Kūrinių kategorijos

Audiovizualinių kūrinių naudotojams

Asociacija LATGA kaip kolektyvinio administravimo organizacija atstovauja daugiau nei 800 Lietuvos ir šimtams tūkstančių užsienio audiovizualinių kūrinių autorių (režisierių, scenarijaus autorių, dialogų autorių, operatorių, dailininkų, muzikos, sukurtos specialiai audiovizualiniam kūriniui, autorių) ir prodiuserių.

Filmo „Fanaberija. Įsijunk šviesą“ stop kadras. Rež. Laura Tamošiūnaitė-Šakalienė

2021 © Raimundo Adžgausko nuotr.
Warning: Undefined array key "spotify_url" in /home/lagalt/domains/latga.lt/public_html/wp-content/themes/wam/single-naudotojams.php on line 44

Filmas „Pieno baras“. Rež. Urtė Oettinger

2020 © Urtė Oettinger
Warning: Undefined array key "spotify_url" in /home/lagalt/domains/latga.lt/public_html/wp-content/themes/wam/single-naudotojams.php on line 83

Filmo „Katu katu“ stop kadras. Rež. Giedrė Narušytė-Boots


Warning: Undefined array key "spotify_url" in /home/lagalt/domains/latga.lt/public_html/wp-content/themes/wam/single-naudotojams.php on line 120

Džiaugtis kūriniais legaliai – smagiau

Administruojamos teisės

Administruojame šias audiovizualinių (AV) kūrinių autorių ir prodiuserių teises:

AV kūrinių ir jų įrašų retransliaciją;

teisę gauti atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais;

viešą AV kūrinių ir jų įrašų paskelbimą ar padarymą viešai prieinamų internete (VOD (tik AV kūrinių, ne įrašų) ir teikiant retransliavimą papildančias internetines paslaugas);

VOD tarifai

viešą AV kūrinių ir jų įrašų skelbimą apgyvendinimo paslaugas teikiančiose vietose;

AV tarifai viešbučiams

Norint naudoti AV kūrinius ar jų įrašus vienu iš šių būdų, reikalinga sutartis su LATGA dėl LATGA AV repertuaro naudojimo ir atlyginimo autoriams bei prodiuseriams.

Licencijos kitokiems panaudojimo būdams

Nors filmo autorius yra LATGA narys ar užsienio autorius, kuriems LATGA atstovauja sutarčių su užsienio kolektyvinio administravimo asociacijomis pagrindu, daugeliu atvejų negalime suteikti leidimo panaudoti filmo ar kito AV kūrinio ar jo dalies, nes autoriai savo turtines teises leisti ar uždrausti naudoti kūrinį perduoda prodiuseriams, kaip numatyta ATGTĮ 11 str. 2 d. nuostatose. Kam, kokiu būdu, kokiomis sąlygomis leisti ar neleisti naudoti AV kūrinį gali nuspręsti tik teisių turėtojas – prodiuseris (arba jo įgaliotas platintojas), todėl dėl leidimų reikia kreiptis į juos.

Beveik visais AV kūrinio viešo panaudojimo atvejais, reikalinga LATGA licencija dėl teisės viešai naudoti AV kūrinio garso takelyje įrašytus muzikos kūrinius. Dėl jos kreipkitės į Muzikos kūrinių skyriaus Licencijavimo poskyrį. Su tarifais galite susipažinti čia: kino teatrai.

Filmų platinimas

Esame oficiali tam tikrų JAV kino studijų filmų platintoja ir galime suteikti licenciją šių filmų viešam atlikimui (demonstravimui) įvairaus pobūdžio renginiuose, kurie rengiami ne kino teatruose.

Asociacija LATGA per savo partnerius „Filmbank Distributors Limited“ (bendra „Warner Bros. Entertainment“, „Sony Pictures Releasing“ ir „NT Digital Partners“  įmonė) yra įgaliota suteikti licencijas dėl teisės viešai atlikti (demonstruoti) atstovaujamo repertuaro kino filmus įvairiose viešose vietose Lietuvoje. Mūsų licencija suteikia teisę demonstruoti konkrečius atstovaujamus filmus įvairaus pobūdžio renginiuose, kurie rengiami ne kino teatruose, o kitose uždarose patalpose ar atvirose erdvėse su įėjimo mokesčiu ar be jo.

Vilma Juraškienė

Audiovizualinių kūrinių poskyrio vadovė

Dažniausiai užduodami klausimai

Kur turiu kreiptis, jeigu noriu gauti leidimą naudoti audiovizualinį kūrinį?

Nepriklausomai nuo to, ar prodiuseris yra kolektyvinio administravimo asociacijos narys ar ne, jis savo pagrindines teises administruoja individualiai. Kad ir koks garsus būtų filmo režisierius, ieškoti reikia ne jo ar jam atstovaujančios kolektyvinio administravimo asociacijos, o konkretaus jo filmo prodiuserio/jo įgalioto platintojo. Pavyzdžiui, norėdami panaudoti garsaus režisieriaus Audriaus Stonio filmą „Laiko tiltai“, turite  kreiptis ne į režisierių ar jo teisėms atstovaujančią asociaciją LATGA, o į jo filmą prodiusavusią įmonę „Ultra Nominum“, jeigu norite naudoti Paolo Sorrentino „Didįjį grožį“ – ne į režisierių ar jo teisėms Lietuvoje atstovaujančią Asociaciją LATGA, bet į filmo prodiuserinę įmonę „Indigo Film“. Licencijų gavimą rekomenduojame visada pradėti nuo prodiuserių/jų įgaliotų platintojų, nes jie gali ir neleisti demonstruoti tam tikrų filmų dėl įvairių priežasčių (pvz.: nepasibaigęs laikotarpis, kai filmus galime demonstruoti tik kino teatruose ir t.t.)

Kur ieškoti prodiuserių / platintojų kontaktų?

Informaciją apie filmo prodiuserius ar platintojus nėra sudėtinga rasti interneto paieškos sistemose. Atkreipiame dėmesį, kad filmų, sukurtų Lietuvos kino studijoje 1940- 2004 m., turtinės teisės priklauso Lietuvos kino centrui. Kas yra užsienio filmų prodiuseris, galite ieškoti www.imdb.com arba naudodamiesi google paieška. LATGA  taip pat gali suteikti informacijos, kas yra filmo prodiuseris, tais atvejais, jei filmas yra registruotas tarptautinėje audiovizualinių kūrinių duomenų bazėje, prieinamoje tik tarptautinėms kolektyvinio administravimo asociacijoms, tačiau tai bus tik prodiuserių įmonės pavadinimas (be kontaktų).

Ar galiu iš legalios filmų svetainės atsisiųstą filmą ar įsigytą DVD laikmenoje rodyti viešai (namo bendrijos renginyje, bibliotekoje)?

Filmų svetainėse patalpinti filmai ar prekyboje esantys filmų DVD yra skirti privačioms peržiūroms (ant DVD viršelio paprastai yra užrašas „Home Video“). Viešam  filmų demonstravimui reikia gauti teisių turėtojų (paprastai tai yra filmo gamintojas) leidimą.

Ar galiu panaudoti kito kūrinio ištrauką savo kūrinyje, jei jis yra laisvai prieinamas internete? Iš archyvo?

Nesvarbu iš kur (iš kokio „stalčiaus“) ketinate imti kūrinį panaudojimui, svarbu kaip jį naudosite. Jei savo sukurtą kūrinį, kuriame bus panaudota anksčiau sukurto kūrinio ištrauka (muzika, filmuota medžiaga), ketinate demonstruoti viešai, turite gauti internete ar archyve rasto kūrinio teisių turėtojo sutikimą.

Ar tiesa, kad yra nustatyta tam tikra kito kūrinio ištraukos panaudojimo trukmė (pvz. 3, 5 ar 10 sekundžių), kai nereikia gauti autoriaus sutikimo, norint ją panaudoti savo filme ar TV laidoje?

Deja, tai yra tik dažnai girdimas mitas. Norimo panaudoti kūrinio apimtis neturi įtakos – teisių turėtojų sutikimas yra būtinas.

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą

Siųsti užklausą

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą ir mūsų specialistai su jumis susisieks!