Naujienos

Naujienos

Įstatymas patobulintas: kokie pokyčiai laukia autorių?

2018 11 08

Įstatymas patobulintas: kokie pokyčiai laukia autorių?

Šiandien Seime priimtas įstatymas dėl kelių svarbių Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (ATGTĮ) straipsnių ir priedų pakeitimo. Asociacijos LATGA vadovas Jonas Liniauskas džiaugiasi, kad patobulintas įstatymas pagaliau numatys kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais visų sričių autoriams – iki šiol jį dėl elementarios vertimo klaidos gaudavo tik muzikos ir audiovizualinių kūrinių autoriai.

Priimant įstatymą dalyvavo 83 Seimo nariai, už pakeitimus balsavo 66 Seimo nariai, prieš – 4, 13 susilaikė.

Savo rekomendacijas dėl įstatymo pakeitimų Asociacija LATGA su kitomis kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijomis Kultūros ministerijai pateikė jau seniai, tačiau Seimą įstatymo projektas pasiekė tik šių metų liepos pabaigoje. Įstatymo projektas buvo tobulinamas beveik iki paskutinės dienos, jį palaikė Kultūros komitetas, vadovaujamas Ramūno Karbauskio, o ypač – jo narys Vytautas Kernagis, šviesaus atminimo dainų autoriaus Vytauto Kernagio sūnus.

J.Liniausko teigimu, Asociacija LATGA dėjo labai daug pastangų, kad pagaliau būtų pakeista 20 straipsnio 4 dalis, kurioje kalbama apie kompensacinio atlyginimo dalybas.  

 „Nežinome, kokiomis aplinkybėmis šiame straipsnyje dar 2012 metais atsirado formuluotė, kad „autorių teisių ir gretutinių teisių subjektai turi teisę gauti kompensacinį atlyginimą už <...> audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais“. Ji leido suprasti, kad į šį atlyginimą gali pretenduoti tik muzikos bei kino sričių autoriai ir kiti teisių subjektai (prodiuseriai, leidėjai). Įtariame, kad buvo tiesiog klaidingai iš kitos kalbos išversta viena iš direktyvų. Visus tuos 6 metus mėginome valdinininkams išaiškinti, kad į įvairias laikmenas Lietuvoje  kopijuojami ir kitų sričių autorių kūriniai, ne tik muzika ir filmai. Negana to, Seimas, Vyriausybė ir Kultūros ministerija gavo ne vieną griežto tono raštą iš Europos bendrijų konfederacijų, kurioms priklauso ir Asociacija LATGA. Pagaliau buvome išgirsti ir nuo šiol neatšaukiamą teisę į kompensacinį atlyginimą turės ne tik muzikos ir audiovizualinių kūrinių autoriai, bet ir rašytojai, vertėjai, dailininkai, fotografai, dramos srities autoriai. Šis atlyginimas, žinoma, jokiu būdu neužtikrins sotaus gyvenimo autoriams, bet pagaliau jie bent jau nebus diskriminuojami“, – sako Asociacijos LATGA vadovas.

Jo teigimu, po įstatymo pakeitimų šiek tiek didės ir kompensacinis atlyginimas literatūros ir dailės sričių autoriams už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu, mat į įstatymu apmokestinamų įrenginių sąrašą įtraukti spalvoti bei nespalvoti spausdintuvai ir skaitytuvai.  Anksčiau šis mokestis buvo renkamas tik iš kopijuoklius (tame tarpe ir daugiafunkcius) pardavinėjančių bei kopijavimo paslaugas teikiančių įmonių.

Taip pat autoriams labai svarbūs 78-ojo straipsnio pakeitimai, kuriais ketinama pažaboti Lietuvoje labai paplitusias kūrinių vagystes internete.  Nuo šiol Teisių subjektai, jų įgalioti asmenys ar kolektyvinio administravimo organizacijos, gindami savo teises, turi teisę kreiptis į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją (LRTK) su prašymu taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams, teikiantiems paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi vykdydami veiklą, kuria kūriniai neteisėtai viešai paskelbiami viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete).

„Galimybė kreiptis tiesiai į LRTK turėtų užtikrinti žymiai operatyvesnį ir efektyvesnį nelegaliai patalpintų kūrinių pašalinimą iš interneto ir nelegalių svetainių blokavimą. Iki šiol autoriai, teisių turėtojai ar asociacijos galėjo tai daryti tik kreipęsi su ieškiniu į teismą, kas smarkiai augindavo laiko ir pinigų sąnaudas – tą mes, Asociacija LATGA, galime pasakyti iš savo patirties vadinamojoje Linkomanijos byloje. 78 str. nuostatos leis pradėti rimtesnę kovą prieš nevaldomą piratavimą internetinėje erdvėje. Žinoma, kyla daug klausimų, kaip 78 str. nuostatos veiks praktikoje. Neabejojame, kad laukia nemažai iššūkių. Vis dėlto negalime vien tik stebėti nieko nedarydami ir skųstis, kad Lietuva pagal piratavimo mastus yra tarp lyderiaujančių šalių ne tik Europoje, bet ir pasaulyje“, – sako Asociacijos LATGA direktoriaus pavaduotoja Laura Baškevičienė.

Didžioji dalis patobulinto įstatymo nuostatų įsigalios jau nuo 2019 m. sausio 1 d., likusioji dalis – nuo 2019 m. balandžio 1 d.

 

 Asociacijos LATGA informacija. Be sutikimo platinti draudžiama.