J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

LATGA DOKUMENTAI

LATGA dokumentai
Teisės aktai
 • LATGA ĮSTATAI (pdf)

Autorinio atlyginimo tarifai

 • Už muzikos kūrinių panaudojimą (pdf)
 • Už dramos ir muzikinių dramos kūrinių panaudojimą (pdf)
 • Už vizualiųjų menų kūrinių panaudojimą (pdf)
 • Už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu (pdf)

Paskirstymo taisyklės

 • Autorinio atlyginimo, surinkto už muzikos ir literatūros kūrinių panaudojimą, paskirstymo taisyklės (pdf)
 • Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę retransliuoti audiovizualinius kūrinius ir audiovizualinių kūrinių pirmuosius įrašus, paskirstymo taisyklės (pdf)
 • Autorinio atlyginimo, surinkto už vizualinių menų kūrinių panaudojimą, paskirstymo taisyklės (pdf)
 • Autorinio atlyginimo, surinkto už dramos ir dramos-muzikinių kūrinių panaudojimą, paskirstymo taisyklės (pdf)
 • Kompensacinio atlyginimo, surinkto už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu, paskirstymo taisyklės (pdf)
 • Kompensacinio atlyginimo už knygų ir vaizduojamojo meno leidinių (dailės ir fotografijų albumų) panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašas (pdf)
 • Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais analoginėje ar skaitmeninėje laikmenoje paskirstymo taisyklės (pdf)

Kiti dokumentai

 • Narių priėmimo tvarka (pdf)
 • PRAŠYMAS leisti suteikti vienkartinę licenciją (word)
 • Susipažinimo su asociacijos dokumentais tvarka (pdf)
 • Asociacijos LATGA rizikos valdymo tvarkos aprašas (pdf)
 • LATGA tarybos darbo reglamentas (pdf)
 • LATGA revizijos komisijos darbo reglamentas (pdf)
 • LATGA valdymo ir priežiūros organų narių interesų deklaravimo tvarka (pdf)
 • LATGA valdymo ir priežiūros organų nario metinė individuali interesų deklaracija (pdf)
 • LATGA skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas (pdf)
 • LATGA licencijų teikimo ir atlyginimo mokėjimo tvarkos aprašas (pdf)
 • LATGA tarifų ir jų nuolaidų patvirtinimo bendrosios sąlygos (pdf)
 • LATGA kolektyvinio administravimo atskaitymų ir kitų (ne kolektyvinio administravimo) atskaitymų tvarkos aprašas (pdf)
 • LATGA teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašas (pdf)
 • Kūrybinės veiklos fondo tvarka (pdf)
 • Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos bei šviečiamosios programos lėšų kaupimo ir paskirstymo gairės (pdf)
 • Muzikos autorių fondo tvarka (pdf)
 • LATGA investicijų valdymo tvarkos aprašas (pdf)
 • Licencinė sutartis dėl kūrinių retransliavimo (pdf)
 • Asociacijos LATGA tarybos, etikos komisijos, revizijos komisijos, prezidento rinkimų tvarka (pdf)
 • Asmens duomenų apsaugos politika (pdf)
 • Nuotolinio VNS tvarka (pdf)
Latga sutartys ir priedai
 • Balsavimo teisės perleidimo sutartis (word)
 • Išankstinės registracijos forma (word)
 • Narystės sutarties pavyzdys (pdf)
 • Muzikos kūrinio su tekstu ar be teksto autoriaus sutarties priedas (pdf)
 • Muzikos kūrinio leidėjo narystės sutarties priedas (pdf)
 • Literatūros kūrinio autoriaus sutarties priedas (pdf)
 • Dramos kūrinio autoriaus sutarties priedas (pdf)
 • Audiovizualinio kūrinio autoriaus sutarties priedas (pdf)
 • Audiovizualinio kūrinio gamintojo sutarties priedas (pdf)
 • Vizualiojo kūrinio autoriaus sutarties priedas (pdf)

 

Radvilė Bieliauskienė
Teisės skyriaus vadovė
Justina Stadulytė
Teisininkė