Naujienos

Naujienos

Muzikos autorius kviečiame dalyvauti CEEMID tyrime

2019 07 05

CEEMID (Central European Entertainment and Media Industry Databases) yra Centrinės Europos pramogų bei medijos industrijų duomenų bazė. Ši duomenų bazė yra skirta rinkti, vertinti bei lyginti informaciją apie muzikos ir kūrybinių industrijų ekonominę vertę bei indėlį į nacionalinę darbo rinką bei valstybių biudžetus. CEEMID renka duomenis apie muzikos industriją (tiek gyvą atlikimą tiek įrašus), filmų industriją, televizijos ir radijo transliacijas, knygų bei laikraščių leidybą ir teatrą.   

Šiuo metu CEEMID vykdo muzikos industrijos Europoje tyrimą ir prašo kuo daugiau šios industrijos atstovų užpildyti jų parengtą klausimyną.  

Tyrimo (apklausos) tikslas yra išsiaiškinti, kuriose šalyse muzikos kūrinių autoriai ir muzikantai pragyvena iš gyvų pasirodymų, kuriose šalyse gauna didžiausius autorinius atlyginimus ir kuriose šalyse reikalingas didesnis įdirbis šioje srityje. Taip pat siekiama išsiaiškinti atotrūkį tarp labiau išsivysčiusių rinkų ir dar besivystančių. Negana to, CEEMID siekia padėti muzikantams atrasti potencialias jų kūrinių eksporto rinkas ir suteikti praktinių patarimų, kaip reklamuoti savo kūrybą.

Norėdami padėti įvertinti Lietuvos muzikos autorių padėtį lyginant su kitomis Europos šalimis, dalijamės nuoroda į minėtą klausimyną. Klausimynas parengtas ir lietuvių kalba, kurią galite pasirinkti viršutinėje tinklapio dalyje.

 https://www.surveymonkey.com/r/ceemid19_latga