Naujienos

Naujienos

Skelbiame Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę

2020 03 13

 

 

2020 m. balandžio 14 d. 10.00 val. šaukiamas

Asociacijos LATGA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

Visuotinis narių susirinkimas vyks Asociacijos LATGA buveinės adresu: J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius.

Neatvykus į Visuotinį narių susirinkimą daugiau nei pusei narių – šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2020 m. balandžio 16 d. 10.00 val.

 ASOCIACIJOS LATGA

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

Asociacijos LATGA salė

J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius

2020 m. balandžio 14 d. 10 val.

 

 • 10.00 – 10.45 Įgaliojimų ir balsavimo teisės perleidimo sutarčių registracija. Dalyvių registracija.
 • 11.00 – 11.15 Visuotinio narių susirinkimo pradžia. Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas.
 • 11.15 – 11.30 Tarybos veiklos aptarimas ir tvirtinimas.
 • 11.30 – 11.35 Auditoriaus išvados teikimas.
 • 11.35 – 11.50 Skaidrumo ataskaitos ir Finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.
 • 11.50– 11.55 Revizijos komisijos informacija.
 • 11.55 – 12.00 Etikos komisijos informacija.
 • 12.00 – 12.45 Kavos pertrauka.
 • 12.45 – 12.55 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti muzikos ir literatūros kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimas.
 • 12.55 – 13.05 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę retransliuoti audiovizualinius kūrinius ir audiovizualinių kūrinių pirmuosius įrašus, paskirstymo taisyklių pakeitimas.
 • 13.35 – 13.45 Asociacijos LATGA teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašo papildymas.
 • 13.45 – 13.55 Dėl nepaskirstomų sumų panaudojimo.
 • 13.55  – 14.05 Kiti klausimai.
 • 13.05 – 13.15 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti vizualiųjų menų kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimas.
 • 13.15 – 13.25 Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklių pakeitimas.
 • 13.25 – 13.35  Kompensacinio atlyginimo, surinkto už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu, paskirstymo taisyklių papildymas.
 • 14.05 Visuotinio narių susirinkimo pabaiga.