Naujienos

Naujienos

Skelbiame Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę ir dokumentų projektus

2019 04 10

2019 m. balandžio 23 d. 9.00 val. šaukiamas

Asociacijos LATGA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

Visuotinis narių susirinkimas vyks Asociacijos LATGA buveinės adresu: J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius.

Neatvykus į Visuotinį narių susirinkimą daugiau nei pusei narių – šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2019 m. balandžio 25 d. 9.00 val.

 

ASOCIACIJOS LATGA VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

Asociacijos LATGA salė, J. Basanavičiaus g. 4B, 2019 m. balandžio 23 d. 9 val.

 • 9.00 – 9.45 Įgaliojimų ir balsavimo teisės perleidimo sutarčių registracija. Dalyvių registracija.
 • 10.00 – 10.30 Visuotinio narių susirinkimo pradžia. Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas.
 • 10.30 – 11.15 Tarybos veiklos, Direktoriaus ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.
 • 11.15 – 11.35 Skaidrumo ataskaitos r Finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.
 • 11.35 – 11.40 Auditoriaus išvados teikimas.
 • 11.40– 11.50 Revizijos komisijos informacija.
 • 11.50 – 12.00 Etikos komisijos informacija.
 • 12.00 – 12.30 Kavos pertrauka.
 • 12.30 – 12.40 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti muzikos ir literatūros kūrinius, paskirstymo taisyklių papildymas.
 • 12.40 – 12.50 Autorinio atlyginimo už dramos ir muzikinių dramos kūrinių panaudojimą surinkimo ir paskirstymo taisyklių papildymas.
 • 12.50 – 13.00 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti vizualiųjų menų kūrinius, paskirstymo taisyklių papildymas.
 • 13.00 – 13.10 Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklių papildymas.
 • 13.10 – 13.20 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę retransliuoti audiovizualinius kūrinius ir audiovizualinių kūrinių pirmuosius įrašus, paskirstymo taisyklių papildymas.
 • 13.20 – 14.30 Pietų pertrauka.
 • 14.30 – 14.40 Rizikos valdymo tvarkos aprašo tvirtinimas.
 • 14.40 – 14.50 Socialinio kultūrinio fondo tvarkos aprašo keitimas.
 • 14.50 – 15.00 Kūrybinės veikos fondo aprašo keitimas.
 • 15.00 -15.10 Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos bei švietimo programų gairių tvirtinimas.
 • 15.10 – 15.30 Kiti klausimai.
 • 15.30 Visuotinio narių susirinkimo pabaiga.