Naujienos

Naujienos

Teismas – autorių pusėje

2017 12 01

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau LAT) kasacine tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal kasacinį skundą dėl autorinio atlyginimo už muzikos kūrinių panaudojimą (viešą atlikimą) be kolektyvinio administravimo organizacijos licencijos priteisimo. LAT šios civilinės bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu išaiškinti ar LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) 86 str. 3 d., kuri įtvirtina taisyklę, kad Teismas, nustatęs, kad kolektyviai administruojami kūriniai ar gretutinių teisių objektai buvo panaudoti be kolektyvinio administravimo organizacijos licencijos, priima sprendimą išieškoti iš naudotojo du kartus didesnį atlyginimą, negu priklausytų mokėti pagal suteiktą licenciją naudoti kūrinį ar gretutinių teisių objektą, neprieštarauja LR Konstitucijai.  

 Konstitucinis teismas savo sprendimu konstatavo, kad ATGTĮ 86 str. 3 d. neprieštarauja Konstitucijai, kadangi šiuo įstatymu įstatymų leidėjas įgyvendino iš Konstitucijos kylančią pareigą užtikrinti veiksmingą autoriaus teisių ir interesų apsaugą ir, siekdamas užtikrinti viešąjį interesą ginti autoriaus teises bei atsižvelgdamas į intelektinės nuosavybės ir autoriaus teisių ir gretutinių teisių apsaugos specifiką, nustatė teisinį reguliavimą, pagal kurį autoriaus teisių ir gretutinių teisių gynimas patikėtas tuo tikslu autoriaus teisių ir gretutinių teisių subjektų įsteigtiems specialiems asocijuotiems subjektams ir kuriuo sudarytos prielaidos tokiems subjektams veiksmingai vykdyti jiems patikėtas funkcijas.

  Visas Konstitucinio teismo sprendimas čia:

http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1764/content