Naujienos

Naujienos

Tarybos posėdyje priimti nauji nariai

2018 05 15

Gegužės 15 d. įvyko Asociacijos LATGA tarybos posėdis, kurio metu priimti nauji nariai.

  Asociacijos LATGA kolektyvas nuoširdžiai sveikina:

 Muzikos ir / arba dainų tekstų autorius: 

 1. Jeleną Babonę; 
 2. Arūną Perioką; 
 3. Airidą Gotovtę;
 4. Rasą Čižauskaitę;
 5. Aušrą Vaštakaitę;
 6. Augustą Verbų; 
 7. Vytautą Bielskį;
 8. Elvyrą Verksnienę;
 9. Žygimantą Didenką;
 10. Darių Polikaitį;

 Dailės / foto kūrinių autorius / paveldėtojus: 

 1. Neringa Poškutė Jukumienę; 
 2. Jolantą Kyzikaitę;
 3. Vilija Kimsienė (Kazimiero Kisielio turtinių teisių paveldėtoją);
 4. Irena Kisielienė (Kazimiero Kisielio turtinių teisių paveldėtoją). 

Rašytojus / poetus / dramaturgus / paveldėtojus:

 1. Liviją Nešukaitienę (Bronės Buivydaitės turtinių teisių paveldėtoją); 
 2. Dovilę Statkevičienę.