J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118
VALDYMAS

Asociaciją LATGA valdo Taryba, kuri yra Asociacijos LATGA kolegialus valdymo organas, tvirtinamas Visuotinio narių susirinkimo ketverių metų kadencijai. Tarybos veiklą kontroliuoja Etikos ir Revizijos komisijos. Taryba Tarybą sudaro 13 asociacijos narių, kuriuos ketverių metų kadencijai renka Visuotinis narių susirinkimas. Artimiausi rinkimai vyks 2020 m. rudenį. Šiuo metu Asociacijos LATGA Tarybos, patvirtintos 2016 m. Visuotiniame narių susirinkime, sudėtis yra tokia:

Asociacijos prezidentas

Teisutis Makačinas

kompozitorius

Asociacijos viceprezidentas

Juozas Širvinskas

kompozitorius

Tarybos nariai

Liutauras Degėsys

poetas

Vladas Braziūnas

poetas

Gintaras Česonis

fotomenininkas

Bronius Leonavičius

dailininkas

Antanas A. Jonynas

poetas

Dainius Radzevičius

žurnalistas

Jonas Rudzinskas

tautodailininkas

Jonas Staselis

fotomenininkas

Eimutis Valentinas Sventickas

rašytojas

Edita Utarienė

dailininkė-vitražistė

Gediminas Zujus

kompozitorius

Etikos komisija Etikos komisiją sudaro 5 asociacijos nariai, kuriuos ketverių metų kadencijai renka Visuotinis narių susirinkimas.

Etikos komisijos nariai

Dainius Babonas

dainų kūrėjas

Erika Drungytė

poetė

Vėtrė Antanavičiūtė

dizainerė

Nijolė Vilutienė

dailininkė

Birutė Jonuškaitė

rašytoja

Revizijos komisija Revizijos komisiją sudaro 3 asociacijos nariai, kuriuos ketverių metų kadencijai renka Visuotinis narių susirinkimas.

Revizijos komisijos nariai

Kazys Daugėla

kompozitorius

Alvydas Jegelevičius

kompozitorius

Algimantas Biguzas

dailininkas

Irena Žvinklevičienė

muzikos autorė

Eligija Volodkevičiūtė

prozininkė, scenarijų autorė