J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

Valdymas

Asociacijos organai yra Visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – Taryba, vienasmeniai valdymo organai – Asociacijos direktorius ir Asociacijos prezidentas (toliau – Prezidentas), priežiūros funkcijas atliekantis organas Revizijos komisija bei ne valdymo organas Etikos komisija. Asociacijoje Tarybos ar Direktoriaus sprendimu gali būti sudaromi kiti ne valdymo organai (komisijos, komitetai, darbo grupės ir kt.).

Visuotinis narių susirinkimas
Taryba