Naujienos

Naujienos

Kvietimas į Pakartotinį visuotinį susirinkimą balandžio 27 d.

2018 04 17

Kviečiame į Pakartotinį visuotinį narių susirinkimą, nes pirmasis bus paskelbtas neįvykusiu. Asociacijų įstatuose pagal šalies įstatymus reikalaujama, jog į susirinkimą ateitų daugiau nei pusė narių, tačiau, kaip visi puikiai suprantate, tiek niekada nesusirenka.

ASOCIACIJOS LATGA

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

Asociacijos LATGA salė

J. Basanavičiaus g. 4B

2018 m. balandžio 27 d. 9 val.

 

 • 9.00 – 9.45 Įgaliojimų ir balsavimo teisės perleidimo sutarčių registracija. Dalyvių registracija.
 • 10.00 – 10.30 Visuotinio narių susirinkimo pradžia. Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 • 10.30 – 11.15 Tarybos veiklos, Direktoriaus ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.
 • 11.15 – 11.45 Skaidrumo ataskaitos ir Finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas. Skaidrumo ir finansinės ataskaitos
 • 11.45 – 11.50 Auditoriaus išvados teikimas.
 • 11.50 – 12.00 Revizijos komisijos informacija.
 • 12.00 – 12.10 Etikos komisijos informacija.
 • 12.10 – 12.30 Kavos pertrauka.
 • 12.30 – 13.00 Revizijos komisijos papildomų narių rinkimai. 
 • 13.00 – 13.10 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti muzikos ir literatūros kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimas. Projektas
 • 13.10 – 13.20 Muzikos kūrinių autorių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimas. Projektas
 • 13.20 – 13.30 Dėl kolektyvinio administravimo atskaitymų nuo autorinio atlyginimo, gaunamo iš užsienio, dydžio nustatymo. Projektas
 • 13.30 – 13.45 Dėl kolektyvinio administravimo atskaitymų nuo autorinio atlyginimo, surinkto už vizualiųjų kūrinių reprodukavimą, panaudojimą internete ir perpardavimą, dydžio nustatymo. Projektas 
 • 13.45 – 13.55 Dėl nepaskirstomų sumų pagal kūrybines sritis panaudojimo. Projektas
 • 13.55 – 15.00 Pietų pertrauka.
 • 15.00 – 15.05 Revizijos komisijos papildomų narių rinkimų rezultatų skelbimas.
 • 15.05 – 15.15 Auditorių rinkimas. Projektas
 • 15.15 – 15.30 Kiti klausimai.
 • 15.30 Visuotinio narių susirinkimo pabaiga.

 

Norime akcentuoti, kad rinktis reikėtų laiku, kad spėtumėte užsiregistruoti. Kadangi šio VNS darbotvarkė labai plati, dalyvių registracija prasidės 9 val. Asociacijos LATGA nariai, kurie nespės atvykti į registraciją iki 9.45 val., dalyvaus VNS tik svečio teisėmis ir neturės teisės balsuoti. Jei negalėsite dalyvauti Asociacijos LATGA VNS, kviečiame perleisti savo balsą kitam Asociacijos nariui. 

Balsų perleidimo sutartis vienam nariui

aip pat norime pabrėžti, kad pagal naujus mūsų įstatus balsavimo perleidimo sutartis gali būti sudaryta tik dėl balsavimo viename Visuotiniame narių susirinkime ir balsavimo teisės perėmėjas pagal balsavimo teisės perėmimo sutartį gali perimti tik vieno nario balsavimo teisę.

 

 Labai laukiame!