J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

Logotipai

LATGA logotipą sukūrė dizainerė Ugnė Balčiūnaitė. Ženkle vizualiai apjungiami penki elementai, kurie simbolizuoja penkias LATGA atstovaujamas meno sritis bei simboliškai atliepia vieną iš autorystės žymėjimų – kabutes. Ženklo vientisumą bei tęstinumą lemia ir simbolyje apsijungiančių elementų motyvas. Šis ženklas taip pat vizualiai atspindi jungtį tarp autorių, naudotojų ir visuomenės, akcentuojant betarpišką LATGA įsitraukimą ir bendradarbiavimą.

CMYK (spaudai)
Pozityvi versija
Negatyvi versija