Naujienos

Naujienos

Kviečiame į Visuotinį narių susirinkimą balandžio 23 d.

2018 03 23

2018 m. balandžio 23 d. 9.00 val. šaukiamas Asociacijos LATGA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS. Visuotinis narių susirinkimas vyks Asociacijos LATGA buveinės adresu J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius

 

ASOCIACIJOS LATGA

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

Asociacijos LATGA salė

J. Basanavičiaus g. 4B

2018 m. balandžio 23 d. 9 val.

 

 • 9.00 – 9.45 Įgaliojimų ir balsavimo teisės perleidimo sutarčių registracija. Dalyvių registracija.
 • 10.00 – 10.30 Visuotinio narių susirinkimo pradžia. Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 • 10.30 – 11.15 Tarybos veiklos, Direktoriaus ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.
 • 11.15 – 11.45 Skaidrumo ataskaitos ir Finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.
 • 11.45 – 11.50 Auditoriaus išvados teikimas.
 • 11.50 – 12.00 Revizijos komisijos informacija.
 • 12.00 – 12.10 Etikos komisijos informacija.
 • 12.10 – 12.30 Kavos pertrauka.
 • 12.30 – 13.00 Revizijos komisijos papildomų narių rinkimai.
 • 13.00 – 13.10 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti muzikos ir literatūros kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimas.
 • 13.10 – 13.20 Muzikos kūrinių autorių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimas.
 • 13.20 – 13.30 Dėl kolektyvinio administravimo atskaitymų nuo autorinio atlyginimo, gaunamo iš užsienio, dydžio nustatymo.
 • 13.30 – 13.45 Dėl kolektyvinio administravimo atskaitymų nuo autorinio atlyginimo, surinkto už vizualiųjų kūrinių reprodukavimą, panaudojimą internete ir perpardavimą, dydžio nustatymo.
 • 13.45 – 13.55 Dėl nepaskirstomų sumų pagal kūrybines sritis panaudojimo.
 • 13.55 – 15.00 Pietų pertrauka.
 • 15.00 – 15.05 Revizijos komisijos papildomų narių rinkimų rezultatų skelbimas.
 • 15.05 – 15.15 Auditorių rinkimas.
 • 15.15 – 15.30 Kiti klausimai.
 • 15.30 Visuotinio narių susirinkimo pabaiga.

Neatvykus į Visuotinį narių susirinkimą daugiau nei pusei narių – šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2018 m. balandžio 27 d. 9.00 val. Asociacijos LATGA buveinės adresu J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius.