J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

Knygų panauda

Esu literatūros autorius
Reprografija
Knygų panauda

Jeigu Jūs esate bibliotekose išduodamų kūrinių autorius ir/ar bendraautorius, tam, kad gautumėte atlyginimą už tokį savo kūrinių panaudojimą LATGA nariu tapti nereikia, pakanka tiesiog užpildyti atitinkamą paraiškos formą (žr. žemiau). Visi autoriai, gaunantys atlyginimą už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose taip pat dalyvauja atlyginimo už kūrinių reprografinį atgaminimą paskirstyme. Atlyginimas paskirstomas kartą metuose iki birželio mėn. 1 d.

dažniausiai
užduodami klausymai

Kompensacinis atlyginimas už knygų panaudą bibliotekose ir reprografiją yra paskirstomas kartą metuose, t.y. iki birželio 1 d. ir pervedamas į autorių sąskaitas iš karto po paskirstymo.

Autoriai, norintys gauti kompensacinį atlyginimą už knygų panaudą bibliotekose, turi iki gruodžio 31 d. pateikti paraiškų formas Asociacijai LATGA. Paraiškų formos pildomos tik kartą. Pakartotinai paraiškų teikti nereikia.

Taip, kompensacinis atlyginimas už knygų panaudą bibliotekose yra mokamas tik už vienus praėjusius metus, po to kai buvo pateiktos paraiškų formos.

Sumą kompensacinio atlyginimo išmokėjimui kasmet skiria Kultūros ministerija. Iš skirtos sumos kiekvienam autoriui išmokamo atlyginimo dydis priklauso nuo to, kiek kartų skaitytojai bibliotekose paima skaityti Asociacijoje LATGA užregistruotas panaudai knygas.

Ne, užpildžius paraiškos formą dėl knygų panaudos bibliotekose Asociacijos LATGA nariu netampama.

Jurga Bražiūnienė
Knygų panaudos ir reprografinio atgaminimo poskyrio vadovė