Naujienos

Naujienos

Svarbi informacija dėl individualių stipendijų ir kūrybinių prastovų

2020 04 07

Kadangi sulaukiame daug užklausų dėl Kultūros tarybos skiriamų individualių stipendijų kultūros ir meno kūrėjams bei Kultūros ministerijos apmokamų kūrybinių prastovų, pateikiame koncentruotą informaciją.

Individualios stipendijos (iki balandžio 17 d.)

Individualios stipendijos – Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą, individuali stipendija skiriama 3 mėnesių laikotarpiui (skiriama 600 Eur mėnesiui ir išmokama vienu kartu).

Dėl paskelbto karantino informuojame, kad Lietuvos kultūros taryba dirba nuotoliniu būdu, todėl paraiškų įteikti asmeniškai nėra galimybės. Prašome paraiškas dėl individualių stipendijų Tarybai siųsti naudojantis Lietuvos pašto paslaugomis (galioja pašto spaude nurodyta data) adresu Naugarduko g. 10, LT01309 Vilnius ant voko nurodant „Stipendijos paraiška“, arba elektroniniu paštu stipendijos@ltkt.lt (patvirtintos saugiu elektroniniu parašu). Po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nevertinamos. Paraiškos priimamos iki balandžio 17 d. Stipendijos bus skirtos 333 kultūros ir meno kūrėjams.

Paraiškos dėl individualios stipendijos skyrimo forma
Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas
Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas​

Plačiau apie individualias stipendijas: https://bit.ly/34gq4O2

Dėl informacijos apie pačias stipendijas kreipkitės į Kultūros tarybos kuratorius:

https://www.ltkt.lt/kontaktai/sriciu-ir-programu-kuratoriai

Dėl informacijos apie LATGA narystę kreiptis į

Aistė Jankauskienė
Muzikos kūrinių skyriaus Dokumentacijos ir paskirstymo poskyrio specialistė
M: 8 619 84926

 Kūrybinės prastovos (iki einamojo mėnesio 20 dienos)

Kūrybine prastova vadinamas laikotarpis, kai darbingo amžiaus Meno kūrėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių laikinai neturi sąlygų meno kūrybai ir (ar) jos rezultatų sklaidai.

Meno kūrėjas, siekdamas gauti kūrybinės prastovos išmoką, pateikia Kultūros ministerijai laisvos formos prašymą, kuriame nurodo kūrybinės prastovos priežastis ir aplinkybes, nuo kada prašo skirti kūrybinės prastovos išmoką, informaciją apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktinius duomenis (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), informaciją apie pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio, asmeninės sąskaitos vienoje iš Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų numerį (kur turėtų būti pervesta kūrybinės prastovos išmoka), įsipareigojimą pranešti apie aplinkybes, numatytas Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos administravimo tvarkos aprašo 27 punkte ir turinčias įtakos kūrybinės prastovos išmokai, leidimą skelbti apie paskirtą kūrybinės prastovos išmoką Kultūros ministerijos interneto svetainėje http://www.lrkm.lt.

Prašymai dėl kūrybinių prastovų priimami iki einamojo mėnesio 20 dienos. Jie turi būti pateikti PDF formatu (pageidautina viename dokumente).

Daugiau informacijos https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/aktuali-informacija-del-kurybiniu-prastovu

Prašymo pavyzdys (word formatu)

Taip pat reikia pridėti:

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
Paskutinių 3 metų kūrybinės veiklos aprašymą.
Pažymą iš SODROS ir kitų (LATGA, AGATA) apie paskutiniųjų 3 mėnesių pajamas.
 
 
Informacija dėl dokumentų pateikimo kūrybinių prastovų išmokoms gauti teikiama tel. nr. +3706 084 7712, +37060843762
Skenuoti prašymai ir reikalingi dokumentai siunčiami el. pašto adresu: dmm@lrkm.lt 
 
Dėl pažymos apie pajamas iš Asociacijos LATGA kreipkitės į
 
Vilija Tylingo
Vyr. buhalterės pavaduotoja
vilija@latga.lt
M: 8 615 57158