Naujienos

Naujienos

Populiariausios knygos, 2015 m. skaitytos šalies bibliotekose

2016 07 20

Asociacija LATGA Kultūros ministerijai neseniai pateikė autorinio atlyginimo paskirstymo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose 2015 metų ataskaitą. Iš jos matyti, kad 2015 m. iš lietuvių autorių daugiausia skaitytos vaikų ir paauglių rašytojo Vytauto Račicko knygos. Iš mokslinės literatūros autorių populiariausia Viktorija Daujotytė. 2015 m. daugiausia skaitytojams išduotas lietuviškos grožinės literatūros kūrinys – Roko Flick knyga „Ema, pastoriaus dukra“.

 „Tarp bibliotekų skaitytojų populiariausio V. Račicko knygos paimtos beveik 30 tūkst. kartų, 10-oje vietoje esančios Kristinos Sabaliauskaitės knygos skaitytojoms išduotos per 5 tūkst. kartų. Skaitomiausių lietuviškos grožinės literatūros kūrėjų dešimtuke galima rasti ir Romualdą Granauską, Ireną Buivydaitę-Kupčinskienę, Algimantą Čekuolį, Eleną De Strozzi, Vytautą Ažušilį, Jurgą Ivanauskaitę, Vytautą V. Landsbergį, Renatą Šerelytę-Mendeikienę“, – ataskaitą apžvelgia Asociacijos LATGA Kūrinių panaudos ir reprografinio atgaminimo poskyrio vadovė Jurga Bražiūnienė.

 Populiariausių 2015 m. knygų sąraše be Roko Flick knygos „Ema, pastoriaus dukra“ taip pat yra Jolitos Herlyn kūrinys „Mano vyrai ir jų žmonos“, R. Granausko „Trečias gyvenimas“, Rūtos Vanagaitės „Ne bobų vasara“, I. Buivydaitės-Kupčinskienės „Kitapus rūko“, Jurgos Jancikevičiūtės „Mėlynas rūkas“ (I d.), Andriaus Tapino „Vilko valanda“, Ginos Viliūnienės „Vilniaus Madona“, Agnės Žagrakalytės „Eigulio duktė: Byla F 117“, Elenos De Strozzi „Laiko upės slenksčiai“.    

 Mokslinės literatūros autorių sąraše lyderiauja V. Daujotytė, jos knygos skaitytojams išduotos beveik 3 tūkst. kartų. Taip pat lietuviai gana aktyviai skaitė Norberto Vėliaus, Filomenos Taunytės (šios autorės knyga „7 nuodėmės ir 12 ligų“ 2014 m. buvo skaitomiausia tarp mokslinės literatūros kūrinių), Algimanto Sakalo, Rositos Lekavičienės ir kitų darbus.  

 Užsienio autorių grožinės literatūros populiariausių knygų dešimtuko viršūnėje – Aleksandros Marininos „Nutrauktos gijos“ I t. (vertėjas J. Gimberis). Ši knyga skaitytojams išduota per 3 tūkst. kartų. Ne daug nuo jų atsiliko Jerome Davido Selindgerio „Rugiuose prie bedugnės“(vertėjas P. Gasiulis),Sandros Brown „Skandalas“(vertėjas D. Masilionis)ir kitos knygos.  

 Populiariausia užsienio grožinės literatūros vertėja – Danguolė Žalytė. Populiariausias grožinės literatūros dailininkas – Agnius Tarabilda, o tarp iliustratorių – Alfreda Steponavičienė.

 Autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose paskirstymo ir išmokėjimo sistema Lietuvoje sukurta bei įgyvendinama remiantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 16 str. 3 d., Autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.

 Atlygis autorių teisių turėtojams už išduodamas knygas bei leidinius bibliotekose nuo 2015 kasmet didės, nes Kultūros ministerija parengė Nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 182 „Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą, kuris priimtas 2015 m. balandžio 23 d. Nutarime numatyta kompensacinį atlyginimą didinti palaipsniui, kasmet po vieną procentą.

Pasak J. Bražiūnienės, Asociacija LATGA Kultūros ministerijos konkursą dėl autorinio atlyginimo už knygų panaudą bibliotekose paskirstymo autoriams laimėjo jau 13 kartą. 2016 metų gegužės mėn. pasirašius sutartį su Kultūros ministerija už knygų panaudą bibliotekose 2015 metais, autoriams buvo skirta 228480 Eur, t. y. 40806 Eur, t. y. 18% daugiau nei praėjusiais metais.

 2015 metų autorinio atlyginimo už knygų panaudą paskirstyme dalyvavo 1373 Lietuvos autoriai, kurie pateikė paraiškas Asociacijai LATGA. Beje, tam, kad gautų atlyginimą už tokį kūrinių panaudojimą, knygų autoriams ir bendraautoriams LATGA nariais tapti nebūtina, pakanka tiesiog užpildyti atitinkamas paraiškos formas, kurias galima rasti www.latga.lt. Visi autoriai, gaunantys atlyginimą už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose, taip pat dalyvauja atlyginimo už kūrinių reprografinį atgaminimą paskirstyme. Atlyginimas paskirstomas kartą metuose iki birželio mėn.1 d.

 Autorinio atlyginimo už knygų panaudą bibliotekose paskirstyme dalyvavo ir 19 užsienio autorių, kuriuos atstovauja Airijos kolektyvinio administravimo bendrija (The Irish Copyright Licensing Agency). Autorinis atlyginimas iš viso buvo paskirstytas 1337 autoriams. 36 autorių knygos nebuvo paimtos skaityti nė karto.

Autorinio atlyginimo paskirstyme dalyvavo 800 knygų tekstų autoriai, 429 vertėjai, 113 iliustruotojai ir 31 knygos dailininkų. Per 2015 metus užregistruoti 107 nauji autoriai.

Informacija buvo renkama iš 64 bibliotekų, kuriose yra pilnai įdiegta LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema).

 2015 m. autorinis atlyginimas paskirstytas: knygų tekstų autoriams 65407,24 Eur (2014 m. 50241,55 Eur), vertėjams 120523,35 Eur (2014 m. 101936,45 Eur), iliustruotojams ir knygų dailininkams 19563,87 Eur (2014 m. 16634,67 Eur), meno albumų autoriams 137,54 Eur (2014 m. 94,33 Eur). Iš viso autoriams paskirstyti 205632 Eur. Lietuvos autoriams paskirstyta 204677,12 Eur. Užsienio autoriams – 954,88 Eur.

2015 METŲ POPULIARIAUSIŲ AUTORIŲ IR KNYGŲ DEŠIMTUKAI

GROŽINĖS LITERATŪROS AUTORIAI

 1. Vytautas Račickas                       
 2. Romualdas Granauskas                           
 3. Irena Buivydaitė-Kupčinskienė              
 4. Elena De Strozzi              
 5. Vytautas V.Landsbergis                          
 6. Algimantas Čekuolis                   
 7. Vytautas Ažušilis            
 8. Jurga Ivanauskaitė                       
 9. Renata Šerelytė               
 10. Kristina Sabaliauskaitė   
 
POPULIARIAUSIOS LIETUVIŲ AUTORIŲ GROŽINĖS LITERATŪROS KNYGOS
 1. Rokas Flick „Ema, pastoriaus dukra“                             
 2. Jolita Herlyn „Mano vyrai ir jų žmonos“                        
 3. Romualdas Granauskas „Trečias gyvenimas“                            
 4. Rūta Vanagaitė „Ne Bobų vasara“                                              
 5. Irena Buivydaitė-Kupčinskienė „Kitapus veidrodžio“               
 6. Alicija Gutje „Mėlynas rūkas“ I d.                                  
 7. Andrius Tapinas „Vilko valanda“                                   
 8. Gina Viliūnienė „Vilniaus Madona“                               
 9. Agnė Žagrakalytė „Eigulio duktė: Byla F 117“                     
 10. Elena De Strozzi „Laiko upės slenksčiai“     

GROŽINĖS LITERATŪROS KNYGŲ DAILININKAI

  1. Agnius Tarabilda                      
  2. Deimantė  Rybakovienė                         
  3. Asta Puikienė                                        
  4. Judita Židžiūnienė                               
  5. Zigmantas Butautis                              
  6. Jokūbas Jacovskis                                    
  7. Asta Rastauskienė                                  
  8. Andrius Morkeliūnas                            
  9. Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė                             
  10. Gedas Čiuželis                           

 

GROŽINĖS LITERATŪROS KNYGŲ ILIUSTRATORIAI

 

 1. Alfreda Steponavičienė                          
 2. Lina Žutautienė                          
 3. Kęstutis Kasparavičius                            
 4. Sigutė Ach S                                           
 5. Romas Orantas                         
 6. Irmina Dūdėnienė                                    
 7. Aušra Čapskytė-Šarauskienė              
 8. Vladimiras Beresniovas                        
 9. Ilja Bereznickas                           
 10. Živilė Šimėnienė                      

                          

 MOKSLINĖS LITERATŪROS AUTORIAI

 1. Viktorija Daujotytė
 2. Norbertas Vėlius
 3. Filomena Taunytė
 4. Dalia Antinienė
 5. Rosita Lekavičienė
 6. Algimantas Sakalas
 7. Junona Almonaitienė
 8. Visvaldas Legkauskas
 9. Arvydas Pajuodis
 10. Vitalija Bagdžiūnienė

 POPULIARIAUSIOS LIETUVIŲ AUTORIŲ MOKSLINĖS, DALYKINĖS LITERATŪROS KNYGOS

 1. Vytautas Pranulis, Arvydas Pajuodis, Regina Virvilaitė, Sigitas Urbonavičius „Marketingas“.
 2. Filomena Taunytė „7 nuodėmės ir 12 ligų“.                     
 1. Filomena Taunytė „9/10 laimės“.                           
 2. Algimantas Sakalas „Personalo vadyba“.                         
 3. Zita Vasiliauskaitė, Rosita Lekavičienė, Junona Almonaitienė, Dalia Antinienė „Bendravimo psichologija šiuolaikiškai“.                                    
 4. Filomena Taunytė „Laimingas senelių gyvenimas“                       
 5. Alfonsas Laurinavičius, Roma Jusienė „Psichologija“                             
 6. Visvaldas Legkauskas „Vaiko ir paauglio psichologija“              
 7. Jūratė Baranova „Jurgos Ivanauskaitės fenomenas“                     
 8. Autorių kolektyvas „Psichologija šiandien“
 
POPULIARIAUSIOS UŽSIENIO AUTORIŲ GROŽINĖS LITERATŪROS KNYGOS
 1. Aleksandra Marinina „Nutrauktos gijos“ I t. (vertėjas J. Gimberis)       
 2. Gillian Flynn „Dingusi“ (vertėja D. Zaikauskienė)                            
 3. Michael Robotham „Įtariamasis“ (vertėjas V. Petrukaitis)                
 4. Santa Montefiore „Neužmiršk manęs“  (vertėja I. Buivydaitė-Kupčinskienė)
 5. Lucinda Riley „Levandų sodas“ (vertėja A. Karsokienė)                                         
 6. Sandra Brown „Skandalas“ (vertėjas D. Masilionis)                           
 7. Christina Beker Kline „Našlaičių traukinys“ (vertėja Z. Marys)         
 8. Jeffrey Archer „Tik laikas parodys“ (vertėja I. Žakevičienė)                                     
 9. Jerome David Selindger „Rugiuose prie bedugnės“  (vertėjas P. Gasiulis)     
 10. Mary Higgins Clark „Mėnesiena tau tinka“ (vertėja V. Vitkūnienė)