Visos LATGA aktualijos tavo el. pašte

Prenumeruok naujienlaiškį.

  Paskelbta: 2020-04-09

  Visuotinis narių susirinkimas bus rengiamas praėjus mėnesiui nuo karantino pabaigos

  Visuotinis narių susirinkimas bus rengiamas praėjus mėnesiui nuo karantino pabaigos

  2020 m. balandžio 9 d.

   width=

  Mildos Juknevičiūtės nuotr.

  Karantino metu nuotoliniu būdu posėdžiaujanti (sprendimai priimami susirašinėjant el. paštu) per pastarąsias kelias savaites priėmė keletą svarbių sprendimų, kuriuos norime pristatyti visiems asociacijos nariams.

  Dėl Visuotinio narių susirinkimo datos. Taryba priėmė sprendimą Asociacijos LATGA Visuotinį narių susirinkimą sušaukti laikantis Asociacijos LATGA įstatuose numatytų reikalavimų  per 1 mėnesį nuo tos dienos, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutrauks karantino režimą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka karantino sąlygos bus pakeistos tokia apimtimi, jog Visuotinio narių susirinkimo sušaukimas pagal pakeistas karantino sąlygas bus galimas.

  Su VNS dokumentais ir preliminaria darbotvarke galima susipažinti čia:

  • 10.00 – 10.45 Įgaliojimų ir balsavimo teisės perleidimo sutarčių registracija. Dalyvių registracija.
  • 11.00 – 11.15 Visuotinio narių susirinkimo pradžia. Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas.
  • 11.15 – 11.30 Tarybos veiklos aptarimas ir tvirtinimas.
  • 11.30 – 11.35 Auditoriaus išvados teikimas.
  • 11.35 – 11.50 Skaidrumo ataskaitos ir Finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas (atsisiųsti).
  • 11.50 – 11.55 Revizijos komisijos informacija.
  • 11.55 – 12.00 Etikos komisijos informacija.
  • 12.00 – 12.45 Kavos pertrauka.
  • 12.45 – 12.55 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti muzikos ir literatūros kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimas (atsisiųsti).
  • 12.55 – 13.05 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę retransliuoti audiovizualinius kūrinius ir audiovizualinių kūrinių pirmuosius įrašus, paskirstymo taisyklių pakeitimas (atsisiųsti).
  • 13.35 – 13.45 Asociacijos LATGA teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašo papildymas (atsisiųsti).
  • 13.45 – 13.55 Tarybos siūlymas dėl nepaskirstomų sumų panaudojimo (atsisiųsti).
  • 13.55 – 14.05 Kiti klausimai.
  • 13.05 – 13.15 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti vizualiųjų menų kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimas (atsisiųsti).
  • 13.15 – 13.25 Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklių pakeitimas (atsisiųsti).
  • 13.25 – 13.35  Kompensacinio atlyginimo, surinkto už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu, paskirstymo taisyklių papildymas (atsisiųsti).
  • 14.05 Visuotinio narių susirinkimo pabaiga.

  Dėl Tarybos narės kompozitorės Zitos Bružaitės pasitraukimo. Taryba priėmė sprendimą paskirti poetą Antaną A. Jonyną Tarybos nariu iki kadencijos pabaigos (šį rudenį), pagal Asociacijos LATGA Įstatus ir VNS balsavimo rezultatus, Tarybos narei Z. Bružaitei pasitraukus iš Tarybos (kompozitorė gavo pasiūlymą dirbti Kultūros ministerijoje ir turėjo palikti darbą LATGA taryboje).

  Naujų narių priėmimas. Taip pat patenkinti šių autorių / juridinių asmenų prašymai tapti mūsų nariais.

  [vc_column width=”1/2″]

  Martynas Baranauskas – Muzikos ir tekstų autorius

  Dainius Solovjovas – Muzikos ir tekstų autorius

  Mindaugas Junčys – Skulptorius

  Mindaugas Leonavičius – Muzikos ir tekstų autorius

  Rima Neverauskytė Brundzien – Rašytoja

  Kristupas Biržietis – Muzikos autorius

  Aleksejus Sapiego – Muzikos autorius

  UAB Promostar – Leidėjas

  Dalius Abaris – AV autorius / prodiuseris

  Gerda Petravičiūtė – Muzikos ir tekstų autorė

  [vc_column width=”1/2″]

  Tomas Luotė – Muzikos ir tekstų autorius

  Nijolė Daujotytė – Poetė

  Benediktas Jonuška – Muzikos ir tekstų autorius

  Aistė Gaižauskaitė – Muzikos ir tekstų autorė

  Dovydas Būdvytis – Muzikos ir tekstų autorius

  Ieva Lapinskaitė – Muzikos ir teksto autorė

  Kristijonas Dirsė – AV autorius

  Aurimas Mockus – AV autorius

  Gediminas Bytautas – Dailininkas

  Vytautas Švažas – Muzikos ir tekstų autorius

  Sveikiname visus autorius tapus mūsų didelės kūrybiškos šeimos dalimi ir prašome nepamiršti sumokėti vienkartinio stojamojo nario mokesčio, o taip pat vėliau pasirašyti ir mums atsiųsti narystės sutartis (originalus – paštu, skenuotas arba fotografuotas kopijas – el. paštu), kurias artimiausiu metu parengs ir jums atsiųs mūsų specialistai.

  Vienkartinį stojamąjį nario mokestį prašome pervesti į mūsų sąskaitas (jas rasite mūsų kontaktuose), mokėjimo paskirtyje nurodant „stojamasis nario mokestis“. Jeigu mokama ne iš stojančiojo sąskaitos, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti stojančiojo asmens vardą ir pavardę.

  Narių priėmimo tvarka:

  [vc_column width=”1/4″]

  Muzikos ir tekstų autoriams

  [vc_column width=”1/4″]

  Vizualinių kūrinių autoriams

  [vc_column width=”1/4″]

  Audiovizualinių kūrinių autoriams ir prodiuseriams

  [vc_column width=”1/4″]

  Dramos kūrinių autoriams

  Visos LATGA aktualijos tavo el. pašte

  Prenumeruok naujienlaiškį.