Visos LATGA aktualijos tavo el. pašte

Prenumeruok naujienlaiškį.

  Paskelbta: 2016-04-21

  Rezoliucija dėl Kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais Lietuvoje

  Rezoliucija dėl Kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais Lietuvoje

  2016 m. balandžio 21 d.

   width=

  Photo by W W from Pexels

  CISAC CE16-0278

  Europos komitetas Sofija, 2016 m. balandžio 6-7 d.

  Dokumento kalba: anglų Paskelbtas: 2016-03-30 d.  

  Rezoliucija dėl Kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais Lietuvoje (LATGA)

  Tarptautinės autorių ir kompozitorių bendrijų konfederacijos (CISAC) Europos komitetas, atstovaujantis Europos šalių autorių teisių bendrijoms, 2016 m. balandžio 6–7 dienomis Sofijoje vykusiame susitikime:  Informuotas CISAC narės iš Lietuvos – Asociacijos LATGA, apie netinkamą 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EC dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo perkėlimą (toliau tekste  Direktyva) į LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (toliau tekste – Įstatymas). Šis netinkamas Direktyvos perkėlimas sąlygojo, kad Įstatymo 20 straipsnis („Kūrinio atgaminimas asmeniniais tikslais“) suteikia teisę gauti atlyginimą už kūrinių kopijavimą asmeniniam naudojimui tik audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų (muzikos kūriniai) autoriams, ir nesuteikiant tokios teisės kitiems autoriams: literatūros, vizualiųjų menų ir dramos kūrinių. Turėdamas omenyje tai, kaip svarbu užtikrinti teisingą atlyginimą autoriams už jų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais, kurį leidžia įstatymai daugelyje tiek Europos sąjungos šalių, tiek Europos šalių, nepriklausančių Europos sąjungai.

  Atsižvelgdamas į tai, jog kasmet atliekami tyrimai rodo, kad Lietuvoje, be muzikos ir audiovizualinių kūrinių, nemažai respondentų kopijuoja vizualiųjų menų kūrinius, t.y. nuotraukas, karikatūras ir iliustracijas, ar literatūros kūrinius, t. y. knygas, straipsnius, ir dramos kūrinius. Nepamiršdamas CISAC misijos skatinti ir ginti moralinius ir ekonominius interesus net 4 milijonų kūrėjų visame pasaulyje, kuriuos atstovauja 230 konfederacijai priklausančių autorių bendrijų iš 120 pasaulio šalių.

  Pabrėžia, kad Direktyva suteikia teisę gauti atlyginimą kiekvienam autoriui už jo garso, vaizdo ir audiovizualinio kūrinio atgaminimą asmeniniais tikslais. Tą nustato ir direktyvos 5 straipsnis, kuris kalba apie visus teisių turėtojus, neišskirdamas konkrečių sričių autorių: „…kai atgaminama asmeniniam naudojimui bet kurioje laikmenoje ir atgaminantys fiziniai asmenys nesiekia tiesioginių ar netiesioginių komercinių tikslų, su sąlyga, kad teisių turėtojai gautų teisingą kompensaciją“.

  Išreiškia didelį susirūpinimą dėl Lietuvos Respublikos įstatymo, kuris diskriminuoja tokius autorius, kaip dailininkai, fotografai, iliustratoriai, rašytojai ir kt., ir atima iš jų teisę gauti teisingą atlyginimą už jų kūrinių kopijavimą asmeniniais tikslais, suteikdamas tokią teisę tik audiovizualinių kūrinių ir muzikos autoriams. Ragina Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir įstatymų leidėją atsižvelgti į pagrindinį kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais principą – teisę gauti teisingą atlyginimą autoriams ir imtis tinkamų veiksmų, kad būtų ištaisyta esama diskriminacinė situacija ir Įstatymas tinkamai suderintas su Direktyva.

  Išreiškia paramą Lietuvos autorių teisių Asociacijai LATGA jos pastangose užtikrinti teisingą valstybės politiką visų meno sričių autorių atžvilgiu, taip pat dedant pastangas tinkamam ES teisės aktų perkėlimui į nacionalinę teisę.

  Visos LATGA aktualijos tavo el. pašte

  Prenumeruok naujienlaiškį.