kuo platesnį Lietuvos ir užsienio autorių kūrinių panaudojimą, užkerta kelią autorių teisių pažeidimams, finansuoja meno ir kultūros projektus, aktyviai edukuoja visuomenę autorių teisių srityje. Daugiau…
Istorija
Lietuvos autorių kūrybinių sąjungų įsteigta asociacija nuo 1991 m. vienija įvairių kūrinių Lietuvos autorius ir bendradarbiavimo sutarčių pagrindu atstovauja daugybę autorių visame pasaulyje. Daugiau…
Valdymas
Asociaciją LATGA valdo Taryba, kuri yra Asociacijos LATGA kolegialus valdymo organas, tvirtinamas Visuotinio narių susirinkimo ketverių metų kadencijai. Tarybos veiklą kontroliuoja Etikos ir Revizijos komisijos. Daugiau…
Ataskaitos
Kiekvieną pavasarį vykstančio Visuotinio narių susirinkimo metu Asociacija LATGA pateikia savo veiklos ir finansinę ataskaitą už praėjusius metus. Daugiau…