Kūrinių kategorijos

Vizualiųjų menų autoriams

Mes esame vienintelė kolektyvinio administravimo organizacija Lietuvoje, atstovaujanti vizualiųjų kūrinių autoriams, todėl galime teisėtai ir greitai suteikti licenciją, leidžiančią naudoti mūsų atstovaujamų autorių kūrinius. Šiuo metu mes atstovaujame daugiau kaip 1200 Lietuvos ir per 100 000 užsienio vizualiųjų menų (dailininkų, fotografų, iliustruotojų, architektų, dizainerių, scenografų) autorių.

Viena porcija

2018 © Agnė Kišonaitė

White Glance

1990 © Stasys Eidrigevičius

Marks of Wounds and Glory

2022 © Andrius Zakarauskas

Narystės privalumai

Tapę mūsų nariais vizualiųjų kūrinių autoriai savo turtinių autorių teisių administravimą patiki mums. Mes surenkame jums atlyginimą iš kūrinių naudotojų, atstovaujame užsienio šalyse, konsultuojame teisiniais klausimais. Nariai gali dalyvauti asociacijos finansavimo konkursuose ir organizacijos valdyme.

Vizualiųjų kūrinių autoriams atlyginimas surenkamas už suteiktas teises kūrinius reprodukuoti (atgaminti ir publikuoti knygose, periodiniuose ir kituose leidiniuose); viešai skelbti per TV; retransliuoti per kabelinę TV, padaryti viešai prieinamais internete; viešai rodyti (eksponavimas parodose, už kurias yra renkamas įėjimo mokestis).

Taip pat vizualiųjų kūrinių autoriai gali gauti keturių tipų kompensacinį atlyginimą. Kompensacinis atlyginimas mokamas už meno kūrinio perpardavimą. Atlyginimas už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais, dar vadinamas Tuščios laikmenos mokesčiu, surenkamas iš tuščių laikmenų ir įrenginių, į kuriuos galima atgaminti (įrašyti) vizualiuosius kūrinius (kompiuteriai, mobilieji telefonai, USB raktai, CD ir pan.), pardavėjų. Šis atlyginimas autoriams yra kompensacija už tai, kad Lietuvos autorių teisių ir gretutinių įstatymas leidžia asmeniniam naudojimui pasidaryti vieną kūrinio kopiją be kūrinio autoriaus leidimo iš legalių šaltinių. Šis kompensacinis atlyginimas mokamas kartą per metus.

Taip pat vizualiųjų kūrinių autoriai gauna kompensacinį atlyginimą už knygų panaudą bibliotekose ir kūrinių atgaminimą reprografijos būdu.

Vizualiųjų kūrinių autoriai yra atstovaujami užsienio šalyse pagal abipusio atstovavimo sutartis su užsienio autorių kolektyvinio administravimo bendrijomis. Informacija apie mūsų narius yra skelbiama tarptautiniame autorių kataloge The Interested Parties Information System (IPI).

Asociacijos nariams suteikiamos nemokamos asociacijos teisininkų konsultacijos. Taip pat mūsų teisininkai yra parengę visą paketą tipinių sutarčių. Norėdami jas gauti, kreipkitės į mūsų specialistus.

Asociacijos LATGA nariai turi teisę teikti paraiškas dėl dalinio projektų finansavimo iš Asociacijos LATGA Kūrybinės veiklos fondo.

Organizacijos veiklą reglamentuojantys dokumentai tvirtinami kartą ar du per metus vykstančiame Visuotiniame narių susirinkime (VNS), į kurį kviečiami visi nariai. Taip pat mūsų nariai turi teisę dalyvauti Tarybos rinkimuose (ir iškelti savo kandidatūras, ir rinkti), kurie vyksta kas ketverius metus.

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 651 straipsnyje numatyta tvarka Asociacija LATGA gali išduoti naudotojams išplėstines licencijas, t.y. licencijas ir neatstovaujamų autorių kūrinių naudojimui. Išplėstinė licencija užtikrina tokias pačias sąlygas ir tas pačias teises visiems teisių turėtojams, įskaitant ir teisę gauti atlyginimą už kūrinių naudojimą. Mes aktyviai ieškome autorių, kuriems turime neišmokėtų sumų. Galite patikrinti, ar nesate mūsų ieškomų autorių sąraše. Jeigu nesate su LATGA pasirašęs sutarčių dėl atstovavimo ir nenorite, kad įtrauktume Jūsų kūrinius į išduodamas išplėstines licencijas, Jūs turite teisę prieštarauti dėl Jūsų kūrinių naudojimo. Prašome mums pateikti laisvos formos pranešimą, kuriame nurodykite, ar prašote nustoti administruoti visas Jūsų turimas autorių teises, ar tik tam tikrų kategorijų teises, ar tam tikrų rūšių kūrinius. LATGA išduotų išplėstinių licencijų sąrašas.

Kaip tapti nariu

Svarbiausia sąlyga norint tapti mūsų nariais – jūsų sukurti vizualieji kūriniai (tapybos, grafikos darbai, skulptūros, fotografijos ar kiti) buvo / yra viešai naudojami.

Gali būti, kad mes jūsų jau ieškome ir norime sumokėti surinktą atlyginimą, tad pirmiausia žvilgtelkite, ar jūsų nėra ieškomų autorių / paveldėtojų sąraše.

Norint tapti mūsų nariu, jums reikės žengti viso labo tris žingsnius.

1 žingsnis

Užpildykite elektroninę prašymo formą ir laukite mūsų pranešimo apie tolimesnius veiksmus!

2 žingsnis

Sumokėkite 10 Eur vienkartinį stojamąjį nario mokestį pervesdami į mūsų sąskaitą SEB banke LT71 7044 0600 0038 2455, mokėjimo paskirtyje nurodydami „stojamasis nario mokestis“.

3 žingsnis

Pasirašykite specialisto atsiųstą narystės sutartį. Sveikiname tapus Asociacijos LATGA nariu!

Jau esate narys kitoje meno srityje?

Jeigu jau esate mūsų narys kaip kitos meno srities atstovas, tačiau norite gauti atlyginimą už vizualiųjų kūrinių naudojimą, susisiekite su Vizualiųjų menų poskyrio specialistais.

Gabrielė Vorobjovienė

Vizualiųjų menų poskyrio vadovė

Autorių teisių paveldėtojams

Jeigu autorius buvo Asociacijos LATGA narys, mes išduosime pažymą, patvirtinančią, jog pagal LR autorių ir gretutinių teisių įstatymą palikėjui priklausė autoriaus teisės į meno ir mokslo kūrinius. Remiantis mūsų pažyma, notarai išduos paveldėjimo teisės pagal įstatymą / testamentą liudijimą, pagal kurį paveldėsite autoriaus turtines teises į meno ir mokslo kūrinius.

Jeigu autorius nebuvo mūsų asociacijos nariu, autorystę patvirtinančių pažymų mes neišduodame. Tokiu atveju įpėdiniams reikia notarui pateikti kitus dokumentus, įrodančius, kad palikėjas buvo autorius. Tai gali būti autorinės sutartys su leidyklomis, muziejais, priklausymo tam tikrai kūrybinei sąjungai įrodymai, gali būti pateiktas ir pats kūrinys (pvz. knyga, įrašas) ar antstolio sudarytas kūrinių apyrašas.

Primename, kad turtinės teisės galioja 70 metų po autoriaus mirties.

Vilija Tylingo

Vyr. buhalterės pavaduotoja

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip užregistruoti teises į savo sukurtą kūrinį?

Pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, autorių teisės atsiranda nuo kūrinio sukūrimo momento, tad kūrinių niekur nereikia registruoti. Gaminių dizainą ir prekės ženklus registruoja Valstybinis patentų biuras.

Kaip apsaugoti savo kūrinį nuo neteisėto kopijavimo?

Viešinant kūrinį visada atsiranda rizika, kad kažkas jį panaudos be leidimo. Ginčuose dėl autorystės praverčia turėti įrodymų, kad jūs kūrinį sukūrėte pirmiau: turėti kopiją leidinio, kur jūsų kūrinys paskelbtas, nurodant jus kaip autorių. Prieš dalyvaujant konkurse ar siūlant užsakovui savo projektą, kūrinio/projekto nuotrauką išsisiųskite sau registruotu paštu ir laikykite voką neatplėštą. Tai bus kūrinio sukūrimo datos įrodymas. Jei dalyvaujate konkursuose, tai kūrinį/projektą teikite tik pasirašytinai. Viešinant savo kūrinį, visuomet nurodykite savo autorystę ir © ženklą.

Kūrinių naudotojas siūlo pasirašyti autorinę sutartį. Į ką turėčiau atkreipti dėmesį?

Svarbu, kokias teises suteikiate ar perduodate ir kokiam laikotarpiui. Rekomenduojame teises suteikti, o ne perduoti. Ne išvardinti visas teises iš įstatymo, o suteikti tik tas, kurių reikia kūrinių naudotojui. Už kiekvieną suteikiamą teisę autoriui turėtų būti numatytas autorinis atlyginimas. Jei esate Asociacijos LATGA narys, atsiųskite mums sutartį prieš pasirašydami. Narystės sutartimi esate įsipareigojęs neperduoti kitiems asmenims teisių, kurias patikėjote administruoti mums.

Ar galiu naudoti kitų autorių kūrinius savo kūryboje?

Toks panaudojimas yra susijęs su autorių turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis, todėl reikia gauti autoriaus leidimą. Kai autoriaus turtinės teisės nebegalioja (praėję 70 metų po autoriaus mirties), kūrinius naudoti galima, tačiau nepažeidžiant autoriaus neturtinių teisių (autorystės, teisės į autoriaus vardą ir teisės į kūrinio neliečiamybę). Nesant autoriaus įpėdinių ir pasibaigus jo turtinių teisių galiojimo terminui, autoriaus neturtinių teisių apsauga rūpinasi Kultūros ministerija.

Ar nuo man priklausančio autorinio atlyginimo, gauto iš Asociacijos LATGA, privalau sumokėti mokesčius valstybei?

Asociacija LATGA perveda jums priklausantį autorinį atlyginimą, nuo kurio jau sumokėti mokesčiai valstybei, išskyrus iš užsienio gautą atlyginimą.

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą

Siųsti užklausą

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą ir mūsų specialistai su jumis susisieks!