AUDIOVIZUALINIO KŪRINIO REGISTRACIJOS FORMA

AUDIOVIZUALINIO KŪRINIO REGISTRACIJOS FORMA

GAMINTOJAS/PRODIUSERIS
AUDIOVIZUALINIO KŪRINIO REGISTRACIJOS KORTELĘ UŽPILDĖ IR PATEIKĖ

* Būtina užpildyti

   Svarbu: Už registracijos formoje nurodytų duomenų teisingumą atsako formą pasirašęs asmuo