J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

Esu literatūros kūrinių autorius

Tapti mūsų nariais rekomenduojame tik tiems literatūros kūrinių autoriams (poetams, rašytojams, vertėjams), kurių kūriniai naudojami kaip dainų tekstai ir dramos ar muzikiniai-dramos kūriniai. Jeigu jūsų parašytos ar išverstos eilės naudojamos dainose, pildykite prašymą ir kreipkitės į Muzikos kūrinių skyriaus Dokumentacijos ir paskirstymo poskyrio specialistus, jeigu jūsų kūriniai naudojami statant dramos ar dramos-muzikinius spektaklius – į Dramos poskyrio specialistus.

Bendra informacija apie narystės sąlygas dainų tekstų autoriams

Bendra informacija apie narystės sąlygas dramos ir dramos-muzikinių kūrinių tekstų autoriams

Gali būti, kad mes jūsų jau ieškome ir norime sumokėti surinktą atlyginimą, tad pirmiausia žvilgtelkite, ar jūsų nėra ieškomų autorių / paveldėtojų sąraše.

Kitu atveju užtenka registruoti savo kūrinius, kad gautumėte kompensacinį atlyginimą už knygų panaudą bibliotekose, kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais ir kūrinių atgaminimą reprografijos būdu.

Aistė Jankauskienė
Muzikos kūrinių skyriaus Dokumentacijos ir paskirstymo poskyrio specialistė
Evelina Brusokaitė
Dramos poskyrio vadovė

Jeigu autorius buvo Asociacijos LATGA narys, mes išduosime pažymą, patvirtinančią, jog pagal LR autorių ir gretutinių teisių įstatymą palikėjui priklausė autoriaus teisės į meno ir mokslo kūrinius. Remiantis mūsų pažyma, notarai išduos paveldėjimo teisės pagal įstatymą / testamentą liudijimą, pagal kurį paveldėsite autoriaus turtines teises į meno ir mokslo kūrinius.

Jeigu autorius nebuvo mūsų asociacijos nariu, pažymų, patvirtinančių autorystę mes neišduodame. Tokiu atveju įpėdiniams reikia notarui pateikti kitus dokumentus, įrodančius, kad palikėjas buvo autorius. Tai gali būti autorinės sutartys su leidyklomis, muziejais, priklausymo tam tikrai kūrybinei sąjungai įrodymai, gali būti pateiktas ir pats kūrinys (pvz. knyga, įrašas) ar antstolio sudarytas kūrinių apyrašas.

Primename, kad turtinės teisės galioja 70 metų po autoriaus mirties.

Vilija Tylingo
Vyr. buhalterės pavaduotoja

Grožinės ir mokslinės literatūros autoriai (rašytojai, poetai, vertėjai, knygų iliustruotojai ir dailininkai) turi teisę gauti kompensacinį atlyginimą už knygų panaudą bibliotekose, kuris yra mokamas kartą per metus (birželio mėnesį) už vienus praėjusius metus. Bendrą sumą šio atlyginimo išmokėjimui kasmet skiria Kultūros ministerija. Konkrečiam autoriui išmokamo kompensacinio atlyginimo dydis priklauso nuo to, kiek kartų autoriaus knyga išduota skaitytojams bibliotekose. Kompensacinis atlyginiams už knygų panaudą yra skaičiuojamas pagal 64 Lietuvos viešųjų bibliotekų pateikiamus duomenis.

Norintys gauti kompensacinį atlyginimą už knygų panaudą bibliotekose autoriai turi pateikti kiekvienai knygai atskirą paraiškos formą. Paraiškas reikia pildyti tik kartą, kasmet registracijos kartoti nereikia, nebent norite sąrašą papildyti naujais knygos leidimais.

Daugiau informacijos apie kompensacinį atlyginimą už knygų panaudą bibliotekose galite rasti čia

Jurga Bražiūnienė
Knygų panaudos ir reprografinio atgaminimo poskyrio vadovė

Grožinės ir mokslinės literatūros autoriai (rašytojai, poetai, knygų iliustruotojai, dailininkai ir fotografai) taip pat turi teisę gauti kompensacinį atlyginimą už jų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos (t.y. kopijavimo bei spausdinimo) būdu. Šį atlyginimą moka įmonės, kurios teikia mokamas reprografinio atgaminimo (t.y. kopijavimo bei spausdinimo paslaugas) ir reprografijos (t.y. kopijavimo ir spausdinimo) įrangos importuotojai ir gamintojai. Šis atlyginimas yra mokamas kartą per metus (birželio mėnesį) už vienus praėjusius metus.

Kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu gauna tie autoriai, kurie gauna atlyginimą už knygų panaudą bibliotekose, todėl atskirai paraiškų dėl reprografijos pildyti nereikia. Šis atlyginimas yra paskaičiuojamas pagal knygų panaudos bibliotekose duomenis.

Daugiau informacijos apie kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu galima rasti čia.

Jurga Bražiūnienė
Knygų panaudos ir reprografinio atgaminimo poskyrio vadovė

Muzikos, dainų tekstų, dramos ir dramos-muzikinių kūrinių autoriams skirtoje savitarnos svetainėje galima peržiūrėti atlyginimo paskirstymo ataskaitas, registruotus / neregistruotus kūrinius, pateikti kūrinių registracijas, reikalingas kompensacinio / autorinio atlyginimo paskirstymui. Norėdami gauti prisijungimus, kreipkitės nurodytais kontaktais.

Pastaba: prie e-savitarnos gali prisijungti tik tie literatūros kūrinių autoriai / vertėjai, kurie yra pasirašę narystės sutartis arba jų priedus kaip muzikos kūrinių / dramos / dramos-muzikinių kūrinių autoriai. Tik kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu ir knygų panaudą bibliotekose skirstyme dalyvaujantys literatūros autoriai prisijungti negali, jiems skirta informacija pateikiama knygų panaudos ir reprografijos skiltyse.

Aistė Jankauskienė
Muzikos kūrinių skyriaus Dokumentacijos ir paskirstymo poskyrio specialistė
Dokumentų formos ir kita naudinga informacija
  • Paraiškos forma knygoms (elektroninė / word)
  • Paraiškos forma meno albumams (elektroninė / word)
  • Kompensacinio atlyginimo, surinkto už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu, paskirstymo taisyklės (pdf)
  • Kompensacinio atlyginimo, surinkto už knygų panaudą bibliotekose, paskirstymo taisyklės (pdf)
  • Paraiška dėl kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu išmokėjimo leidėjams ir asociacijoms (word)
  • Paraiška dėl kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu išmokėjimo žurnalistams (word)

dažniausiai
užduodami klausimai

Surinkdami atlyginimą iš įvairių muzikos naudotojų gauname informacijos ir apie poezijos ar prozos kūrinių naudojimą radijo stočių / televizijų eteryje. Tokiu atveju mėginame ieškoti minėtų kūrinių autorių / vertėjų ir išmokėti jiems atlyginimą. Jeigu nepavyksta rasti, įtraukiame juos į ieškomų muzikos / dainų tekstų autorių sąrašą ir laukiame, kol atsilieps, kad galėtume išmokėti jiems atlygį.

Autoriai, norintys gauti kompensacinį atlyginimą už knygų panaudą bibliotekose, turi iki gruodžio 31 d. pateikti paraiškų formas Asociacijai LATGA. Paraiškų formos pildomos tik kartą. Pakartotinai paraiškų teikti nereikia.

Taip, kompensacinis atlyginimas už knygų panaudą bibliotekose yra mokamas tik už vienus praėjusius metus, po to kai buvo pateiktos paraiškų formos.

Sumą kompensacinio atlyginimo išmokėjimui kasmet skiria Kultūros ministerija. Iš skirtos sumos kiekvienam autoriui išmokamo atlyginimo dydis priklauso nuo to, kiek kartų skaitytojai bibliotekose paima skaityti Asociacijoje LATGA užregistruotas panaudai knygas.

Ne, užpildžius paraiškos formą dėl knygų panaudos bibliotekose Asociacijos LATGA nariu netampama.