Naujienos

Naujienos

Visuotinis Asociacijos LATGA narių susirinkimas lapkričio 3 d. 10:00 val.

2016 09 30

2016 m. lapkričio 3 d. 10.00 val. šaukiamas Asociacijos LATGA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS. Visuotinis narių susirinkimas vyks Asociacijos LATGA buveinės adresu: J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius

 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

 

 • 10:00 - 10:45 val. Įgaliojimų ir balsavimo teisės perleidimo sutarčių registracija. Dalyvių registracija.
 • 11:00 - 11:30 val. Visuotinio narių susirinkimo pradžia. Reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 • 11:30 - 13:00 val. Kandidatų į Asociacijos Tarybą, Revizijos ir Etikos komisijas teikimas, svarstymas ir tvirtinimas. Tarybos, Revizijos ir Etikos komisijų rinkimai. Balsavimas.
 • 13:00 - 14:00 val. Pietų pertrauka.
 • 14:00 – 14:15 val. Asociacijos LATGA atskaitymų, skirtų administravimo sąnaudoms padengti už mechaninį atgaminimą ir platinimą, tvirtinimas. (Atsisiųsti ČIA)
 • 14:15 - 14:45 val. Asociacijos LATGA valdymo ir priežiūros organų narių interesų deklaravimo tvarkos projekto bei valdymo ir priežiūros organų narių metinės individualios interesų deklaracijos projekto svarstymas. (Dokumentai: Asociacijos LATGA valdymo ir priežiūros organų narių, interesų deklaravimo tvarka / Asociacijos LATGA valdymo ir priežiūros organų nario metinė individuali interesų deklaracija)
 • 14:45 - 15:00 val. Svarstymas dėl narių stojamojo įnašo. Naujų narių priėmimo bei stojamųjų įnašų mokėjimo tvarkos keitimas ir tvirtinimas. (Dokumentai: Naujų narių priėmimo tvarka / Naujų narių priėmimo bei stojamųjų įnašų mokėjimo tvarka)
 • 15:00 - 15:15 val. Kompensacinioatlyginimo už audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklių keitimas ir tvirtinimas. (Atsisiųsti ČIA)
 • 15:15 - 15:30 val. Tarybos, Revizijos ir Etikos komisijų rinkimų rezultatų skelbimas.
 • 15:30 - 16:00 val. Prezidento rinkimai. Rinkimų rezultatų skelbimas.
 • 16:00 – 16:30 val. Kiti klausimai.
 • 16:30 val. Visuotinio narių susirinkimo pabaiga.

 

Neatvykus į Visuotinį narių susirinkimą daugiau nei pusei narių – šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2016 m. lapkričio 11 d. 10.00 val. Asociacijos LATGA buveinės adresu J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius.

Jei negalėsite dalyvauti Asociacijos LATGA Visuotiniame narių susirinkime, kviečiame perleisti savo balsą kitam Asociacijos nariui: Balsų perleidimo sutartis vienam nariui / Balsų perleidimo sutartis grupei narių

Asociacijos LATGA nariai, kurie nespėja atvykti į registraciją iki 10.45. val., dalyvauja Visuotiniame narių susirinkime tik svečio teisėmis ir balsuoti neturės teisės. Pavėlavę negalės kelti kanditatų ir patys kandidatuoti į LATGA valdymo ir priežiūros organus.