J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

Esu audiovizualinių kūrinių autorius arba prodiuseris

Tapę mūsų nariais audiovizualinių (toliau – AV) kūrinių autoriai (pagal Lietuvos įstatymus šios srities autoriais laikomi režisieriai, scenarijaus autoriai, dialogų autoriai, operatoriai, dailininkai, muzikos, sukurtos specialiai audiovizualiniam kūriniui, autoriai) ar prodiuseriai savo autorių teisių administravimą patiki mums ir nuo tos akimirkos jiems nebereikia rūpintis šiais dalykais:

Atlyginimo surinkimas ir paskirstymas. Autoriams, neperdavusiems savo teisių prodiuseriui, ir / arba  prodiuseriams, perėmusiems autorių teises bei prodiuseriams – pirmojo įrašo gamintojams) surenkame atlyginimą už suteiktą teisę retransliuoti audiovizualinius kūrinius. Jį Asociacija LATGA surenka iš kabelinių tinklų operatorių. Atlyginimas mokamas kartą per metus (už praėjusius metus).

Taip pat AV kūrinių autoriai gauna kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais. Šis atlyginimas, dar vadinamas Tuščios laikmenos mokesčiu, surenkamas iš tuščių laikmenų ir įrenginių, į kuriuos galima atgaminti (įrašyti) audiovizualinius kūrinius (kompiuteriai, mobilieji telefonai, USB raktai, DVD ir pan.), pardavėjų. Šis atlyginimas yra kompensacija už tai, kad Lietuvos autorių teisių ir gretutinių įstatymo nuostatai leidžia asmeniniam naudojimui pasidaryti vieną kūrinio kopiją be kūrinio autoriaus leidimo iš legalių šaltinių. Kompensacinis atlyginimas išmokamas kartą per metus.

Atstovavimas užsienio šalyse. AV kūrinių autoriai ir prodiuseriai yra atstovaujami užsienio šalyse pagal abipusio atstovavimo sutartis su užsienio autorių kolektyvinio administravimo bendrijomis. Informacija apie mūsų narius yra skelbiama tarptautiniame autorių kataloge The Interested Parties Information System (IPI).

Teisininkų konsultacijos. Asociacijos nariai gauna nemokamas asociacijos teisininkų konsultacijas.

Projektų finansavimas. Asociacijos LATGA nariai turi teisę teikti paraiškas dėl dalinio projektų finansavimo iš Asociacijos LATGA Kūrybinės veiklos fondo.

Dalyvavimas organizacijos valdyme. Organizacijos veiklą reglamentuojantys dokumentai tvirtinami kartą ar du per metus vykstančiame Visuotiniame narių susirinkime (VNS), į kurį kviečiami visi nariai. Taip pat mūsų nariai turi teisę dalyvauti Tarybos narių ir prezidento rinkimuose (ir iškelti savo kandidatūras, ir rinkti), kurie vyksta kas ketverius metus.

Vilma Juraškienė
Audiovizualinių kūrinių poskyrio vadovė
Živilė Pupkienė
Audiovizualinių menų poskyrio jaunesnioji specialistė

Svarbiausia sąlyga norint tapti mūsų nariais – jūsų sukurti audiovizualiniai kūriniai (vaidybiniai, dokumentiniai, muzikiniai bei animaciniai kino ir TV filmai, TV serialai) buvo / yra viešai naudojami.

Gali būti, kad mes jūsų jau ieškome ir norime sumokėti surinktą atlyginimą, tad pirmiausia žvilgtelkite, ar jūsų nėra ieškomų autorių / paveldėtojų sąraše.

Norint tapti mūsų nariu, jums reikės žengti viso labo tris žingsnius.

Pirmas žingsnis. Užpildykite prašymą priimti į narius Asociacijos LATGA direktorei.

Prašymo forma (word / elektroninė)

Antras žingsnis. Patenkinus prašymą priimti į narius (būsimų narių sąrašus skelbiame savo interneto svetainėje), nepamirškite sumokėti 10 Eur vienkartinio stojamojo nario mokesčio. Tai galima padaryti susimokant grynais pinigais buhalterijoje, taip pat pervedant į mūsų sąskaitą SEB banke LT71 7044 0600 0038 2455 ir mokėjimo paskirtyje nurodant „stojamasis nario mokestis“. Jeigu mokama ne iš stojančiojo sąskaitos, mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti stojančiojo asmens vardą ir pavardę.

Trečias žingsnis. Sumokėjus nario mokestį mūsų specialistai netrukus jums atsiųs jau parengtą narystės sutartį, kurią teliks pasirašyti ir pristatyti į asociacijos būstinę. Be abejonės, sutarties originalus taip pat galima atsiųsti su parašais paštu arba skenuotas / fotografuotas kopijas su parašais el. paštu. Dokumentų skiltyje galima rasti narystės sutartį ir susipažinti su jos sąlygomis, tačiau patiems jos pildyti nereikia.

Jeigu jau esate mūsų narys kaip kitos meno srities atstovas, tačiau norite gauti atlyginimą už audiovizualinių kūrinių naudojimą, užpildykite šią formą ir atsiųskite Audiovizualinių kūrinių poskyrio specialistams.

Živilė Pupkienė
Audiovizualinių menų poskyrio jaunesnioji specialistė

Jeigu autorius buvo Asociacijos LATGA narys, mes išduosime pažymą, patvirtinančią, jog pagal LR autorių ir gretutinių teisių įstatymą palikėjui priklausė autoriaus teisės į meno ir mokslo kūrinius. Remiantis mūsų pažyma, notarai išduos paveldėjimo teisės pagal įstatymą / testamentą liudijimą, pagal kurį paveldėsite autoriaus turtines teises į meno ir mokslo kūrinius.

Jeigu autorius nebuvo mūsų asociacijos nariu, pažymų, patvirtinančių autorystę mes neišduodame. Tokiu atveju įpėdiniams reikia notarui pateikti kitus dokumentus, įrodančius, kad palikėjas buvo autorius. Tai gali būti autorinės sutartys su leidyklomis, muziejais, priklausymo tam tikrai kūrybinei sąjungai įrodymai, gali būti pateiktas ir pats kūrinys (pvz. knyga, įrašas) ar antstolio sudarytas kūrinių apyrašas.

Primename, kad turtinės teisės galioja 70 metų po autoriaus mirties.

Vilija Tylingo
Vyr. buhalterės pavaduotoja

Kad galėtumėme jums išmokėti autorinį ir kompensacinį atlyginimus, jūs turite savo kūrinius registruoti. Tai galite padaryti e-savitarnoje arba užpildę mūsų formas word, pdf formatu. Užpildytas formas siųskite mūsų Audiovizualinio poskyrio specialistėms.

Živilė Pupkienė
Audiovizualinių menų poskyrio jaunesnioji specialistė

LAKDB.LT – Lietuvos audiovizualinių kūrinių autoriams skirta savitarnos svetainė, kurioje galima peržiūrėti atlyginimo paskirstymo ataskaitas, registruotus / neregistruotus kūrinius, pateikti kūrinių registracijas, reikalingas kompensacinio / autorinio atlyginimo paskirstymui. Puslapis sukurtas pagal specialų įrankį, kuris Lietuvos autorių kūrinius leidžia integruoti į tarptautines duomenų bazes, tokias kaip IDA (International Documentation on Audiovisual works). Šią tarptautinę duomenų bazę naudoja užsienio šalių kolektyvinio administravimo organizacijos, siekdamos identifikuoti kūrinių teisių turėtojus tarptautiniu mastu. Teisių turėtojai savo paskyroje gali kelti informaciją apie audiovizualinį kūrinį: detalius ir išsamius aprašymus, recenzijas, anonsus, plakatus, nuotraukas, reportažus, biografijas, filmografijas ir t. t. Prisijungimus prie portalo sužinosite susisiekę su Audiovizualinio kūrinių poskyrio specialistais.

Živilė Pupkienė
Audiovizualinių menų poskyrio jaunesnioji specialistė
Dokumentų formos ir
naudinga informacija
 • Narių priėmimo tvarka (pdf)
 • Prašymas dėl priėmimo į LATGA narius (word / elektroninė forma)
 • Autoriaus registracijos kortelė (word)
 • Gamintojo registracijos kortelė (word)
 • Narystės sutarties pavyzdys (pdf)
 • Audiovizualinių kūrinių autoriaus narystės sutarties priedas (pdf)
 • Audiovizualinių kūrinių gamintojo narystės sutarties priedas (pdf)
 • Audiovizualinio kūrinio registracijos forma (word, pdf)
 • Kompensacinio atlyginimo, už audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklės (pdf)
 • Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę retransliuoti audiovizualinius kūrinius ir audiovizualinių kūrinių pirmuosius įrašus, paskirstymo taisyklės (pdf)
 • Kūrybinės veiklos fondo aprašas (pdf)
 • Rekomendacijos autoriams dėl sutarčių su gamintojais (pdf)
dažniausiai
užduodami klausimai

Lietuvoje oficialios kūrinių registracijos nėra, nes pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą autorių teisės įgyjamos nuo kūrinio sukūrimo momento, o ne nuo tam tikro formalumo, kaip, pavyzdžiui, registracija. Mes registruojame kūrinius vien tik autorinio atlyginimo paskirstymo tikslais.

Idėjoms autorių teisių apsauga nėra taikoma. Praktiškai galime patarti nebent įdėti savo sukurto projekto kopiją į voką, išsisiųsti sau registruotu paštu ir laikyti neatplėštą. Kilus ginčui, tai būtų papildomas įrodymas – užfiksuotas faktas, kad tą dieną jūs turėjote tokį projektą. Beje, jei kam nors duodate savo projektus, darykite tai pasirašytinai.

Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nustatyta, kad AV kūrinio autoriai yra:  režisierius, scenarijaus autorius, dialogo autorius, dailininkas, operatorius ir muzikos (su tekstu arba be teksto), sukurtos specialiai AV kūriniui, autorius. Deja, kaip matote, garso ir montažo režisierių nėra jų tarpe, tad jiems atlyginimas nėra skirstomas.

Registruoti AV kūrinius gali prodiuseris ar bet kuris kitas kūrybinės komandos narys, prisiimantis atsakomybę už pateiktus duomenis.

AV kūrinius galite registruoti prisijungę prie savo paskyros bendroje LATGA/AGATA duomenų bazėje www.lakdb.lt, rekomenduojame rinktis šį būdą, nes kūrinys bus užregistruotas iš karto dvejose asociacijose; čia taip pat galėsite rasti preliminariai užpildytas registracijas, kurias tereiks peržiūrėti/pakoreguoti ir pateikti. Taip pat AV kūrinys gali būti užregistruotas pateikiant AV kūrinio registracijos formą, kurią rasite dokumentų skiltyje.