J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

Esu muzikos kūrinių autorius / leidėjas

Tapę mūsų nariais muzikos kūrinių autoriai (dainų muzikos ir / tekstų autoriai, kompozitoriai) ir leidėjai savo turtinių autorinių teisių administravimą patiki mums ir nuo tos akimirkos jiems nebereikia rūpintis šiais dalykais:

Atlyginimo surinkimas ir paskirstymas. Muzikos kūrinių autoriams atlyginimas surenkamas už suteiktą teisę viešai transliuoti kūrinius iš valstybinių, nekomercinių, internetinių ir komercinių radijo stočių ir televizijų; už suteiktą teisę viešai retransliuoti kūrinius – iš kabelinių televizijų; už teisę viešai atlikti kūrinius – iš koncertų ir kitokių renginių, kuriuose skamba muzika, organizatorių (tiek komercinių, tiek valstybinių organizacijų), už suteiktą teisę viešai naudoti kūrinius prekybos ir paslaugų vietose (prekybos centruose, kavinėse, degalinėse ir kt.). Autorinis atlyginimas muzikos kūrinių autoriams už suteiktą teisę muzikos kūrinius viešai atlikti, transliuoti ir retransliuoti yra išmokamas kartą per ketvirtį.

Taip pat muzikos kūrinių / dainų tekstų autoriai ir leidėjai gauna kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais.  Jis dar vadinamas Tuščios laikmenos mokesčiu ir yra  surenkamas iš tuščių laikmenų ir įrenginių, į kuriuos galima atgaminti (įrašyti) muzikos kūrinius (kompiuteriai, mobilieji telefonai, USB raktai, CD ir pan.), pardavėjų. Šis atlyginimas yra kompensacija už tai, kad Lietuvos autorių teisių ir gretutinių įstatymas leidžia asmeniniam naudojimui pasidaryti vieną kūrinio kopiją be kūrinio autoriaus leidimo iš legalių šaltinių. Kompensacinis atlyginimas išmokamas kartą per metus.

Atstovavimas užsienio šalyse. Muzikos kūrinių autoriai ir leidėjai yra atstovaujami užsienio šalyse pagal abipusio atstovavimo sutartis su autorių teisių kolektyvinio administravimo bendrijomis. Taip pat muzikos kūrinių autoriai yra įtraukti į pasaulinį autorių katalogą The Interested Parties Information System (IPI).

Teisininkų konsultacijos. Asociacijos nariai gauna nemokamas asociacijos teisininkų konsultacijas.

Projektų finansavimas. Asociacijos LATGA nariais tapę muzikos autoriai turi teisę teikti paraiškas ir dalyvauti konkurse dėl dalinio projektų finansavimo iš Asociacijos LATGA Kūrybinės veiklos ir Socialinio kultūrinio fondų.

Dalyvavimas organizacijos valdyme. Organizacijos veiklą reglamentuojantys dokumentai tvirtinami kartą ar du per metus vykstančiame Visuotiniame narių susirinkime (VNS), į kurį kviečiami visi nariai. Taip pat mūsų nariai turi teisę dalyvauti Tarybos narių ir prezidento rinkimuose (ir iškelti savo kandidatūras, ir rinkti), kurie vyksta kas ketverius metus.

Svarbiausia sąlyga norint tapti mūsų nariais – jūsų sukurti populiariosios / rimtosios muzikos kūriniai (muzika, tekstai ir aranžuotės)  buvo / yra viešai naudojami.

Gali būti, kad mes jūsų jau ieškome ir norime sumokėti surinktą atlyginimą, tad pirmiausia žvilgtelkite, ar jūsų nėra ieškomų autorių / paveldėtojų saraše.

Norint tapti mūsų nariu, jums reikės žengti viso labo tris žingsnius.

Pirmas žingsnis. Užpildykite prašymą priimti į narius Asociacijos LATGA direktorei. 

Prašymo forma: wordelektroninė

Antras žingsnis. Patenkinus prašymą priimti į narius (būsimų narių sąrašus skelbiame savo interneto svetainėje), nepamirškite sumokėti 10 Eur vienkartinio stojamojo nario mokesčio. Tai galima padaryti susimokant grynais pinigais buhalterijoje, taip pat pervedant į mūsų sąskaitą SEB banke LT71 7044 0600 0038 2455 ir mokėjimo paskirtyje nurodant „stojamasis nario mokestis“. Jeigu mokama ne iš stojančio asmens sąskaitos, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti stojančiojo asmens vardą ir pavardę.

Trečias žingsnis. Sumokėjus nario mokestį mūsų specialistai netrukus jums atsiųs jau parengtą narystės sutartį, kurią teliks pasirašyti ir pristatyti į asociacijos būstinę. Be abejonės, sutarties originalus taip pat galima atsiųsti su parašais paštu arba skenuotas / fotografuotas kopijas su parašais el. paštu. Dokumentų skiltyje galima rasti narystės sutartį ir susipažinti su jos sąlygomis, tačiau patiems jos pildyti nereikia.

Norintieji tapti mūsų nariais leidėjai turi pateikti sutarčių dėl autorių teisių perėmimo kopijas.

Jeigu jau esate mūsų narys kaip kitos meno srities atstovas, tačiau norite gauti atlyginimą už muzikos kūrinių naudojimą, užpildykite muzikos kūrinių autoriaus narystės priedą ir atsiųskite Muzikos kūrinių poskyrio specialistams.

Aistė Jankauskienė
Muzikos kūrinių skyriaus Dokumentacijos ir paskirstymo poskyrio specialistė

Jeigu autorius buvo Asociacijos LATGA narys, mes išduosime pažymą, patvirtinančią, jog pagal LR autorių ir gretutinių teisių įstatymą palikėjui priklausė autoriaus teisės į meno ir mokslo kūrinius. Remiantis mūsų pažyma, notarai išduos paveldėjimo teisės pagal įstatymą / testamentą liudijimą, pagal kurį paveldėsite autoriaus turtines teises į meno ir mokslo kūrinius.

Jeigu autorius nebuvo mūsų asociacijos nariu, pažymų, patvirtinančių autorystę mes neišduodame. Tokiu atveju įpėdiniams reikia notarui pateikti kitus dokumentus, įrodančius, kad palikėjas buvo autorius. Tai gali būti autorinės sutartys su leidyklomis, muziejais, priklausymo tam tikrai kūrybinei sąjungai įrodymai, gali būti pateiktas ir pats kūrinys (pvz. knyga, įrašas) ar antstolio sudarytas kūrinių apyrašas.

Primename, kad turtinės teisės galioja 70 metų po autoriaus mirties.

Vilija Tylingo
Vyr. buhalterės pavaduotoja

Muzikos, dainų tekstų, literatūros ir dramos kūrinių autoriams skirtoje savitarnos svetainėje galima peržiūrėti atlyginimo paskirstymo ataskaitas, registruotus / neregistruotus kūrinius, pateikti kūrinių registracijas, reikalingas kompensacinio / autorinio atlyginimo paskirstymui. Norėdami gauti prisijungimus, kreipkitės nurodytais kontaktais.

Aistė Jankauskienė
Muzikos kūrinių skyriaus Dokumentacijos ir paskirstymo poskyrio specialistė
Dokumentų formos ir
naudinga informacija
 • Narių priėmimo tvarka (pdf)
 • Prašymas dėl priėmimo į LATGA narius (word / elektroninė forma)
 • Autoriaus registracijos kortelė (word)
 • Narystės sutarties pavyzdys (pdf)
 • Muzikos kūrinių autoriaus narystės priedas (pdf)
 • Muzikos kūrinių leidėjo narystės priedas (pdf)
 • Autorinio atlyginimo tarifai už muzikos kūrinių panaudojimą (pdf)
 • Autorinio atlyginimo, surinkto už muzikos ir literatūros kūrinių panaudojimą, paskirstymo taisyklės (pdf)
 • Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklės (pdf)
 • Kūrybinės veiklos fondo aprašas (pdf)
 • Socialinio kultūrinio fondo veiklos aprašas (pdf)

dažniausiai
užduodami klausimai

Sudarydamas narystės sutartį su Asociacija LATGA autorius autorinio atlyginimo surinkimą paveda šiai asociacijai. Tai reiškia, kad gauti autorinį atlyginimą tiesiogiai iš naudotojų arba jo atsisakyti nebegali, o Asociacija LATGA yra vienintelis įgaliotas subjektas rinkti autorinį atlyginimą. Taigi ir išimtys, nepriklausomai nuo to, ar autorius pats organizuoja savo koncertą, ar jo koncertą organizuoja tretieji asmenys, nėra taikomos. Be to, reikia paminėti, kad autoriai, atlikėjai ir organizatoriai viename asmenyje nieko nepraranda sudarydami licencines sutartis, kadangi tokiu atveju prie autorinio atlyginimo už koncertus dar yra pridedamas ir paskirstomas kompensacinis atlyginimas už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais, dar vadinamas Tuščios laikmenos mokesčiu.

Taip, autoriui labai naudinga pateikti informaciją mums apie tai, kur ir kokie jo kūriniai buvo atlikti, nepaisant to, ar jis pats, ar kiti atlikėjai juos atliko. Renginio organizatorius, pasirašydamas licencinę sutartį su Asociacija LATGA įsipareigoja pateikti informaciją, kokie kūriniai skambėjo jo organizuotame renginyje, tačiau pasitaiko atvejų, kai organizatorius nepateikia kūrinių programos arba pateikta programa yra netiksli. Taip pat ne visi renginių organizatoriai, kaip tai numato įstatymas, kreipiasi į mus dėl licencinės sutarties pasirašymo ir tokiu atveju jūsų pateikta informacija mums padeda surasti konkretų renginio organizatorių bei surinkti jums autorinį atlyginimą. Taigi visais atvejais pateikta informacija apie kūrinių naudojimą naudinga ir patiems autoriams, kadangi už viešus koncertus ir renginius surinktas autorinis atlyginimas skirstomas tik pagal pateiktas programas.

Mūsų licencija yra reikalinga, jeigu albume naudojami Asociacijos LATGA atstovaujamų autorių, perdavusių kolektyvinio administravimo asociacijai administruoti atgaminimo teisę, kūriniai. Licencinę sutartį su Asociacija LATGA turi pasirašyti kūrinių naudotojas, kuris gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo. Jeigu LATGA narys – autorius – leidžia albumą, kuriame yra naudojami Asociacijos LATGA atstovaujamo repertuaro kūriniai, jis tampa Kūrinių naudotoju ir turi kreiptis į mūsų specialistus dėl licencinės sutarties sudarymo.

Tarifai, pagal kuriuos surenkame atlygį autoriams iš naudotojų, yra labai skirtingi. Autorius už 1 min. trukmės kūrinio transliaciją / retransliaciją gali gauti nuo 0,007 Eur iki 15 Eur.

Ne, neapsaugo. Mes registruojame tik kūrinių pavadinimus, trukmę ir autorių pavardes tam, kad galėtume surinkti ir paskirstyti atlygį už kūrinių naudojimą. Pačių kūrinių įrašų nesaugome ir nekaupiame nei fizinėse, nei skaitmeninėse laikmenose, taip pat nerenkame ir nesaugome natų rankraščių.