J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

BENDRA INFORMACIJA

pp
Bendra informacija
Prekyba ir paslaugos
Koncertai ir renginiai
Radijas ir televizija
Kūrinių atgaminimas laikmenose ir / ar internete
E-Savitarna

Šiais laikais muzika skamba ne tik per radiją, televiziją ar koncertų salėse, bet ir kavinėse, baruose, restoranuose, prekybos centruose ir kitose viešose vietose.

Nesvarbu, ar jūs esate grožio salono savininkas, besinaudojantis radiju, ar baro, kuriame muzika grojama gyvai, savininkas. Jūsų verslui muzika sukuria pridėtinę vertę, tad jūs automatiškai tampate muzikos naudotoju ir turite žinoti, kad muzikos kūrėjui pagal įstatymus turi būti atlyginama už kiekvieną jo kūrinio panaudojimą. Kitaip tariant, muzikos autorius turi teisę gauti atlygį tiek iš radijo stoties, tiek ir iš grožio salono, kuriame ši radijo stotis groja.

Net ir tuo atveju, kai grojaraščių sudarymą patikite legaliam šaltiniui, kurio muzikos kūrinius naudojate savo veikloje (mėgstama radijo stotis, „Spotify“, „Deezer“, „YouTube“ ar bet kuris kitas mokamas ar nemokamas šaltinis), jums vis vien reikalinga muzikos kūrinių naudojimo licencija, suteikianti jums teisę naudotis LATGA atstovaujamu repertuaru, ir užtikrinanti, kad autoriams bus atlyginta už jų kūrinių naudojimą komercinėje veikloje.

Puikiai žinote, kad norint pritraukti kuo daugiau lankytojų / klausytojų, sudarinėjant grojaraščius būtina atsižvelgti į auditorijos, kurią norite pritraukti, muzikinį skonį. Negana to, muzikinius grojaraščius reikia nuolatos papildyti ir atnaujinti.

Mes, Asociacija LATGA, galime pasiūlyti tiesiog milžinišką repertuarą, kurio neriboja žanrų, stilių, formos, geografiniai ir kitokie rėmai, nes atstovaujame beveik trims tūkstančiams Lietuvos muzikos kūrėjų ir daugiau nei 4 milijonams muzikos autorių visame pasaulyje.

Kitaip tariant, mes esame tarpininkas tarp muzikos kūrėjų ir naudotojų. Jeigu nebūtų mūsų organizacijos, įmonės, norėdamos gauti leidimą naudoti muziką, turėtų tiesiogiai susisiekti su tūkstančiais dainų autorių, kompozitorių ir muzikos leidėjų. Autoriams ir leidėjams siūlydami kolektyvinio teisių administravimo, o naudotojams – muzikos kūrinių licencijavimo paslaugą, mes šį procesą padarome paprastą ir suprantamą abiem šalims.

Mes licencijuojame įvairiausių dydžių ir tipo įmones, naudojančias pačią įvairiausią muziką. Mūsų licencijos reikia norint muzikos kūrinius viešai skelbti internete ir atgaminti fizinėse laikmenose (CD, LP formatu), transliuojant radijo stočių ir televizijų eteryje, retransliuojant kabeliniais ir kitais tinklais, viešai naudojant prekybos ir paslaugų vietose, viešai atliekant koncertuose bei festivaliuose ir kitaip naudojant. Be licencijos jūs taip pat negalite savo lankytojams įstaigoje esančiuose ekranuose rodyti renginių, kuriuose naudojami muzikos kūriniai (pavyzdžiui, tarptautinio dainų konkurso „Eurovizija“ ar krepšinio rungtynių).

Mes nelicencijuojame muzikos kūrinių panaudojimo reklamoje bei kituose kūriniuose. Jeigu ketinate muzikos kūrinius naudoti prekių bei paslaugų reklamose (tiek audio, tiek video) ar kituose kūriniuose (pavyzdžiui, filme), turite gauti tiesioginį autoriaus leidimą.

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ketvirtame skirsnyje numatyti atvejai, kai kūrinius leidžiama naudoti be autoriaus leidimo (asmeniniais, mokymo, informacijos tikslais). Vis dėlto labai prašome gerbti autorių teises ir naudotis tik legaliais šaltiniais.

 

Dokumentų formos ir naudinga informacija
 • Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (pdf)
 • LATGA tarifų ir jų nuolaidų patvirtinimo bendrosios sąlygos (pdf)
 • Tarifai už muzikos kūrinių panaudojimą (pdf)
 • Prašymas leisti suteikti vienkartinę licenciją (word)
 • Licencinė sutartis dėl kūrinių retransliavimo (pdf)
 • LATGA licencijų teikimo ir atlyginimo mokėjimo tvarkos aprašas (pdf)
 • Viešai atlikti muzikos kūrinius renginyje (be įėjimo mokesčio žiūrovams) skirta licencinė sutartis (pdf)
 • Viešai atlikti muzikos kūrinius renginyje (su įėjimo mokesčiu žiūrovams) skirta licencinė sutartis (pdf)
 • Dėl teisės atgaminti kūrinius laikmenose sutarties pavyzdys (pdf)
 • Dėl teisės viešai skelbti kūrinius internete (streaming) sutarties pavyzdys (pdf)
 • Dėl teisės viešai skelbti kūrinius internetiniame radijuje sutarties pavyzdys (pdf)

dažniausiai
užduodami klausimai

Asociacijos LATGA licencija yra reikalinga tuomet, kai savo veikloje ne asmeniškai (vestuvėse, gimtadienyje, laidotuvėse), o viešai naudojate autorių kūrinius (kavinėje, bare, prekybos centre, viešame renginyje ir t.t.).  Sudaryti su mumis licencinę sutartį dėl viešo kūrinių atlikimo reikia: a) jeigu organizuojate kokį nors renginį ar koncertą, kurio metu bus viešai atliekami muzikos kūriniai; b) jeigu ketinate atidaryti kavinę, restoraną, barą, viešbutį, sporto klubą, parduotuvę ar kitą viešą įstaigą, kur bus naudojami muzikos kūriniai.

Asociacijos LATGA išduodamos licencijos kaina priklauso nuo kūrinių naudojimo pobūdžio (gyvas viešas atlikimas ar foninė muzika), naudojimo tikslų (mokamas renginys ar nemokamas renginys), vietos, kurioje jie yra naudojami (kavinė, parduotuvė, sporto klubas) bei keleto kitų faktorių. Autorinio atlyginimo tarifus pagal Asociacijos pateiktus pasiūlymus tvirtina Asociacijos LATGA taryba.

Už licencijas sumokėti pinigai, kurie yra autorinis atlyginimas, surinktas už naudotojams suteiktas teises jų veikloje naudoti kūrinius, yra paskirstomi ir išmokami Asociacijos LATGA nariams ir jos atstovaujamiems užsienio autoriams.

Už transliaciją ir retransliaciją surinktą atlyginimą autoriams paskirstome remdamiesi televizijų ir radijo stočių atsiųstomis programomis. Be minėtų naudotojų prievolė siųsti programas įstatyme numatyta renginių organizatoriams. Muziką versle naudojančioms prekybos ir paslaugų įmonėms tokios prievolės nėra, todėl iš jų surinktą atlyginimą muzikos autoriams paskirstome remdamiesi radijo stočių ir televizijų atsiųstomis programomis. Daugiau informacijos rasite mūsų Paskirstymo taisyklėse.

Asociacija LATGA ir AGATA savo veikloje atstovauja skirtingų subjektų interesams. Asociacija LATGA atstovauja autoriams, o AGATA – atlikėjams bei fonogramų gamintojams. Naudojant muziką versle, reikia sudaryti sutartis tiek su autorių teisėms atstovaujančia asociacija, tiek ir su gretutinių teisių subjektų (atlikėjų bei fonogramų gamintojų) teisėms atstovaujančia asociacija. Paprastai tariant, muzikos kūrinys legaliai naudojamas yra tuomet, kai naudotojas turi leidimus ir iš kūrinio autoriaus, ir iš to kūrinio atlikėjo bei leidėjo. O tokius leidimus (licencijas) išduoda Asociacija LATGA ir asociacija AGATA. Informaciją apie AGATA licencijas rasite www.agata.lt arba www.leidziam.lt.