J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

Esu dramos kūrinių autorius

Tapę mūsų nariais dramos kūrinių autoriai (pagal Lietuvos įstatymus šios srities autoriais laikomi dramaturgai, inscenizacijų ar adaptacijų autoriai, libretų autoriai, choreografai, vertėjai, kompozitoriai, kuriantys muziką operoms, baletams, miuziklams ir dramos spektakliams, taip pat spektaklio scenografijos ir kostiumų autoriai bei režisieriai) savo autorių teisių administravimą patiki mums ir nuo tos akimirkos jiems nebereikia rūpintis šiais dalykais:

Atlyginimo surinkimas ir paskirstymas. Dramos ir muzikinių dramos kūrinių autoriams atlyginimas už suteiktą teisę jų kūrinius viešai atlikti scenoje surenkamas iš valstybinių ir privačių teatrų, kultūros centrų, už transliacijas per valstybinius ir komercinius televizijos kanalus, už retransliaciją per kabelinę televiziją. Taip pat renkame autorinį atlyginimą iš užsienio už gastrolinius spektaklius ar kitaip viešai atliekamus dramos kūrinius. Autorinis atlyginimas dramos ir muzikinių dramos kūrinių autoriams už jų kūrinių viešą atlikimą teatro scenoje yra išmokamas kartą per mėnesį, kultūros centruose – kartą per pusmetį. Už kūrinių transliaciją bei retransliaciją – kartą per ketvirtį.

Taip pat dramos kūrinių autoriai gauna kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais. Šis atlyginimas, dar vadinamas Tuščios laikmenos mokesčiu, surenkamas iš tuščių laikmenų ir įrenginių, į kuriuos galima atgaminti (įrašyti) audiovizualinius kūrinius (kompiuteriai, mobilieji telefonai, USB raktai, DVD ir pan.), pardavėjų. Šis atlyginimas yra kompensacija už tai, kad Lietuvos autorių teisių ir gretutinių įstatymo nuostatai leidžia asmeniniam naudojimui pasidaryti vieną kūrinio kopiją be jo autoriaus leidimo iš legalių šaltinių. Kompensacinis atlyginimas išmokamas kartą per metus.

Atstovavimas užsienio šalyse. Lietuvos dramos ir muzikinių dramos kūrinių autoriai yra atstovaujami užsienyje pagal abipusio bendradarbiavimo sutartis su užsienio autorių kolektyvinio administravimo bendrijomis, leidyklomis ir agentūromis. Taip pat dramos autoriai yra įtraukti į pasaulinį autorių katalogą The Interested Parties Information System (IPI).

Teisininkų konsultacijos. Asociacijos nariai gauna nemokamas mūsų teisininkų konsultacijas.

Projektų finansavimas. Asociacijos LATGA nariai turi teisę teikti paraiškas dėl dalinio projektų finansavimo iš Asociacijos LATGA Kūrybinės veiklos fondo.

Dalyvavimas organizacijos valdyme. Organizacijos veiklą reglamentuojantys dokumentai tvirtinami kartą ar du per metus vykstančiame Visuotiniame narių susirinkime (VNS), į kurį kviečiami visi nariai. Taip pat mūsų nariai turi teisę dalyvauti Tarybos narių ir prezidento rinkimuose (ir iškelti savo kandidatūras, ir rinkti), kurie vyksta kas ketverius metus.

Evelina Brusokaitė
Dramos poskyrio vadovė
Jurgita Ruškienė
Dramos poskyrio specialistė

Svarbiausia sąlyga norint tapti mūsų nariais – jūsų sukurti dramos kūriniai (dramos spektakliai, operos, operetės, miuziklai, baletas, šokio spektakliai) buvo / yra viešai atliekami.

Norint tapti mūsų nariu, jums reikės žengti viso labo tris žingsnius.

Pirmas žingsnis. Užpildykite prašymą priimti į narius Asociacijos LATGA direktorei.

Prašymo forma wordelektroninė

Antras žingsnis. Patenkinus prašymą priimti į narius (būsimų narių sąrašus skelbiame savo interneto svetainėje), nepamirškite sumokėti 10 Eur vienkartinio stojamojo nario mokesčio. Tai galima padaryti susimokant grynais pinigais buhalterijoje, taip pat pervedant į mūsų sąskaitą SEB banke LT71 7044 0600 0038 2455 ir mokėjimo paskirtyje nurodant „stojamasis nario mokestis“. Jeigu mokama ne iš stojančiojo sąskaitos, mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti stojančiojo asmens vardą ir pavardę.

Trečias žingsnis. Sumokėjus nario mokestį mūsų specialistai netrukus jums atsiųs jau parengtą narystės sutartį, kurią teliks pasirašyti ir pristatyti į asociacijos būstinę. Be abejonės, sutarties originalus taip pat galima atsiųsti su parašais paštu arba skenuotas / fotografuotas kopijas su parašais el. paštu. Dokumentų skiltyje galima rasti narystės sutartį ir susipažinti su jos sąlygomis, tačiau patiems jos pildyti nereikia.

Jeigu jau esate mūsų narys kaip kitos meno srities atstovas, tačiau norite gauti atlyginimą už dramos kūrinių naudojimą, užpildykite šį priedą ir atsiųskite Dramos kūrinių poskyrio specialistams.

Evelina Brusokaitė
Dramos poskyrio vadovė
Jurgita Ruškienė
Dramos poskyrio specialistė

Jeigu autorius buvo Asociacijos LATGA narys, mes išduosime pažymą, patvirtinančią, jog pagal LR autorių ir gretutinių teisių įstatymą palikėjui priklausė autoriaus teisės į meno ir mokslo kūrinius. Remiantis mūsų pažyma, notarai išduos paveldėjimo teisės pagal įstatymą / testamentą liudijimą, pagal kurį paveldėsite autoriaus turtines teises į meno ir mokslo kūrinius.

Jeigu autorius nebuvo mūsų asociacijos nariu, pažymų, patvirtinančių autorystę mes neišduodame. Tokiu atveju įpėdiniams reikia notarui pateikti kitus dokumentus, įrodančius, kad palikėjas buvo autorius. Tai gali būti autorinės sutartys su leidyklomis, muziejais, priklausymo tam tikrai kūrybinei sąjungai įrodymai, gali būti pateiktas ir pats kūrinys (pvz. knyga, įrašas) ar antstolio sudarytas kūrinių apyrašas.

Primename, kad turtinės teisės galioja 70 metų po autoriaus mirties.

Vilija Tylingo
Vyr. buhalterės pavaduotoja

Muzikos, dainų tekstų, literatūros ir dramos kūrinių autoriams skirtoje savitarnos svetainėje galima peržiūrėti atlyginimo paskirstymo ataskaitas, registruotus / neregistruotus kūrinius, pateikti kūrinių registracijas, reikalingas kompensacinio / autorinio atlyginimo paskirstymui. Norėdami gauti prisijungimus, kreipkitės nurodytais kontaktais.

Aistė Jankauskienė
Muzikos kūrinių skyriaus Dokumentacijos ir paskirstymo poskyrio specialistė

Kad galėtumėme jums išmokėti autorinį ir kompensacinį atlyginimus, jūs turite savo kūrinius registruoti. Tai galite padaryti e-savitarnoje arba užpildę mūsų formas. Užpildytas formas siųskite mūsų Dramos poskyrio specialistėms.

 • Dramos kūrinio (pjesės, vertimo, inscenizacijos) registracijos kortelė (pdf)
 • Muzikinio dramos kūrinio (miuziklo, libreto, libreto vertimo, choreografijos) registracijos kortelė (pdf)
 • Muzikos kūrinio registracijos kortelė (pdf)
Dokumentų formos ir naudinga informacija
 • Narių priėmimo tvarka (pdf)
 • Prašymas dėl priėmimo į LATGA narius (wordelektroninė forma)
 • Autoriaus registracijos kortelė (word)
 • Narystės sutarties pavyzdys (pdf)
 • Dramos kūrinio ar muzikinio dramos kūrinio autoriaus narystės sutarties priedas (pdf)
 • Dramos kūrinio (pjesės, vertimo, inscenizacijos) registracijos kortelė (pdf)
 • Muzikinio dramos kūrinio (miuziklo, libreto, libreto vertimo, choreografijos) registracijos kortelė (pdf)
 • Muzikos kūrinio registracijos kortelė (pdf)
 • Dramos ir muzikinių dramos kūrinių naudojimo tarifai (pdf)
 • Autorinio atlyginimo, surinkto už dramos ir dramos-muzikinių kūrinių panaudojimą, paskirstymo taisyklės (pdf)
 • Kūrybinės veiklos fondo aprašas (pdf)

dažniausiai
užduodami klausimai

Autorinis atlyginimas už dramos ir muzikinių dramos kūrinių viešą atlikimą skaičiuojamas nuo pajamų, gautų pardavus bilietus, taikant nustatytus autorinio atlyginimo tarifus dramos ir dramos-muzikinių kūrinių autoriams.

Autorius tapdamas Asociacijos LATGA nariu perduoda administruoti turtines viešo atlikimo ir paskelbimo teises. Tai reiškia, kad autorius, sudarydamas sutartį su užsakovu, turi informuoti, kad viešo atlikimo teises administruoja Asociacija LATGA ir dėl turtinių teisių suteikimo užsakovas turi kreiptis į mus.

Asociacijos LATGA narys autorinio atlyginimo gali atsisakyti tik dėl konkretaus nekomercinio renginio. Likus ne mažiau kaip 30 dienų iki kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimo pradžios, reikia užpildyti Asociacijos nustatytos formos prašymą leisti suteikti vienkartinę licenciją naudoti kūrinį (-ius) ar gretutinių teisių objektą (-us) nekomerciniais tikslais.

Autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio panaudojimo būdą, taip pat ir viešą rodymą. Autorinis atlyginimas už viešą kūrinių rodymą scenoje režisieriui, scenografui ir kostiumų dizaineriui yra skaičiuojamas tada, kai tai numatyta sutartyje su užsakovu.

Tapus Asociacijos LATGA nariu autorinis atlyginimas už viešą kūrinių atlikimą ir paskelbimą yra skaičiuojamas tik nuo įstojimo datos.