Naujienos

Naujienos

Europos Parlamente autorių balsas buvo išgirstas – direktyva priimta

2019 03 26

Šiandien Europos parlamentas priėmė autorių teisių direktyvą, reglamentuojančią autorių teises bendrojoje skaitmeninėje rinkoje. Bendrą susitarimą dėl šios direktyvos  Europos Komisija, Parlamentas ir Taryba pasiekė dar vasario 13 d.

Tai yra svarbus žingsnis siekiant sukurti vienodas sąlygas visiems kūrybiniams sektoriams Europos skaitmeninėje bendrojoje rinkoje, užtikrinti deramą atlygį autoriams už jų kūrinių naudojimą internete, tuo pat metu suteikiant vartotojams geresnę prieigą prie daugiau turinio saugioje aplinkoje.

EP nariai priėmė direktyvą plenariniame posėdyje 348 nariams balsavus už, 274 prieš ir 36 susilaikius. Tai –  2016 m. prasidėjusio Europos Parlamento teisėkūros proceso pabaiga. Per kelias artimiausias savaites valstybėms narėms bus Parlamento sprendimas bus pateiktas patvirtinimui.  Valstybėms narėms patvirtinus Europos parlamento priimtą tekstą, jis įsigalios po paskelbimo oficialiame leidinyje ir valstybės narės turės per dvejus metus ją įgyvendinti.

Šia direktyva siekiama užtikrinti, kad autorių teisių įstatyme numatytos ilgalaikės autorių teisės ir pareigos būtų taikomos ir internetui. Tokias interneto milžines kaip „YouTube“, „Facebook“ ir „Google“ šis teisės aktas paveiks labiausiai. 

Pagrindiniai direktyvos akcentai: 

  1. Interneto platformos yra atsakingos už naudotojų įkeltą turinį.
  2. Kai kuri į internetą keliama medžiaga, pavyzdžiui, memai arba gifai, kol kas iš direktyvos yra išbraukta. 
  3. Nuorodos į naujienų straipsnius, kartu su naujai sukurtais prierašais ar labai trumpomis ištraukomis iš straipsnių gali būti laisvai platinamos.
  4. Žurnalistai turi gauti dalį su autorių teisėmis susijusių pajamų, kurias gauna jų sukurtas naujienas publikavusieji. 
  5. Start-up platformoms taikomi mažesni įsipareigojimai

CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers,  šiai bendrijų konfederacijai priklauso ir Asociacija LATGA) generalinis direktorius Gadi Oronas teigė: „Europos Sąjunga sukūrė geresnės ir teisingesnės skaitmeninės aplinkos pagrindą – kūrėjai dabar atsiduria geresnėje pozicijoje derėdamiesi dėl sąžiningo licencijos mokesčio, kai jų kūrinius naudoja didelės internetinės platformos. Tai labai svarbus pasiekimas ne tik Europai, bet ir milijonams kūrėjų, kuriuos CISAC atstovauja visame pasaulyje. Esame dėkingi visiems Europos institucijoms, kurios nenuilstamai dirbo ties šia direktyva ir tikimės, kad šiuo keliu paseks ir tos valstybės, kurios nepriklauso ES.“

GESAC (European Grouping of Societies of Authors and Composers) prezidentas Andersas Lassenas sakė: „Tai beprecedentė Europos kūrėjų, kurie dabar galės naudotis savo teisėmis ir gauti teisingą atlyginimą iš tokių platformų kaip „YouTube“, pergalė. Europa pasirinko subalansuotą reguliavimą, kuris leis plėtoti Europos skaitmeninę ekonomiką kartu su kūrybiniu sektoriumi. “

Parengta pagal Europos Parlamento, CISAC IR GESAC informaciją.