Naujienos

Naujienos

Tarybos posėdyje priimti nauji nariai ir patvirtinta VNS data

2020 01 21

Šiandien įvyko pirmasis šiais metais Tarybos posėdis, kurio metu priimta daug svarbių sprendimų ir dokumentų pakeitimų.

Tarybos nariai patvirtino, kad kasmetinis Visuotinis narių susirinkimas vyks balandžio 14 d. Jeigu jis neįvyks neatvykus daugiau nei pusei narių, Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas balandžio 16 d. 

Taip pat posėdžio metu patvirtinti nuostatai Dėl LATGA atminimo ženklo ir pritarta jo pavadinimui "Ad Astra". Taip pat Taryba priėmė autorinio atlyginimo už viešą muzikos kūrinių atlikimą tarifų 21 skyriaus pakeitimą. Informaciją apie atnaujintus tarifus pateiksime netrukus. 

Taip pat Taryba patvirtino net 37 įvairių sričių autorių prašymus tapti mūsų asociacijos nariais. 

Autorius/teisių perėmėjas
Sritis
Loreta Vaskova
Režisierė
Agnė Pancerovaitė
Adolfo Valeškos turtinių teisių paveldėtoja
Viltė Žakevičiūtė
Muzikos autorė
Kęstutis Neverauskas
Muzikos autorius
Kamilė Lebedytė
Muzikos ir tekstų autorė
Andrej Kovarskij
Muzikos autorius
Raimondas Šilanskas
Tekstų autorius
Jonas Litvinas
Muzikos ir tekstų autorius
Jonė Dambrauskaitė
Muzikos autorė
Rugilė Latvėnaitė
Muzikos ir tekstų autorė
Ignas Kančys
Muzikos autorius
Giedrė Brazytė
Dailininkė
Gabrielė Griciūtė
Muzikos ir tekstų autorė
Gintas Vaičikauskas
Tekstų autorius
Antanas Jakutis
Muzikos ir tekstų autorius
Tomas Riauka
Muzikos ir tekstų autorius
Tomas Legenzovas
Muzikos ir tekstų autorius
Indrė Juodeikienė
Muzikos ir tekstų autorė
Ričardas Fedasiukas
Muzikos ir tekstų autorius
Deividas Alejūnas
Muzikos ir tekstų autorius
Donatas Momkus
Muzikos ir tekstų autorius
Šarūnas Navickis
Tekstų autorius
Tomas Mosteikis
Muzikos autorius
Danguolė Petrikaitė
Muzikos ir tekstų autorė
Rūta Noreikaitė
Pjesių autorė
Gabrielė Tamutytė
Muzikos autorė
Lina Žutautienė
Rašytoja
Monika Žaltauskaitė Grašienė
Dailininkė
Gabija Skučaitė
Tekstų autorė
Justina Mykolaitytė
Muzikos autorė
Laurynas Vainutis
Muzikos autorius
Paulina Paukštaitytė
Tekstų autorė
Snorre Bergerud
Muzikos autorius
Rasa Bubulytė
Muzikos ir tekstų autorė
Neringa Keršulytė
AV autorė
Tim Kliukoit
AV autorius
Ieva Pakštytė
Muzikos ir tekstų autorė

Sveikiname visus autorius tapus mūsų didelės kūrybiškos šeimos dalimi ir prašome nepamiršti sumokėti vienkartinio stojamojo nario mokesčio, o taip pat vėliau pasirašyti ir mums atsiųsti narystės sutartis (originalus - paštu, skenuotas arba fotografuotas kopijas - el. paštu), kurias artimiausiu metu parengs ir jums atsiųs mūsų specialistai. 

Vienkartinį stojamąjį nario mokestį galima susimokėti grynais pinigais mūsų buhalterijoje, taip pat pervedant į mūsų sąskaitas (jas rasite mūsų kontaktuose) ir mokėjimo paskirtyje nurodant „stojamasis nario mokestis“. Jeigu mokama ne iš stojančiojo sąskaitos, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti stojančiojo asmens vardą ir pavardę.

Narių priėmimo tvarka  

Muzikos ir tekstų autoriams:

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-muzikos-kuriniu-autorius/kaip-tapti-nariu.html

Vizualinių kūrinių autoriams: 

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-vizualiniu-kuriniu-autorius/kaip-tapti-nariu-2.html

Audiovizualinių kūrinių autoriams ir prodiuseriams

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-audiovizualiniu-kuriniu-autorius-arba-prodiuseris/kaip-tapti-nariu-3.html

Dramos kūrinių autoriams:

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-dramos-kuriniu-autorius/kaip-tapti-nariu-4.html