Autorinių teisių paveldėtojams

Autorinių teisių paveldėtojams

Jeigu autorius buvo asociacijos LATGA narys, mes išduosime pažymą, patvirtinančią, jog pagal LR autorių ir gretutinių teisių įstatymą palikėjui priklausė autoriaus teisės į meno ir mokslo kūrinius. Remiantis mūsų pažyma, notarai išduos paveldėjimo teisės pagal įstatymą/testamentą liudijimą, pagal kurį paveldėsite autoriaus turtines teises į meno ir mokslo kūrinius.
 
Jeigu autorius nebuvo mūsų asociacijos nariu, pažymų, patvirtinančių autorystę mes neišduodame. Tokiu atveju įpėdiniams reikia notarui pateikti kitus dokumentus, įrodančius, kad palikėjas buvo autorius. Tai gali būti autorinės sutartys su leidyklomis, muziejais, priklausymo tam tikrai kūrybinei sąjungai įrodymai, gali būti pateiktas ir pats kūrinys (pvz. knyga, įrašas) ar antstolio sudarytas kūrinių apyrašas.
 
Turtinių teisių galiojimo terminas – 70 metų po autoriaus mirties.
 
Vilija Tylingo

Vyr. buhalterės pavaduotoja

vilija@latga.lt
T: (8 5) 265 14 85
(autoriams)

M: 8 615 57158