Naujienos

Naujienos

Įvyko Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

2018 04 27

Balandžio 27 d. Asociacijos LATGA būstinėje įvyko Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkusieji išklausė ir patvirtino Tarybos prezidento Teisučio Makačino ir Asociacijos LATGA direktoriaus Jono Liniausko ataskaitas, buvo priimtos audito išvados, visi dokumentų projektai patvirtinti, naujais nariais papildyta Revizijos komisija, patvirtinta Skaidrumo  ataskaita, kurioje – finansinės ataskaitos, veiklos ataskaita, specialios ataskaitos apie fondus.

Svarstyti projektai:

Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti muzikos ir literatūros kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimas. Projektas

Muzikos kūrinių autorių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimas. Projektas

Dėl kolektyvinio administravimo atskaitymų nuo autorinio atlyginimo, gaunamo iš užsienio, dydžio nustatymo. Projektas

Dėl kolektyvinio administravimo atskaitymų nuo autorinio atlyginimo, surinkto už vizualiųjų kūrinių reprodukavimą, panaudojimą internete ir perpardavimą, dydžio nustatymo. Projektas 

Dėl nepaskirstomų sumų pagal kūrybines sritis panaudojimo. Projektas

 Auditorių rinkimas. Projektas

Bus papildyta