Veikla

Veikla

Asociacija LATGA kolektyviai administruoja šias turtines autorių teises:

 • Viešai skelbti, viešai atlikti, teikti nuomai muzikos kūrinius su tekstu ar be teksto;
 • Atgaminti muzikos kūrinius su tekstu ar be teksto garso ar audiovizualinio įrašo forma;
 • Viešai atlikti (gyvas atlikimas) ir transliuoti literatūros kūrinius;
 • Atgaminti literatūros kūrinius garso ar audiovizualinio įrašo forma;
 • Viešai skelbti, viešai atlikti, teikti nuomai audiovizualinius kūrinius;
 • Viešai atlikti (gyvas atlikimas) ir viešai skelbti dramos ar muzikinius dramos kūrinius;
 • Atgaminti, viešai skelbti, viešai rodyti, teikti nuomai vizualinius kūrinius.

Asociacija LATGA taip pat administruoja autorių teisę gauti atlyginimą už:

 • Kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais - paskirstydama autoriams ir jų teisių turėtojams surinktą atlyginimą už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais;
 • Reprografinį atgaminimą - surinkdama ir paskirstydama autorinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu;
 • Knygų panaudą – paskirstydama iš valstybės biudžeto paskirtą autorinį atlyginimą už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose.

Asociacija LATGA, laikydamasi savo įstatų ir su autoriais sudarytų sutarčių, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis, vykdo šias funkcijas:

 • Suteikia naudotojams neišimtines licencijas panaudoti autorių kūrinius;
 • Renka ir išieško autorinį atlyginimą už kūrinių panaudojimą pagal neišimtines licencijas;
 • Paskirsto ir išmoka surinktą autorinį atlyginimą autoriams arba juos atstovaujantiems subjektams;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka be atskiro įgaliojimo gina jos atstovaujamų autorių subjektų teises teisme ir kitose institucijose;
 • Teikia konsultacijas autoriams autorių teisių apsaugos bei autorių kūrinių panaudojimo įvairiose srityse klausimais.