Naujienos

Naujienos

Kviečiame į Pakartotinį visuotinį narių susirinkimą balandžio 27 d.

2018 04 23

Visuotinis narių susirinkimas neįvyko, kviečiame į Pakartotinį visuotinį narių susirinkimą balandžio 27 d.

Šiandien turėjęs vykti Visuotinis narių susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko daugiau nei pusė organizacijos narių, kaip to reikalaujama asociacijų įstatuose pagal šalies įstatymus. Kviečiame savo narius į Asociacijos LATGA būstinę rinktis balandžio 27 d., penktadienį, nuo 9 val. Tądien vyks Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. 

 

ASOCIACIJOS LATGA

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

Asociacijos LATGA salė

J. Basanavičiaus g. 4B

2018 m. balandžio 27 d. 9 val.

 

 • 9.00 – 9.45 Įgaliojimų ir balsavimo teisės perleidimo sutarčių registracija. Dalyvių registracija.
 • 10.00 – 10.30 Visuotinio narių susirinkimo pradžia. Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 • 10.30 – 11.15 Tarybos veiklos, Direktoriaus ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.
 • 11.15 – 11.45 Skaidrumo ataskaitos ir Finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas. Skaidrumo ir finansinės ataskaitos
 • 11.45 – 11.50 Auditoriaus išvados teikimas.
 • 11.50 – 12.00 Revizijos komisijos informacija.
 • 12.00 – 12.10 Etikos komisijos informacija.
 • 12.10 – 12.30 Kavos pertrauka.
 • 12.30 – 13.00 Revizijos komisijos papildomų narių rinkimai. 
 • 13.00 – 13.10 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti muzikos ir literatūros kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimas. Projektas
 • 13.10 – 13.20 Muzikos kūrinių autorių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimas. Projektas
 • 13.20 – 13.30 Dėl kolektyvinio administravimo atskaitymų nuo autorinio atlyginimo, gaunamo iš užsienio, dydžio nustatymo. Projektas
 • 13.30 – 13.45 Dėl kolektyvinio administravimo atskaitymų nuo autorinio atlyginimo, surinkto už vizualiųjų kūrinių reprodukavimą, panaudojimą internete ir perpardavimą, dydžio nustatymo. Projektas 
 • 13.45 – 13.55 Dėl nepaskirstomų sumų pagal kūrybines sritis panaudojimo. Projektas
 • 13.55 – 15.00 Pietų pertrauka.
 • 15.00 – 15.05 Revizijos komisijos papildomų narių rinkimų rezultatų skelbimas.
 • 15.05 – 15.15 Auditorių rinkimas. Projektas
 • 15.15 – 15.30 Kiti klausimai.
 • 15.30 Visuotinio narių susirinkimo pabaiga.

 

Norime akcentuoti, kad rinktis reikėtų laiku, kad spėtumėte užsiregistruoti. Kadangi šio VNS darbotvarkė labai plati, dalyvių registracija prasidės 9 val. Asociacijos LATGA nariai, kurie nespės atvykti į registraciją iki 9.45 val., dalyvaus VNS tik svečio teisėmis ir neturės teisės balsuoti. Jei negalėsite dalyvauti Asociacijos LATGA VNS, kviečiame perleisti savo balsą kitam Asociacijos nariui. 

Balsų perleidimo sutartis vienam nariui

Taip pat norime pabrėžti, kad pagal naujus mūsų įstatus balsavimo perleidimo sutartis gali būti sudaryta tik dėl balsavimo viename Visuotiniame narių susirinkime ir balsavimo teisės perėmėjas pagal balsavimo teisės perėmimo sutartį gali perimti tik vieno nario balsavimo teisę.

 Vietoj VNS šiandien įvyko Asociacijos LATGA tarybos posėdis. 

Tarybos nariai aptarė svarbiausius būsimo Pakartotinio Visuotinio narių susirinkimo (VNS) dokumentų projektus, priėmė naujus narius. Pradėtas, tačiau nebaigtas Socialinio kultūrinio fondo lėšų skirstymas. Jo rezultatus skelbsime penktadienį. 

Posėdžio metu Taryba patenkino šių autorių prašymus tapti Asociacijos LATGA nariais:

Asociacijos LATGA kolektyvas nuoširdžiai sveikina:

 Muzikos ir / arba dainų tekstų autorius: 

Audronę Juozauskaitę,
Valeriją Iljinaitę,
Gabiją Petrauskaitę,
Kristiną Lazdauskaitę,
Jolantą Vaišvilienę,
Saulių Labanauską, 
Donatą Rinkevičių, 
Liną Žilinskaitę, 
Godą Mariją Gužauskaitę, 
Mantvydą Liudviką Čiuplį, 
Justiną Budaitę, 
Kiril Ščerbak, 
Vytautą Petrušonį, 
Tautvydą Grišių, 
Justę Kazakevičiūtę, 
Danielių Pancerovą, 
Vytautą Šleinių, 
Liną Vaitkevičių, 
Liudviką Meškauskaitę;

 Leidėją

VšĮ „Baltijos garsai“

Dailės / foto kūrinių autorius: 

Vidmantą Tamošiūną,
Joną Grundą;
 
Rašytoją: 
Aidą Jurašių;

 Audiovizualinių kūrinių autorius:

Viktorą Grečko,
Aurimą Račiukaitį, 
Giedrių Kaupą,
Raimą Drąsutytę,
Lauryną Mataitį,
Ramutę Rachlevičiūtę,
Arvydą Reneckį,
Dalią Kanclerytę.

Narių priėmimo tvarka  

Muzikos ir tekstų autoriams:

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-muzikos-kuriniu-autorius/kaip-tapti-nariu.html

Vizualinių kūrinių autoriams: 

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-vizualiniu-kuriniu-autorius/kaip-tapti-nariu-2.html

Audiovizualinių kūrinių autoriams ir prodiuseriams

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-audiovizualiniu-kuriniu-autorius-arba-prodiuseris/kaip-tapti-nariu-3.html

Dramos kūrinių autoriams:

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-dramos-kuriniu-autorius/kaip-tapti-nariu-4.html