Visos LATGA aktualijos tavo el. pašte

Prenumeruok naujienlaiškį.

  Paskelbta: 2021-02-09

  LATGA: ginčą su Viktoru Diawara sieksime išspręsti taikiai

  Labai apgailestaujame dėl nesusipratimo, susijusio su Viktoro Diawaros tėvo Gaoussou Diawara autorių teisėmis. Bandome paaiškinti šią situaciją, išdėstydami savo įvykių versiją.

  Šviesaus atminimo Gaoussou Diawara niekada nebuvo LATGA narys, jis savo teisių administravimą buvo patikėjęs Prancūzijos autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijai SACEM, su kuria mes bendradarbiaujame tarptautinių sutarčių pagrindu. Šiai asociacijai autorius buvo perdavęs administruoti ir rinkti autorinį atlyginimą tik už dalį savo, kaip autoriaus, teisių. Tarp perduotų teisių viešo kūrinių atlikimo teisės, deja, nebuvo. Būtent apie teisę į atlyginimą už viešą kūrinių naudojimą savo komentaruose bei interviu ir kalba mūsų narys V.Diawara, sukūręs ne vieną dainą savo tėčio tekstų pagrindu.

  Išlikusių duomenų apie 2000 ar 2001-aisiais vykusius pokalbius su mūsų specialistais apie atlyginimą už viešą bendrų Viktoro ir jo tėvo kūrinių naudojimą, deja, neturime. Todėl negalime nei teigti, nei neigti, kad kažkas iš mūsų darbuotojų patikino V.Diawarą, kad „visi dokumentai yra sutvarkyti ir jam nebereikia niekuo rūpintis“. Vis dėl to toks pasakymas sunkiai įsivaizduojamas, nes net ir mūsų nariai turi ne tik teises, bet ir pareigas, tokias kaip suteikti ir atnaujinti visą informaciją apie save ir savo kūrinius – to prašome savo narystės sutartyse. O ir LATGA savo veikloje vadovaujasi teisės aktais bei vidiniais Visuotinių narių susirinkimo patvirtintais dokumentais, ne tik pokalbiais su autoriais.

  Įdomu tai, kad nuo pat kūrinių, kurių bendraautorius yra ir G.Diawara, registracijos 2005 metais iki pat 2015 metų šiuo klausimu niekas į mus nesikreipė.

  2015 m. su mūsų specialistais susisiekė „Skamp“ vadyba ir pasiteiravo apie situaciją, mūsų specialistė ją išdėstė. Vis dėlto po šio pokalbio  2015 m. G.Diawara taip ir neperdavė nei SACEM, nei jokiai kitai pasaulio kolektyvinio administravimo asociacijai administruoti viešo atlikimo teisės. Galimai abi pusės nesusikalbėjo, dėl to ir susiklostė tokia nemaloni tiek mums, tiek autoriams situacija.

  Dėl šios priežasties autorinio atlyginimo, surinkto už kūrinių (kurių bendraautoris ir G.Diawara) panaudojimą Lietuvoje viešo atlikimo būdu, LATGA neturėjo teisinio pagrindo pervesti SACEM. Jam priskirti pinigai buvo pervesti į nepaskirstomų sumų fondą ir buvo perskirstyti kitiems autoriams.

  Už kūrinių, kurių bendraautorius yra G.Diawara, viešą atlikimą autorinis atlyginimas Lietuvos teritorijoje buvo ir yra renkamas bei saugomas Europos Sąjungos norminiuose dokumentuose, LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme bei LATGA visuotinio narių susirinkimo patvirtintuose LATGA dokumentuose nurodytą terminą, t.y. trejus metus nuo tų metų, kuomet autorinis atlyginimas buvo surinktas. Tai reiškia, kad visi autoriai, kuriems yra priskaičiuotas autorinis atlyginimas, tačiau dėl įvairių priežasčių negali būti išmokėtas (neperduotos administruoti teisės jokiai asociacijai (ne narys), perduota tik dalis teisių, nežinomi kontaktai, rekvizitai ar kt.), gali bet kuriuo metu kreiptis į LATGA ar kitą asociaciją kitose šalyse, su kuriomis LATGA bendradarbiauja ir gauti jiems priklausantį ir surinktą autorinį atlyginimą už paskutinius trejus metus.

  Tokie autoriai yra viešai nurodomi ieškomų autorių sąraše, kurį skelbti viešai įpareigoja teisės aktai. Visos kolektyvinio administravimo asociacijos deda pastangas tokius autorius surasti, tą pagal savo žmogiškųjų išteklių galimybes darome ir mes. Šiuo metu šiame sąraše vien muzikos ir dainų tekstų autorių yra per 1500 (sąrašą nuolat atnaujiname ir talpiname mūsų svetainėje https://www.latga.lt/ieskomi-autoriai-paveldetojai/). Tokia praktika egzistuoja visose Europos valstybėse ir autoriai visur yra skatinami savo kūryba rūpintis aktyviau. Suprantame situacijos jautrumą bei specifiką, todėl dėsime visas pastangas šį ginčą spręsti taikiu būdu, komunikuojant tiek su V.Diawara, tiek su kitais su gerbiamo G.Diawaros teisių paveldėtojais. Šis klausimas bus svarstomas ir artimiausiuose Asociacijos LATGA tarybos posėdžiuose.

  Visos LATGA aktualijos tavo el. pašte

  Prenumeruok naujienlaiškį.