Naujienos

Naujienos

Tarybos posėdyje svarstyti pasiūlymų projektai

2018 04 03

Antrą dieną po Velykų, balandžio 3-iąją, įvyko Asociacijos LATGA tarybos posėdis, kurio metu toliau rengti pasiūlymų projektai, kurie bus pateikti svarstymui per Visuotinį narių susirinkimą, kuris šaukiamas balandžio 23 d.

Vienas projektas ypač svarbus dramos kūrinių autoriams - VNS susirinkusiems asociacijos nariams bus siūloma pritarti, kad 1 proc. nuo už retransliavimą surenkamo autorinio atlyginimo būtų skirta dramos srities autoriams. 

Taip pat Taryba posėdžio metu ilgai ir aršiai diskutavo apie Kultūros ministerijos pasiūlymą Autorių teisių ir gretutinių teisių programos lėšas leisti skirstyti Kultūros tarybai. Šios programos lėšos sudaro 1/4 viso surenkamo Tuščios laikmenos mokesčio. 

Linksmu susirinkimo akcentu tapo velykinio margučio, kurį margino net keli žinomi dailininkai, perdavimas LATGA administracijai.