LATGA dokumentai

LATGA dokumentai

LATGA ĮSTATAI

AUTORINIO ATLYGINIMO TARIFAI

Už muzikos kūrinių panaudojimą
Už dramos ir muzikinių dramos kūrinių panaudojimą
Už vizualiųjų menų kūrinių panaudojimą
Už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu

PASKIRSTYMO TAISYKLĖS

Autorinio atlyginimo, surinkto už muzikos ir literatūros kūrinių panaudojimą, paskirstymo taisyklės
Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę retransliuoti audiovizualinius kūrinius ir audiovizualinių kūrinių pirmuosius įrašus, paskirstymo taisyklės
Autorinio atlyginimo, surinkto už vizualinių menų kūrinių panaudojimą, paskirstymo taisyklės
Autorinio atlyginimo, surinkto už dramos ir dramos-muzikinių kūrinių panaudojimą, paskirstymo taisyklės
Kompensacinio atlyginimo, už audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklės
Reprografijos paskirstymo taisyklės

KITI DOKUMENTAI

 
LATGA SUTARTYS IR PRIEDAI