Naujienos

Naujienos

Tarybos posėdyje svarstyti dokumentų projektai, kurie bus pateikti VNS

2019 03 19

Šiandien įvykusiame Tarybos posėdyje svarstyti šie dokumentų projektai:

 1. LATGA autorinio atlyginimo už viešą kūrinių atlikimą tarifų pakeitimas;
 2. Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti muzikos ir literatūros kūrinius, paskirstymo taisyklių papildymas;
 3. Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti vizualiųjų menų kūrinius, paskirstymo taisyklių papildymas;
 4. Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklių papildymas;
 5. Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę retransliuoti audiovizualinius kūrinius ir audiovizualinių kūrinių pirmuosius įrašus, paskirstymo taisyklių papildymas;
 6. VNS Darbotvarkės tvirtinimas;
 7. Asociacijos LATGA rizikos valdymo tvarkos aprašo svarstymas;

Dalis projektų bus pateikti Visuotiniam narių susirinkimui (VNS), kuris įvyks balandžio 23 d. Posėdžio metu patvirtintą VNS dienotvarkę rasite čia.

Taip pat patenkinti autorių prašymai tapti asociacijos nariais. Prašymus pateikė šie autoriai / teisių perėmėjai:  

 1. Aurelija Maknytė                                                 Dailininkė
 2. Andrius Vasiliauskas                                            Muzikos autorius
 3. Liucija Kvašytė                                                    Dailininkė
 4. Greta Pikutienė                                                   Dailininkė
 5. Lolita Jablonskienė/Didona Marcinkevičius Vertėjo Henriko Zabulio turtinių teisių paveldėtojos
 6. Jelena Lebedeva                                                 Kostiumų dizainerė
 7. Gintarė Jonaitytė                                                Dailininkė
 8. Dovilė Martinaitytė Tarallo                                   Fotografė
 9. Lina Itagaki                                                        Dailininkė
 10. Stanislava Rusevičienė                                        Muzikos autorė
 11. Tomas Sinkevičius                                               Muzikos ir tekstų autorius
 12. Gediminas Jakubka                                              Muzikos autorius
 13. Aleksandr Martinkevič                                          Muzikos ir tekstų autorius
 14. Laurynas Vaitkus                                                 Muzikos autorius
 15. Laura Dubinskaitė                                               Muzikos ir tekstų autorė
 16. Martynas Levickis                                               AV autorius/ muzikos autorius
 17. Marius Markevičius                                              AV autorius
 18. Lolita Bytautaitė                                                 AV autorė
 19. Edita Valaitė                                                       AV autorė
 20. Dalia Gentvainytė Arčikauskienė                           Dailininkė
 21. Antanas Šeronas                                                 Dailininkas

Asociacija LATGA kolektyvas nuoširdžiai sveikina juos visus ir linki sėkmės kūryboje. Taip pat rekomenduojame nepamiršti sumokėti vienkartinio nario mokesčio ir užpildyti trūkstamus dokumentus.  

Narių priėmimo tvarka  

Muzikos ir tekstų autoriams:

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-muzikos-kuriniu-autorius/kaip-tapti-nariu.html

Vizualinių kūrinių autoriams: 

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-vizualiniu-kuriniu-autorius/kaip-tapti-nariu-2.html

Audiovizualinių kūrinių autoriams ir prodiuseriams

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-audiovizualiniu-kuriniu-autorius-arba-prodiuseris/kaip-tapti-nariu-3.html

Dramos kūrinių autoriams:

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-dramos-kuriniu-autorius/kaip-tapti-nariu-4.html