Naujienos

Naujienos

Tarybos posėdyje svarstyti pasiūlymų projektai ir priimti nauji nariai

2018 02 27

Vasario 27 d. įvyko Asociacijos LATGA tarybos posėdis, kurio metu parengti pasiūlymų projektai Visuotiniam narių susirinkimui (VNS), vyksiančiam balandžio pabaigoje.

Ypatingas dėmesys skirtas pasiūlymo projektui dėl nepaskirstomų sumų pagal kūrybines sritis panaudojimo. Taryba autoriams siūlys balsuoti, kad  nepaskirstoma suma (per tris metus nerastiems autoriams surinktas atlygis už kūrinių naudojimą) būtų padalinta tokiomis proporcijomis: 35 proc.  Kūrybinės veiklos fondui (apie jį plačiau čia: http://www.latga.lt/fondai.html), 35 proc. perskirstyti Lietuvos autoriams, 30 proc. Asociacijos LATGA administracijos išlaidoms (programinei įrangai atnaujinti dėl pasikeitusio duomenų apsaugos įstatymo).

 Taip pat Taryba pasveikino prezidentą Teisutį Makačiną, kuriam vasario 15-ąją buvo įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

 Be to, posėdžio metu Taryba patenkino šių autorių prašymus tapti Asociacijos LATGA nariais:

  Asociacijos LATGA kolektyvas nuoširdžiai sveikina:

 Muzikos ir / arba dainų tekstų autorius: 

 1. Kęstutį Grybauską,
 2. Martyną Džiugą Stanevičių,
 3. Tomą Simniškį,
 4. Paulių Vaicekauską,
 5. Andrę Balžekienę,
 6. Vladimirą Bogdanovą,
 7. Rugilę Daujotaitę,
 8. Tomą Dičiūną,
 9. Gabrielių Zapalskį,
 10. Jurijų Jakubovskij,
 11. Povilą Račą,
 12. Edgarą Žemaitį,
 13. Tadą Daumantą,
 14. Dovydą Subičių,
 15. Mildą Stasaitytę,
 16. Arą Šlipavičienę;

 Audiovizualinių kūrinių gamintoją:

 1. UAB „Kino gamyba“;

 Dailės / foto kūrinių autorius: 

 1. Mindaugą Kavaliauską,
 2. Ievą Adamavičiūtę,
 3. Moniką Kalvelę,
 4. Liną Zigmantę;

Rašytojus / poetus:

 1. Dainių Dirgėlą,
 2. Alfonsą Andriuškevičių,
 3. Rasą Aškinytę Degėsienę.