Naujienos

Naujienos

Visuotinis Asociacijos LATGA narių susirinkimas balandžio 22 d. 10:00 val.

2016 03 23

Gerbiami autoriai,

Primename, kad balandžio 22 d. 10:00 val. šaukiamas Visuotinis Asociacijos LATGA narių susirinkimas, kuris vyks Asociacijos LATGA salėje, J. Basanavičiaus g. 4B, Vilniuje. Jeigu balandžio 22 d. vyksiančiame susirinkime nebus kvorumo (nesusirinks reikiamas narių skaičius), bus šaukiamas pakartotinis Visuotinis Asociacijos LATGA narių susirinkimas balandžio 30 d. 10:00 val., kuris vyks Asociacijos LATGA salėje, J. Basanavičiaus g. 4B, Vilniuje.

DARBOTVARKĖ

 • 10.00 – 10.45 Įgaliojimų ir balsavimo teisės perleidimo sutarčių registracija. Dalyvių registracija.
 • 11.00 – 11.30 Visuotinio narių susirinkimo pradžia. Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas.
 • 11.30 – 12.15 Tarybos, Direktoriaus ir Auditoriaus ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.
 • 12.15 – 12.45 Finansinės atskaitomybės aptarimas ir tvirtinimas.
 • 12.45 – 13.15 Kavos pertrauka.
 • 13.15 – 13.30 Revizijos komisijos informacija.
 • 13.30 – 13.15 Etikos komisijos informacija.
 • 13.45 – 13.55 Atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklių pakeitimas. (Žiūrėti čia) (Priedas Nr.1) (Priedas Nr.2)
 • 13.55 – 14.05 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę retransliuoti audiovizualinius kūrinius ir audiovizualinių kūrinių pirmuosius įrašus, paskirstymo taisyklių pakeitimas. (Žiūrėti čia)
 • 14.05 – 15.15 Pietų pertrauka.
 • 15.15 – 15.25 Narių stojamojo mokesčio taikymas.
 • 15.25 – 15.35 Muzikos paskirstymo taisyklių papildymas dėl atgaminimo ir viešo paskelbimo internete. (Žiūrėti čia)
 • 15.35 – 15.45 Autorių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimas. (Žiūrėti čia)
 • 15.45 – 16.00 Tarybos nariams mokėtino atlygio dydžio nustatymas.
 • 16.00 – 16.15 Kiti klausimai.
 • 16.15 Visuotinio narių susirinkimo pabaiga.

 

Su Asociacijos LATGA 2015 m. ataskaita galite susipažinti ČIA

Jei negalėsite dalyvauti Asociacijos LATGA Visuotiniame narių susirinkime, kviečiame perleisti savo balsą kitam Asociacijos nariui: Balsų perleidimo sutartis vienam nariui / Balsų perleidimo sutartis grupei narių