Naujienos

Naujienos

VNS planuojama rengti spalio pradžioje

2020 06 09

 

Mildos Juknevičiūtės nuotr.

Šiandien posėdžiavusi Asociacijos LATGA taryba priėmė daugybę svarbių sprendimų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis autorių patiriamus nuostolius, Visuotinio narių susirinkimo (VNS) data, vieta ir darbotvarke. Taip pat patenkinti 37 autorių prašymai tapti mūsų asociacijos nariais.

Taryba patvirtino naują nepanaudotų sumų skirstymo projektą tokiomis proporcijomis: 50 proc. perskirstyti artimiausio atlyginimo paskirstymo metu; 20 proc. skirti programinės įrangos atnaujinimui, programavimo darbams, Asociacijos LATGA viešiesiems ryšiams; 30 proc. – rizikų valdymui. Šis projektas bus teikiamas VNS susirinkimo metu.

Planuojama, kad rinkiminis ir ataskaitinis VNS vyks vienu metu spalio pradžioje. Pakartotinį VNS (jis rengiamas tuomet, kai pirmasis skelbiamas neįvykusiu) planuojama rengti LITEXPO.

 Taryba šiandien patvirtino Autorinio atlyginimo už viešą muzikos kūrinių atlikimą tarifų 14 skyriaus pastabų pakeitimo ir Autorinio atlyginimo už viešą muzikos kūrinių atlikimą tarifų 20 skyriaus (VOD) pakeitimo projektus. Autorinio atlyginimo už dramos ir muzikinių dramos kūrinių panaudojimą surinkimo ir paskirstymo taisyklių pakeitimo projektas bus svarstomas VNS metu. 

Taryba įvirtino automatinį finansuojamų projektų įgyvendinimo ir ataskaitų nukėlimą dėl pandemijos. Taip pat kalbėta apie asociacijos specialistų darbo organizavimą per karantiną ir jam pasibaigus.

Naujų narių priėmimas. Taip pat patenkinti šių autorių / juridinių asmenų prašymai tapti mūsų nariais:

            Autorius/teisių perėmėjas                  Sritis

 1. Gabrielė Dzekunskaitė                    Muzikos ir tekstų autorė
 2. Andrius Šeputis                              Muzikos ir tekstų autorius
 3. Brigita Kazlauskaitė                        Dailininkė
 4. Emilija Briliūtė                                Muzikos ir tekstų autorė
 5. Dainius Sobeckis                             Poetas, tekstų autorius
 6. Živilė Mackevičiūtė                          Muzikos autorė
 7. Livija Gelumbauskaitė                      Muzikos ir tekstų autorė
 8. Marija Gevorkjan                            Muzikos ir tekstų autorė
 9. Aleksandras Sakutis                        Muzikos ir tekstų autorius
 10. Audra Statkevičienė                        Tekstų autorė
 11. Evaldas Kondrackis                          Muzikos ir tekstų autorius
 12. Paula Urbanavičiūtė                         Muzikos ir tekstų autorius
 13. Tadas Kazakevičius                          Fotografas
 14. Leonas Rėčkus                                Muzikos ir tekstų autorius
 15. Zenonas Nekrošius                          Fotografas
 16. Rokas Jasiūnas                               Muzikos autorius
 17. Jonas Dovydas Kiauka                     Muzikos autorius
 18. Antanas Obcarskas                          Teatro režisierius
 19. Domantas Balčiūnas                        Muzikos autorius
 20. Gintautas Mečinskas                        Muzikos autorius
 21. Julija Davidavičiūtė                          Muzikos ir tekstų autorė
 22. Daiva Saukė                                    Tekstų autorė
 23. Renata Gužauskienė                         Muzikos ir tekstų autorė
 24. Jonas Landsbergis                            Muzikos autorius
 25. Rita Mockeliūnienė                           Tekstų autorė
 26. Daliutė Ivanauskaitė Kezienė            Dailininkė
 27. Aistė Jakaitė                                   Muzikos ir tekstų autorė
 28. Odeta Radžiūnė                               Muzikos ir teksto autorė
 29. Jolita Elshorbgy                               Tekstų autorė
 30. Miroslavas Gerasimovičius                Muzikos ir tekstų autorius
 31. Žygimantas Isokas                          Muzikos autorius
 32. Agnė Doveikaitė                              Muzikos autorė
 33. Kristina Glinevičienė                        Muzikos autorius
 34. Lukas Gubanovas                            Muzikos ir tekstų autorius
 35. Kristina Svolkinaitė                          Muzikos ir tekstų autorė
 36. Kamilė Smaidžiūnaitė                      Muzikos ir tekstų autorė
 37. Rūta Venskutė                                Dailininkė

 Sveikiname visus autorius tapus mūsų didelės kūrybiškos šeimos dalimi ir prašome nepamiršti sumokėti vienkartinio stojamojo nario mokesčio, o taip pat vėliau pasirašyti ir mums atsiųsti narystės sutartis (originalus - paštu, skenuotas arba fotografuotas kopijas - el. paštu), kurias artimiausiu metu parengs ir jums atsiųs mūsų specialistai. 

Vienkartinį stojamąjį nario mokestį prašome pervesti į mūsų sąskaitas (jas rasite mūsų kontaktuose), mokėjimo paskirtyje nurodant „stojamasis nario mokestis“. Jeigu mokama ne iš stojančiojo sąskaitos, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti stojančiojo asmens vardą ir pavardę. 

Narių priėmimo tvarka  

Muzikos ir tekstų autoriams:

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-muzikos-kuriniu-autorius/kaip-tapti-nariu.html

Vizualinių kūrinių autoriams: 

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-vizualiniu-kuriniu-autorius/kaip-tapti-nariu-2.html

Audiovizualinių kūrinių autoriams ir prodiuseriams

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-audiovizualiniu-kuriniu-autorius-arba-prodiuseris/kaip-tapti-nariu-3.html

Dramos kūrinių autoriams:

http://www.latga.lt/lt/pagrindinis-meniu/autoriams/esu-dramos-kuriniu-autorius/kaip-tapti-nariu-4.html