J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

LATGA užsienio narystės

Asociacija LATGA abipusio atstovavimo sutarčių pagrindu atstovauja daugiau kaip 20 milijonų užsienio kūriniams ir virš 4 milijonų muzikos, dramos, vizualinių menų ir audiovizualinių menų autoriams bei prodiuseriams iš viso pasaulio. Šiandien LATGA yra pasirašiusi 169 tarptautines abipusio ar vienašalio atstovavimo sutartis su autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijomis iš 69 užsienio šalių.

76 sutartys (66 šalys) – muzika

38 sutartys (34 šalys) – vizualiniai kūriniai

17 sutarčių (20 šalių) – drama

38 sutartys (29 šalys) – audiovizualiniai kūriniai

Asociacija LATGA yra šių tarptautinių autorių teisių bendrijų narė:

  • CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers) – Tarptautinė autorių ir kompozitorių bendrijų konfederacija. Konfederacija buvo įkurta 1926 m. autorių bendrijų iš 18 šalių iniciatyva. CISAC šiuo metu vienija 232 autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijas, reprezentuojančias muzikos, audiovizualinių kūrinių, dramos, literatūros bei vizualiųjų kūrinių autorius iš 120 pasaulio šalių. Šiuo metu CISAC prezidentas yra elektroninės muzikos pionierius Jean-Michel Jarre. Asociacija LATGA CISAC nare tapo 1992 m.
  • EVA (European Visual Artists) – Europos vizualiųjų menų bendrijų susivienijimas. EVA savo veiklą pradėjo 1997 m. ir šiuo metu organizacija vienija 26 nares – Europos šalių vizualiųjų menų autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijas, kurios kartu atstovauja beveik 100 tūkst. vaizduojamojo meno, iliustracijos, fotografijos, dizaino, architektūros ir kiti vizualiųjų kūrinių autorių. LATGA EVA narė yra nuo 2000 m.
  • IFFRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations) – Tarptautinė reprodukcijos teisių organizacijų federacija, savo veiklą pradėjusi 1980 m., šiuo metu vienija 145 nares – atstovaujančias literatūros bei vizualiųjų menų autoriams ir teisių turėtojams, kuomet jų kūriniai yra atgaminami reprografijos būdu. Asociacija LATGA šios organizacijos narė yra nuo 2003 m.
  • GESAC (European Grouping of Societies of Authors and Composers) – Europos autorių ir kompozitorių bendrijų susivienijimas. Šiuo metu GESAC sudaro 33 Europos šalių autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos, kartu atstovaujančios daugiau nei milijonui kūrėjų ir teisių turėtojų – muzikantų, rašytojų, vizualiųjų menų kūrėjų, kino režisierių ir daugelio kitų autorių, muzikos, garso ir vaizdo, vaizduojamojo meno bei literatūros ir dramos kūrinių srityse. Asociacija LATGA šios organizacijos narė yra nuo 2005 m.
  • BIEM (Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d’Enregistrement et de Reproduction Mécanique) – Mechaninio kūrinių atgaminimo teises administruojančių autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų draugija. BIEM vienija 53 nares iš 58 pasaulio šalių ir savo veiklą vykdo nuo 1929 m. Asociacija LATGA BIEM narė yra nuo 2016 m.

• SAA (Sociaty of Audiovisual Authors) – Audiovizualinių kūrinių autorių asociacija. SAA atstovauja autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų bei jų narių audiovizualinių kūrinių autorių interesus Europoje. SAA vienija 33 asociacijas iš 25 Europos šalių, kurios atstovauja daugiau nei 140 tūkstančiams Europos kino ir televizijos scenaristų ir režisierių. Asociacija LATGA SAA nare tapo 2018 m.