LATGA nariams

LATGA nariams

Kokias  teises galite įgalioti LATGA kolektyviai administruoti?

  • Reprodukavimo teisę (atgaminti ir publikuoti kūrinį knygose, periodiniuose ir kituose leidiniuose).
  • Viešo paskelbimo teisę (transliuoti per TV, retransliuoti, padaryti viešai prieinamu internete).
  • Viešo rodymo teisę (eksponavimas parodose į kurias yra įėjimo mokestis).
  • Perpardavimo teisę (gauti kompensacinį atlyginimą už kiekvieną meno kūrinio perpardavimą). Informacija apie perpardavimo teisę.

Be to LATGA sumokės Jums priklausantį kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais: nuo tuščios laikmenos, nuo kopijavimo įrenginių ir nuo reprografinio atgaminimo.

Autorinio atlyginimo, surinkto už vizualinių menų kūrinių panaudojimą, PASKIRSTYMO TAISYKLĖS

LATGA Tarifai už vizualinių menų kūrinių panaudojimą

Gabrielė Naprušienė

Vizualiųjų menų poskyrio vadovė

gabriele@latga.lt
T: (8 5) 265 13 57
F: (8 5) 265 13 77
M: 8 615 15174