Naujienos

Naujienos

Kviečiame į Visuotinį narių susirinkimą balandžio 23 d . ir siūlome susipažinti su dokumentų projektais

2018 04 09

 

ASOCIACIJOS LATGA

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

Asociacijos LATGA salė

J. Basanavičiaus g. 4B

2018 m. balandžio 23 d. 9 val.

 

 • 9.00 – 9.45 Įgaliojimų ir balsavimo teisės perleidimo sutarčių registracija. Dalyvių registracija.
 • 10.00 – 10.30 Visuotinio narių susirinkimo pradžia. Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 • 10.30 – 11.15 Tarybos veiklos, Direktoriaus ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.
 • 11.15 – 11.45 Skaidrumo ataskaitos ir Finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas. Skaidrumo ir finansinės ataskaitos
 • 11.45 – 11.50 Auditoriaus išvados teikimas.
 • 11.50 – 12.00 Revizijos komisijos informacija.
 • 12.00 – 12.10 Etikos komisijos informacija.
 • 12.10 – 12.30 Kavos pertrauka.
 • 12.30 – 13.00 Revizijos komisijos papildomų narių rinkimai. 
 • 13.00 – 13.10 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti muzikos ir literatūros kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimas. Projektas
 • 13.10 – 13.20 Muzikos kūrinių autorių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimas. Projektas
 • 13.20 – 13.30 Dėl kolektyvinio administravimo atskaitymų nuo autorinio atlyginimo, gaunamo iš užsienio, dydžio nustatymo. Projektas
 • 13.30 – 13.45 Dėl kolektyvinio administravimo atskaitymų nuo autorinio atlyginimo, surinkto už vizualiųjų kūrinių reprodukavimą, panaudojimą internete ir perpardavimą, dydžio nustatymo. Projektas 
 • 13.45 – 13.55 Dėl nepaskirstomų sumų pagal kūrybines sritis panaudojimo. Projektas
 • 13.55 – 15.00 Pietų pertrauka.
 • 15.00 – 15.05 Revizijos komisijos papildomų narių rinkimų rezultatų skelbimas.
 • 15.05 – 15.15 Auditorių rinkimas. Projektas
 • 15.15 – 15.30 Kiti klausimai.
 • 15.30 Visuotinio narių susirinkimo pabaiga.

Neatvykus į Visuotinį narių susirinkimą daugiau nei pusei narių – šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2018 m. balandžio 27 d. 9.00 val. Asociacijos LATGA buveinės adresu J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius.

 Labai laukiame!