Naujienos

Naujienos

Visuotinis narių susirinkimas bus rengiamas praėjus mėnesiui nuo karantino pabaigos

2020 04 09

Karantino metu nuotoliniu būdu posėdžiaujanti (sprendimai priimami susirašinėjant el. paštu) per pastarąsias kelias savaites priėmė keletą svarbių sprendimų, kuriuos norime pristatyti visiems asociacijos nariams.
 
Dėl Visuotinio narių susirinkimo datos. Taryba priėmė sprendimą Asociacijos LATGA Visuotinį narių susirinkimą sušaukti laikantis Asociacijos LATGA įstatuose numatytų reikalavimų  per 1 mėnesį nuo tos dienos, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutrauks karantino režimą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka karantino sąlygos bus pakeistos tokia apimtimi, jog Visuotinio narių susirinkimo sušaukimas pagal pakeistas karantino sąlygas bus galimas.

Su VNS dokumentais ir preliminaria darbotvarke galima susipažinti čia:

 •  10.00 – 10.45 Įgaliojimų ir balsavimo teisės perleidimo sutarčių registracija. Dalyvių registracija.
 • 11.00 – 11.15 Visuotinio narių susirinkimo pradžia. Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas.
 • 11.15 – 11.30 Tarybos veiklos aptarimas ir tvirtinimas.
 • 11.30 – 11.35 Auditoriaus išvados teikimas.
 • 11.35 – 11.50 Skaidrumo ataskaitos ir Finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas (atsisiųsti).
 • 11.50– 11.55 Revizijos komisijos informacija.
 • 11.55 – 12.00 Etikos komisijos informacija.
 • 12.00 – 12.45 Kavos pertrauka.
 • 12.45 – 12.55 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti muzikos ir literatūros kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimas (atsisiųsti).
 • 12.55 – 13.05 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę retransliuoti audiovizualinius kūrinius ir audiovizualinių kūrinių pirmuosius įrašus, paskirstymo taisyklių pakeitimas (atsisiųsti).
 • 13.35 – 13.45 Asociacijos LATGA teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašo papildymas (atsisiųsti).
 • 13.45 – 13.55 Tarybos siūlymas dėl nepaskirstomų sumų panaudojimo (atsisiųsti).
 • 13.55  – 14.05 Kiti klausimai.
 • 13.05 – 13.15 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti vizualiųjų menų kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimas (atsisiųsti).
 • 13.15 – 13.25 Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklių pakeitimas (atsisiųsti).
 • 13.25 – 13.35  Kompensacinio atlyginimo, surinkto už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu, paskirstymo taisyklių papildymas (atsisiųsti).
 • 14.05 Visuotinio narių susirinkimo pabaiga.

Dėl Tarybos narės kompozitorės Zitos Bružaitės pasitraukimo. Taryba priėmė sprendimą paskirti poetą Antaną A. Jonyną Tarybos nariu iki kadencijos pabaigos (šį rudenį), pagal Asociacijos LATGA Įstatus ir VNS balsavimo rezultatus, Tarybos narei Z. Bružaitei pasitraukus iš Tarybos (kompozitorė gavo pasiūlymą dirbti Kultūros ministerijoje ir turėjo palikti darbą LATGA taryboje).

Naujų narių priėmimas. Taip pat patenkinti šių autorių / juridinių asmenų prašymai tapti mūsų nariais. 

 1. Martynas Baranauskas                        Muzikos ir tekstų autorius
 2. Dainius Solovjovas                              Muzikos ir tekstų autorius
 3. Mindaugas Junčys                               Skulptorius
 4. Mindaugas Leonavičius                        Muzikos ir tekstų autorius
 5. Rima Neverauskytė Brundzienė            Rašytoja
 6. Kristupas Biržietis                               Muzikos autorius
 7. Aleksejus Sapiego                               Muzikos autorius
 8. UAB Promostar                                   Leidėjas
 9. Dalius Abaris                                      AV autorius / prodiuseris
 10. Gerda Petravičiūtė                              Muzikos ir tekstų autorė
 11. Tomas Luotė                                      Muzikos ir tekstų autorius
 12. Nijolė Daujotytė                                 Poetė
 13. Benediktas Jonuška                            Muzikos ir tekstų autorius
 14. Aistė Gaižauskaitė                              Muzikos ir tekstų autorė
 15. Dovydas Būdvytis                               Muzikos ir tekstų autorius
 16. Ieva Lapinskaitė                                 Muzikos ir teksto autorė
 17. Kristijonas Dirsė                                 AV autorius
 18. Aurimas Mockus                                 AV autorius
 19. Gediminas Bytautas                           Dailininkas
 20. Vytautas Švažas                                Muzikos ir tekstų autorius
Sveikiname visus autorius tapus mūsų didelės kūrybiškos šeimos dalimi ir prašome nepamiršti sumokėti vienkartinio stojamojo nario mokesčio, o taip pat vėliau pasirašyti ir mums atsiųsti narystės sutartis (originalus - paštu, skenuotas arba fotografuotas kopijas - el. paštu), kurias artimiausiu metu parengs ir jums atsiųs mūsų specialistai. 

Vienkartinį stojamąjį nario mokestį prašome pervesti į mūsų sąskaitas (jas rasite mūsų kontaktuose), mokėjimo paskirtyje nurodant „stojamasis nario mokestis“. Jeigu mokama ne iš stojančiojo sąskaitos, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti stojančiojo asmens vardą ir pavardę. 

Narių priėmimo tvarka  

Muzikos ir tekstų autoriams:

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-muzikos-kuriniu-autorius/kaip-tapti-nariu.html

Vizualinių kūrinių autoriams: 

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-vizualiniu-kuriniu-autorius/kaip-tapti-nariu-2.html

Audiovizualinių kūrinių autoriams ir prodiuseriams

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-audiovizualiniu-kuriniu-autorius-arba-prodiuseris/kaip-tapti-nariu-3.html

Dramos kūrinių autoriams:

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-dramos-kuriniu-autorius/kaip-tapti-nariu-4.html