J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

Naudoju vizualiuosius kūrinius

Mes esame vienintelė kolektyvinio administravimo organizacija Lietuvoje, atstovaujanti vizualiųjų kūrinių autoriams, todėl galime teisėtai ir greitai suteikti licenciją, leidžiančią naudoti mūsų atstovaujamų autorių kūrinius.

Šiuo metu mes atstovaujame daugiau kaip 1200 Lietuvos ir per 100000 užsienio vizualiųjų menų (dailininkų, fotografų, iliustruotojų, architektų, dizainerių, scenografų) autorių teisėms.

Mes galime padėti jums išvengti sudėtingos autorių ar jų paveldėtojų kontaktų paieškos. Jums nereikės patiems rengti kūrinio panaudojimo sąlygų ir derinti autorinio atlyginimo dydžio su kiekvienu autoriumi atskirai.

Norėdami panaudoti dailės ar fotografijos kūrinį, pirmiausia identifikuokite kūrinio autorių. Jei naudosite nuotrauką ar reprodukciją nežinodami, kas yra jos autorius ir kam priklauso turtinės teisės į ją, rizikuosite pažeisti turtines ir neturtines autoriaus teises.

Jeigu kūrinio autorius miręs prieš 70 ar daugiau metų, autoriaus turtinės teisės jau nebegalioja. Galite laisvai naudoti šį kūrinį, tik nepažeiskite autoriaus asmeninių neturtinių teisių (nurodykite autorystę ir naudokite kūrinį tokį, kokį sukūrė autorius, be jokių pakeitimų).

Jeigu kūrinio autorius gyvas arba dar nepraėjo 70 metų po jo mirties (tą galima išsiaiškinti pasitelkiant interneto paieškos sistemas arba kreipiantis į mus), veikiausiai jis priklauso kuriai nors kolektyvinio autorių teisių administravimo bendrijai. Norėdami sužinoti, ar autorius yra mūsų asociacijos narys arba mūsų atstovaujamas užsienio autorius, kreipkitės informacijos į mūsų Vizualiųjų kūrinių poskyrio specialistus. Jei autorius yra mūsų narys arba priklauso vienai iš užsienio bendrijų, su kuriomis mūsų asociacija turi bendradarbiavimo sutartį, suteiksime jums licenciją.

Dėl licencijos kreipkitės iš anksto, ne vėliau kaip 14 darbo dienų iki numatomos kūrinio naudojimo pradžios, ypač, jei kūrinį naudosite ne vidiniuose leidinio puslapiuose, o viršelyje ar kitais būdais.

Priklausomai su turimų sutarčių su autoriais ar juos atstovaujančiomis bendrijomis, mes suteikiame licencijas dėl vizualiųjų kūrinių panaudojimo leidyboje (knygų, laikraščių, žurnalų, brošiūrų, kalendorių ir t.t.), multimedijoje (interneto svetainėse, laikmenose), suvenyruose, audiovizualiniuose kūriniuose (įskaitant reklamas), viešam rodymui (muziejuose, parodose, parkuose, viešbučiuose, restoranuose ir t.t.), nuomai.

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ketvirtame skirsnyje numatyti atvejai, kai kūrinius leidžiama naudoti be autoriaus leidimo (asmeniniais, mokymo, informacijos tikslais).

Jeigu ketinate leidyboje naudoti mūsų atstovaujamų autorių kūrinius, jums reikia užpildyti prašymą panaudoti kūrinius, kad mes galėtumėme išduoti licenciją ir surinkti autoriams atlyginimą. Autoriaus teisė gauti atlyginimą už kiekvieną jo kūrinio panaudojimą numatyta Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

Atvejai, kai leidžiama atgaminti ir viešai skelbti kūrinius be autoriaus leidimo, tačiau nurodant autorių ir šaltinį:

 • informacijos tikslais – spaudoje pranešant apie meno kūrinių viešą parodą ar pardavimą (ATGTĮ 24 str.). Asociacijos LATGA autorinio atlyginimo už vizualiųjų menų kūrinių panaudojimą tarifuose leidžiama nemokamai atgaminti vieną kūrinį iš vieno autoriaus parodos arba du kūrinius iš kelių autorių parodos.
 • visuomenės saugumo tikslais ar siekiant užtikrinti valdžios ar teismo proceso veiksmų atlikimą arba pranešimą apie juos (ATGTĮ 27 str.)

Vizualiųjų kūrinių naudojimo leidyboje tarifai:

 • Knygose, vadovėliuose meno ir fotografijų albumuose (pdf)
 • Brošiūrose, renginių programose, lankstinukuose (pdf)
 • Kalendoriuose (pdf)
 • LP, CD, DVD, USB ir panašių laikmenų pakuotėse (pdf)
 • Plakatuose, reprodukcijose, afišose (pdf)
 • Laikraščiuose (pdf)
 • Žurnaluose (pdf)
 • Pašto ženkluose (pdf)

Prašymas leisti panaudoti kūrinių reprodukcijas (nuotraukas) (pdf)

Prašymas leisti panaudoti kūrinių reprodukcijas (nuotraukas) (elektroninė forma)

Jeigu jums patogiau pildyti ne elektroninę, o pdf formato prašymo formą, tuomet maloniai prašome užpildytą formą siųsti el. paštu gabriele@latga.lt arba paštu šiuo adresu: Gabrielei Naprušienei, Asociacija LATGA, J. Basanavičiaus 4B, LT-01118 Vilnius.

Jeigu mūsų narių kūrinius naudojate multimedijoje (mokamose ir nemokamose interneto svetainėse) ar atgaminate laikmenose (CD, CD ROOM, DVD, USB ir pan.), jums reikia kreiptis į mus dėl licencijos, kad mes galėtumėme surinkti ir išmokėti autoriams atlygį už jų kūrinių naudojimą. Autoriaus teisė gauti atlyginimą už kiekvieną jo kūrinio panaudojimą numatyta Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

Autorinis atlyginimas neskaičiuojamas už vieno kūrinio viešą skelbimą, kai pateikiama informacija apie einamuosius įvykius (vykstančią parodą, paminklo atidengimą), tačiau toks skelbimas negali trukti ilgiau nei du mėnesius po įvykio. Tolesniam naudojimui reikalinga licencija.

Pateikiant informaciją apie vykstančią kelių autorių parodą, autorinis atlyginimas neskaičiuojamas už dviejų kūrinių iš tos parodos (dviejų skirtingų autorių) viešą skelbimą, tačiau toks skelbimas negali trukti ilgiau nei du mėnesius po įvykio. Tolesniam naudojimui reikalinga licencija.

Vizualiųjų kūrinių naudojimo multimedijoje tarifai (pdf)

Prašymas leisti panaudoti kūrinių reprodukcijas (nuotraukas) (pdf)

Prašymas leisti panaudoti kūrinių reprodukcijas (nuotraukas) (elektroninė forma)

Jeigu mūsų narių kūrinius naudojate audiovizualiniuose kūriniuose (televizijos ir kino filmuose, vaizdo klipuose (taip pat ir reklaminiuose), jums reikia kreiptis į mus dėl licencijos, kad mes galėtumėme surinkti ir išmokėti autoriams atlygį už jų kūrinių naudojimą. Autoriaus teisė gauti atlyginimą už kiekvieną jo kūrinio panaudojimą numatyta Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

Vizualiųjų kūrinių naudojimo audiovizualiniuose kūriniuose tarifai (pdf)

Prašymas leisti panaudoti kūrinių reprodukcijas (nuotraukas) (pdf)

Prašymas leisti panaudoti kūrinių reprodukcijas (nuotraukas) (elektroninė forma)

Jeigu mūsų narių kūrinius ketinate demonstruoti viešai (muziejuose, galerijose, viešbučiuose, restoranuose ir pan.), jums reikia kreiptis į mus dėl licencijos, kad mes galėtumėme surinkti ir išmokėti autoriams atlygį už jų kūrinių naudojimą. Autoriaus teisė gauti atlyginimą už kiekvieną jo kūrinio panaudojimą numatyta Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

Pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 33 straipsnyje numatytą išimtį, be autoriaus leidimo ir be autorinio atlyginimo, tačiau nurodžius, autoriaus vardą, leidžiama nekomerciniais tikslais viešai rodyti dailės kūrinio originalą ar jo kopiją, kai kūrinys yra parduotas ar kitu būdu nuosavybės teisės į jį perduotos kitam fiziniam arba juridiniam asmeniui ir kai autorius ar jo teisių perėmėjas žino ar turi pagrindą žinoti, kad toks viešas kūrinių rodymas (paroda) yra įsigijusio kūrinį fizinio arba juridinio asmens įprastinės veiklos dalis.

Vizualiųjų kūrinių rodymo viešai tarifai (pdf)

Prašymas leisti panaudoti kūrinių reprodukcijas (nuotraukas) (pdf)

Prašymas leisti panaudoti kūrinių reprodukcijas (nuotraukas) (elektroninė forma)

Jeigu mūsų narių kūrinius naudojate suvenyruose (kūrinių atgaminimas ant marškinėlių, skarelių, puodelių, dėlionių ir pan.), jums reikia kreiptis į mus dėl licencijos, kad mes galėtumėme surinkti ir išmokėti autoriams atlygį už jų kūrinių naudojimą. Autoriaus teisė gauti atlyginimą už kiekvieną jo kūrinio panaudojimą numatyta Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

Autorinis atlyginimas lygus 10 %, skaičiuojant nuo mažmeninės pardavimo kainos.

Kai suvenyrai neparduodami, autorinis atlyginimas nustatomas atskiru susitarimu.

Vizualiųjų kūrinių naudojimo audiovizualiniuose kūriniuose tarifai (pdf)

Prašymas leisti panaudoti kūrinių reprodukcijas (nuotraukas) (pdf)

Prašymas leisti panaudoti kūrinių reprodukcijas (nuotraukas) (elektroninė forma)

Jeigu mūsų narių kūrinius ketinate nuomoti įstaigoms ar privatiems asmenims interjerui papuošti ar panašiems tikslams, jums reikia kreiptis į mus dėl licencijos, kad mes galėtumėme surinkti ir išmokėti autoriams atlygį už jų kūrinių naudojimą. Autoriaus teisė gauti atlyginimą už kiekvieną jo kūrinio panaudojimą numatyta Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

Autorinis atlyginimas lygus 10 % nuo gautų pajamų už nuomą.

Prašymas leisti panaudoti kūrinių reprodukcijas (nuotraukas) (pdf)

Prašymas leisti panaudoti kūrinių reprodukcijas (nuotraukas) (elektroninė forma)

Jeigu užsiimate meno kūrinių pardavimu, atkreipkite dėmesį į Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 17 straipsnyje numatytą neatšaukiamą autoriaus teisę į dalį pajamų, gautų už jo sukurtų kūrinių perpardavimą.

Meno kūrinių originalų ir rankraščių perpardavimo teisė taikoma visiems perpardavimo veiksmams, kuriuos atliekant kaip pirkėjai, pardavėjai arba tarpininkai dalyvauja dailės salonai,  meno  galerijos,  muziejai,  antikvariatai,  meno  kūrinių  aukcionų  rengėjai,  kiti  asmenys,  prekiaujantys  meno  kūriniais, tarpininkaujantys juos parduodant ar vertinant, ir kai perparduodamo kūrinio kaina yra ne mažesnė nei 300 eurų. Ši teisė galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po autoriaus mirties. Priklausomai nuo perpardavimo kainos, autoriui priklausančio kompensacinio atlyginimo tarifas yra nuo 0,25% iki 5% nuo perpardavimo kainos. Užsienio autoriai turi teisę į perpardavimo teisę Lietuvoje, jei ši teisė egzistuoja jų šalyje.

Įvykus Asociacijos LATGA atstovaujamų autorių kūrinių perpardavimui, užpildykite ir atsiųskite mums perparduotų meno kūrinių deklaracijos formą, kad galėtume jums išrašyti sąskaitą kompensaciniam atlyginimui sumokėti. Dėl užsienio autorių kreipkitės telefonu ar elektroniniu paštu į Vizualiųjų menų poskyrio specialistus.

 • Informacija apie meno kūrinio ir rankraščio originalo perpardavimo teisę (pdf)
 • Perparduotų menų kūrinių deklaracijos forma (word)
Dokumentų formos ir
naudinga informacija
 • Vizualiųjų kūrinių naudojimo tarifai (pdf)
 • Informacija apie meno kūrinio ir rankraščio originalo perpardavimo teisę (pdf)
 • Perparduotų meno kūrinių deklaracijos forma (word)
 • Prašymas leisti panaudoti reprodukcijas (word)
 • Prašymas leisti panaudoti reprodukcijas (elektroninė forma)
 • Prašymas leisti suteikti vienkartinę licenciją (word)
 • Nuotraukų naudojimo gidas (pdf)

dažniausiai
užduodami klausimai

Pirkdami iš archyvo, muziejaus ar fotobanko skaitmeninį jums reikalingo kūrinio vaizdą, jūs sumokėjote už materialų kūrinio vaizdą,  bet ne už teisę jį atgaminti, viešinti, platinti. Taip, jūs turite mokėti autorinį atlyginimą už teisę atgaminti, viešinti, platinti kūrinį.

Ne. Nuosavybės teisė į kūrinį nesuteikia teisių į kūrinio panaudojimą. Jeigu savininkas, pirkdamas kūrinį, nesudarė su autoriumi teisių suteikimo ar perdavimo sutarties, tai kūrinio savininkas turi teisę naudoti kūrinį tik asmeniniais tikslais. Savininkas negali suteikti tretiesiems asmenims tų teisių į kūrinį, kurių jis pats neturi.

Asociacija LATGA yra kolektyvinio administravimo organizacija, priklausanti Tarptautinei autorių bendrijų konfederacijai CISAC ir pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis su  užsienio autorių bendrijomis, licencija kūrinio panaudojimui yra suteikiama toje teritorijoje, kurioje tas kūrinys bus naudojamas, nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje autorius gyvena.

Ne. Pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą kiekvieną kartą atgaminant ar kitaip naudojant kūrinį, turi būti nurodyta kūrinio autorystė (jeigu autorius nėra nurodęs kitaip). Redakcijos archyvas arba asmeninis albumas tai viso labo vieta, kurioje nuotrauka patalpinta. Įstatymas nereikalauja nurodyti vietos, iš kurios paimta nuotrauka. Jeigu nežinote kūrinio autorystės, nenaudokite šio kūrinio.

Kūrinio kaip materialaus daikto pirkėjas neperima autoriaus intelektinės nuosavybės, jo turtinių ar neturtinių teisių. Kūrinį galite naudoti asmeniniais tikslais – paveikslu grožėtis namuose, pasipuošti dizaino kūriniu, tačiau be autoriaus leidimo negalite kūrinio atgaminti ar skelbti jo nuotraukų internete.