LATGA nariams

LATGA nariams

SVARBU
Dėl informacijos pateikimo

Raginame visus autorius, kurių sukurtų filmų kopijos yra parduodamos didmeninėje ir/ar mažmeninėje prekyboje, LATGA‘ai iki 2015 m. gegužės 1 d. pateikti filmo platintojų patvirtintus duomenis apie tai, kiek jų kūrinių egzempliorių parduota 2014 metais.

Šie duomenys reikalingi atliekant atlyginimo, surinkto už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais, paskirstymą.

LATGA rekomendacijos autoriams dėl sutarčių su gamintojais 

  • Visų pirma, prieš pasirašydami sutartį pasikonsultuokite su LATGA teisininkais;
  • Padarykite  išlygą kabelinės retransliacijos teisei ir jos neperduokite gamintojui.

IŠLYGA JUMS REIKALINGA TAM, KAD GALĖTUMĖTE GAUTI AUTORINĮ ATLYGINIMĄ, KURĮ LATGA SURENKA IŠ KABELINIŲ OPERATORIŲ.

  • Neperduokite savo turtinių teisių gamintojui už vieną fiksuotą atlyginimo sumą.

Įstatymas reikalauja sutartyje aptarti atlyginimo dydį atskirai už kiekvieną panaudojimo būdą, susijusį su perduotomis turtinėmis teisėmis. Pvz., jei perduodate gamintojui savo tranliacijos teisę,  sutartyje turi būti numatytas atlyginimo dydis atskirai už kūrinio transliaciją; jei taip pat perduodate ir  viešo atlikimo teisę, tai sutartyje turi būti numatytas atlyginimo dydis atskirai ir už kūrinio viešą atlikimą ir t.t.

  • Rekomenduojama atlyginimo išraiška  - tam tikras procentas  nuo pajamų, kurias gamintojas gaus už kiekvieną panaudojimo būdą atskirai  pvz.,  atskiras procentas nuo pajamų už už kūrinio  transliavimą, atskiras - už kūrinio viešą atlikimą ir t.t.

Vilma Juraškienė

Audiovizualinių kūrinių poskyrio vadovė

vilma@latga.lt
T: (8 5) 265 15 76

M: 8 615 70168