Visos LATGA aktualijos tavo el. pašte

Prenumeruok naujienlaiškį.

  Paskelbta: 2021-04-23

  Išmokame kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais

   

   width=

  Ypatingai gera žinia literatūros kūrinių autoriams – netrukus jie pirmąsyk gaus kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais (kitaip dar vadinamą Tuščios laikmenos atlyginimu). Didesnį atlyginimą nei anksčiau dėl įstatymo pakeitimų išmokėsime vizualiųjų kūrinių autoriams. Kompensacinio atlyginimo likučius už 2019 m. neseniai baigėme paskirstyti ir audiovizualinių (AV) kūrinių bei spektaklių įrašų autoriams. Muzikos autoriams jau pradėjome išmokėti kompensacinį atlyginimą už 2020 m.

  Muzikos, AV ir vizualiųjų kūrinių autoriai kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais gauna nuo 2005 m., dramos ir literatūros sričių autoriai oficialiai teisę į šį atlyginimą įgijo tik 2018 m., po LATGA inicijuotų Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (ATGTĮ) pakeitimų, įsigaliojusių 2019 m. sausį. Vizualiųjų kūrinių autoriai anksčiau šį atlyginimą gaudavo tik už jų kūrinių atgaminimą audiovizualiniame kūrinyje, dabar jis jiems skaičiuojamas ir už kūrinių atgaminimą internete ar leidiniuose.

  Literatūros kūrinių autoriams (Lietuvos ir užsienio) paskirstėme per 42 tūkst. Eur, naudodamiesi kompensacinio atlyginimo už knygų panaudą bibliotekose (už 2019 m.) paskirstymo duomenimis.

  Vizualiųjų kūrinių autoriams už 2019 m. autoriams (Lietuvos ir užsienio) paskirstėme ir netrukus išmokėsime beveik 61 tūkst. Eur. Pinigai proporcingai paskirstyti pagal autorinius atlyginimus, gautus už  2019 m. suteiktas licencijas dėl kūrinių reprodukavimo ir viešinimo internete, kūrinių rodymo televizijos kanaluose ir kūrinių viešinimo internete.

  2019 m. surinkto kompensacinio atlyginimo literatūros ir vizualiųjų menų autoriams anksčiau negalėjome išmokėti dėl užsitęsusio ginčo su kitomis kolektyvinio administravimo organizacijomis. Asociacijos nesutarė dėl atlyginimo proporcijų pagal sritis, nors įstatymo pakeitimuose nurodyta vadovautis kompensacinį atlyginimą surenkančios asociacijos AGATA kasmet atliekamo tyrimo, į kurį 2019 m. buvo įtrauktas ir minėtų sričių autorių kūrinių naudojimas, rezultatais.

  Sąskaitas rekomenduojame pasitikrinti ir AV (įskaitant ir spektaklių įrašų autorius) – jiems taip pat šiuo metu pervedinėjamas kompensacinio atlyginimo likutis (apie 109 tūkst. Eur) už 2019 m. Bendra AV (įskaitant ir spektaklių įrašų autorius) kompensacinio atlyginimo suma Lietuvos ir užsienio autoriams už 2019 m. – beveik 286 tūkst. Eur. Pinigai AV kūrinių autoriams paskirstyti pagal duomenis apie kūrinių transliacijas per TV, bilietų į kino teatrus pardavimus ir pagamintus naujus filmus.  Skirstydami atlygį spektaklių įrašų autoriams rėmėmės spektaklių įrašų transliacijų per TV 2019 m. duomenimis.

  Muzikos kūrinių autoriams kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais už 2019 m. jau išmokėjome praėjusiais metais. Šiuo metu pradedame mokėti atlyginimą už 2020 m. Lietuvos muzikos autoriams iki balandžio pabaigos bus pervesta per 253 tūkst. Eur. Užsienio autoriams atlyginimas bus pervedamas vėliau. Muzikos kūrinių autoriams kompensacinis atlyginimas paskirstomas proporcingai jų gautam autoriniam atlygiui už įvairius kūrinių panaudojimo būdus 2020 m.

  • Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais analoginėje ar skaitmeninėje laikmenoje paskirstymo taisyklės (pdf)

  Visos LATGA aktualijos tavo el. pašte

  Prenumeruok naujienlaiškį.