J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118
Informacija apie 03.22 Tarybos posėdį (atnaujinta: pridedame VNS darbotvarkę)

2022 m. kovo 22 d.

Vakar įvyko nuotolinis Tarybos posėdis, kuriame daugiausiai dėmesio buvo skirta artėjančiam Visuotiniam narių susirinkimui (VNS). Buvo patvirtinta jo data – šių metų balandžio 25 d. (narių prašome įsiminti Pakartotinio VNS datą – 04.26), darbotvarkė. Taip pat Taryba susipažino ir leido teikti VNS skaidrumo ir finansinę ataskaitas, asociacijos veiklos vidaus dokumentų ir LATGA įstatų pakeitimo projektus.

Darbotvarkę galie peržiūrėti ir atsisiųsti čia.

Visus projektus  pateiksime LATGA svetainėje pagal įstatuose numatytus terminus.

Taip pat vakar vykusio posėdžio metu buvo patenkinti 44 autorių prašymai tapti asociacijos nariais.

Sveikiname juos tapus mūsų didelės šeimos nariais ir prašome atlikti likusius narystės įteisinimo žingsnius. Plačiau apie tai – čia.

2022 m. balandžio 25 d. 10.00 val. šaukiamas
Asociacijos LATGA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS.
Visuotinis narių susirinkimas vyks Asociacijos LATGA buveinės adresu: J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius.
Į Visuotinį narių susirinkimą neatvykus daugiau nei pusei narių – šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių
susirinkimas, kuris įvyks 2022 m. balandžio mėn. 26 d. 10.00 val.

ASOCIACIJOS LATGA
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

10.00 – 10.50 Dalyvių registracija, įgaliojimų ir balsavimo teisės perleidimo sutarčių registracija.
11.00 – 11.10 Visuotinio narių susirinkimo pradžia, darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas.
11.10 – 11.30 Skaidrumo ir finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.
11.30 – 11.40 Auditoriaus išvados teikimas dėl finansinių ataskaitų.
11.40 – 11.50 Tarybos veiklos informacija ir tvirtinimas.
11.50 – 12.00 Revizijos komisijos informacija.
12.00 – 12.10 Etikos komisijos informacija.
12.10 – 12.30 Asociacijos LATGA įstatų projekto tvirtinimas.
12.30 – 12.40 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti muzikos ir literatūros kūrinius, paskirstymo
taisyklių pakeitimo projekto tvirtinimas
12.40 – 12.50 Tarybos darbo reglamento pakeitimo projekto tvirtinimas.
12.50 – 13.00 Revizijos darbo reglamento pakeitimo projekto tvirtinimas.
13.00 – 13.10 Etikos komisijos darbo reglamento pakeitimo projekto tvirtinimas.
13.10 – 13.40 Pertrauka.
13.40 – 13.50 Narystės sąlygų aprašo projekto tvirtinimas.
13.50 – 14.00 Investicijų valdymo tvarkos pakeitimo projekto tvirtinimas.
14.00 – 14.10 Dėl nepaskirstomų sumų panaudojimo.
14.10 – 14:20 Finansinį auditą atliekančios įmonės pasirinkimas.
14.20 – 14.30 Autorių kūrybinės veiklos programos lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimo tvirtinimas.
14.30 – 14.40 Muzikos kūrinių autorių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo
tvarkos pakeitimo tvirtinimas.
14.40 – 14.50 Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais analoginėje ar skaitmeninėje
laikmenoje paskirstymo taisyklių pakeitimo tvirtinimas.
14.50 – 15.00 Autorinio atlyginimo už dramos ir muzikinių dramos kūrinių panaudojimą surinkimo ir paskirstymo
taisyklių pakeitimo projekto tvirtinimas.
15.00 Visuotinio narių susirinkimo pabaiga.

Pasidalinkite naujiena