Istorija

Istorija

Praėjus vos porai mėnesių po Lietuvos nepriklausomybės atstatymo susibūrusi autorių grupė aiškiai numatė būtinybę įkurti Asociaciją. Autoriai suvokė, kad nacionalinė kolektyvinio autorių teisių administravimo organizacija yra svarbiausia kuriant aplinką, kuri leistų klestėti kūrybiškumui.

 • 1990 gegužės 29 d. buvo įsteigta asociacija LATGA. Asociacijos steigimo sutartį pasirašė Lietuvos autorių kūrybinės sąjungos: Lietuvos architektų sąjunga, Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Lietuvos išradėjų sąjunga, Lietuvos kinematografininkų sąjunga, Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Lietuvos žurnalistų sąjunga, Lietuvos dizainerių sąjunga, Lietuvos teatrų sąjunga, Lietuvos mokslininkų sąjunga, Lietuvos inžinierių sąjunga.
 • 1992 m. liepą LATGA tampa tikrąja CISAC (Tarptautinė autorių ir kompozitorių bendrijų konfederacija) nare.
 • 1992 m. lapkritį pasirašomos pirmosios abipusio atstovavimo sutartys su užsienio šalių autorių bendrijomis.
 • Iki 1994 m., kai Kultūros ministerija įsteigė  Autorių teisių skyrių, asociacija faktiškai atstovavo valstybės interesams intelektinės nuosavybės srityje (tiek santykiuose su kitomis institucijomis, tiek tarptautiniuose forumuose).
 • 1994 m. gruodžio 14 d. Lietuva tampa Berno konvencijos „Dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos“ nare.
 • 1999 gegužės 18 d. priimamas pirmasis savarankiškas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, kuris reglamentuoja ir teisiškai nustato autorių teisių administravimą.
 • 2004 m. balandžio mėn. CISAC Europos komiteto posėdis buvo organizuojamas Vilniuje.

Per visus asociacijos gyvavimo metus didelė atsakomybė teko autorių asociacijos prezidentams ir Tarybos nariams. Tai žymūs Lietuvos menininkai, kurie, aukodami savo brangų laiką, dirbo visų autorių labui. Asociacijos LATGA prezidentais buvo:

 • Pirmasis asociacijos prezidentas – grafikas Bronius Leonavičius (1990-1994)
 • Kompozitorius prof. Mindaugas Urbaitis (1994-1996),
 • Literatūros kritikas Valentinas Sventickas (1996-2000; 2008-2012),
 • Kompozitorius Gintaras Sodeika (2000-2007),
 • Kompozitorius prof. Teisutis Makačinas (2012-iki šiol).