Naujienos

Naujienos

Visuotinis Asociacijos LATGA narių susirinkimas balandžio 19 d. 9 val.

2017 03 17

2017 m. balandžio 19 d. 9.00 val. šaukiamas Asociacijos LATGA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS. Visuotinis narių susirinkimas vyks Asociacijos LATGA buveinės adresu J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius

 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

Asociacijos LATGA ataskaita už 2016 metus

 

Neatvykus į Visuotinį narių susirinkimą daugiau nei pusei narių – šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2017 m. balandžio 27 d. 9.00 val. Asociacijos LATGA buveinės adresu J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius.

Jei negalėsite dalyvauti Asociacijos LATGA Visuotiniame narių susirinkime, kviečiame perleisti savo balsą kitam Asociacijos nariui: Balsų perleidimo sutartis vienam nariui / Balsų perleidimo sutartis grupei narių

Kadangi šio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė labai plati, dalyvių registracija šį kartą prasidės 9 val. Asociacijos LATGA nariai, kurie nespės atvykti į registraciją iki 9.45. val., dalyvaus Visuotiniame narių susirinkime tik svečio teisėmis ir balsuoti neturės teisės.